Nová Cvernovka

Živá kultúra v Novej Cvernovke počas roku 2021

Cvernovka je etablovanou značkou charakterizujúcou umenie a kreativitu. Počas svojho fungovania sa stala výrazným kultúrnym a spoločenským bodom na mape Bratislavy. Vízia cvernovkárov rozvíjať kreatívny priemysel zvyšujúci kvalitu života ľudí bola však v roku 2016 ohrozená. Kvôli developerovi, ktorý mal so známym sídlom Cvernovky iné plány ako vybudovanie kreatívneho centra, si museli cvernovkári nájsť nový domov.

Nadácia VÚB je dlhodobým partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke, pretože sa chce podieľať na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Nová Cvernovka prináša.

Foto: archív Nadácie Cvernovka

Nadácia VÚB má za sebou piaty rok svojho strategického partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Nová Cvernovka, najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku, aj v roku 2021 zápasila s dôsledkami covid obmedzení a napriek pandemickej situácii sa jej tímu podarilo uskutočniť 174 podujatí, a to prevažne online.

 Foto: archív Nadácie Cvernovka

Vďaka podpore zo strany Nadácie VÚB sa podarilo udržať a stabilizovať dramaturgický a produkčný tím a pokračovať tak v poskytovaní kultúrneho a vzdelávacieho programu pre širokú verejnosť i odborné publikum. Podarilo sa udržať kvalitu poskytovaného kultúrneho a vzdelávacieho programu, stabilizovať formát „NCTV“ zameraný na prezentáciu aktivít centra v online prostredí a dobudovať občiansku a komunitnú infraštruktúru Novej Cvernovky za účelom zvýšenia atraktivity a užívateľnosti centra.

 Foto: archív Nadácie Cvernovka

Deň zatvorených ateliérov 2021 predstavil kultúrnych robotníkov online

Diváci mali unikátnu možnosť pozrieť si po prvýkrát dokument Suť na Park, ku ktorému v štúdiu viac porozprávala Lucia Luptáková, PR manažérka VÚB banky. V Novej Cvernovke sme pomoholi premeniť suť na nový verejný park na Račianskej ulici. Jeho vybudovanie sme priamo podporili aj my, a to dodatočnými prostriedkami vo výške 30-tisíc eur z nadácie VÚB. Práve na tomto mieste sa nám podarilo zasadiť Zelený mananifest. Bol to drobný symbolický počin, ktorý je však predzvesťou veľkého zeleného rastu. Aj tak by sa dala opísať návšteva bratislavskej Novej Cvernovky počas už tradičného prvomájového podujatia v jej kalendári. Náš verejný záväzok konať v prospech prírody, ku ktorému sme sa prihlásili v decembri vo forme Zeleného manifestu VÚB, sa symbolicky spojil so zemou nového ekologického Suťoparku.

 Foto: archív Nadácie Cvernovka

Za náš tím sa rýľov chopili PR managerka banky Lucia Luptáková a koordinátorka Nadácie VÚB Lucia Macková. Asistovala im pritom Simona Papšová z Novej Cvernovky.

Viac sa môžete dočítať o podujatiach, ale aj o živote v Novej Cvernovke v online magazíne NVÚB a VÚB banky Srdcovky a na web stránke Zelená banka.

Archív