Maľba

Nadácia VÚB dlhoročne podporuje výtvarné umenie. Najznámejšou aktivitou je od roku 2006 prestížna a jedinečná výtvarná súťaž Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Jej poslaním je podporiť mladé umenie, prispieť k jeho propagácii, zveľaďovať a zušľachťovať médium maľby, priblížiť ho verejnosti a pomôcť mladým umelcom etablovať sa na umeleckej scéne.

Súťaž je určená profesionálnym výtvarným umelcom do 35 rokov. Maliari sa do súťaže prihlasujú sami s konkrétnym dielom vytvoreným v priebehu posledných troch rokov. Súčasťou prihlášky je aj portfólio s ukážkami z tvorby.

Hodnotenie súťažných diel je rozvrhnuté do dvoch kôl. V prvom kole pošlú porotcovia svoj návrh finálovej dvadsiatky, ktorá vznikne sčítaním bodov od všetkých porotcov. Tieto obrazy sa ďalej posudzujú in situ, teda priamo na súťažnej prehliadke a výsledok je spoločným názorovým konsezom.

Odborná porota je medzinárodná a jej zloženie sa každý rok mení. Členmi poroty sú aktívni umelci, kurátori, galeristi, kunsthistorici a výtvarní teoretici. Medzinárodné zloženie poroty zaručuje iný, predovšetkým nezaťažený pohľad na predložené maľby, a jej členovia sú zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie. Mladá slovenská maľba sa tak dostáva aj do medzinárodného kurátorského povedomia.

Výsledky a ďalšie informácie nájdete na stránke Maľba.

Foto: Virtuálna prehliadka z roku 2021 (archív: VÚB banka)
Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť tu.

Od vzniku súťaže Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov získalo finančnú odmenu spolu už 41 maliarov v celkovej výške 320-tisíc eur. Ďalším cieľom súťaže je tiež upriamiť pohľad na diela práve nastupujúcich výtvarných talentov. Súťaž v minulosti vyhrali umelci ako napríklad Erik Šille, Ján Vasilko, Andrej Dúbravský, Monika Pascoe Mikyšková či Žofia Dubová.Mladé slovenské umenie obdivovali aj v Miláne
Nadácia VÚB organizuje súťaž pre mladých umelcov Maľba už 16 rokov. Po výročných expozíciách „10 rokov Maľby“ na Slovensku v roku 2015 sa výstavná kolekcia predstavila aj v Taliansku. Návštevníci si prehliadku výtvarných diel mohli pozrieť v roku 2016 v milánskej galérii Gallerie d´Italia.