Našli sme ľudí, ktorí nesú na pleciach osud našej Planéty

Spoznajte projekty finalistov 3. ročníka enviroceny Atlas.

Tieto projekty ocenila príroda aj porota

Pozrite sa, ktorí finalisti získali envirocenu Atlas za rok 2022.

Biodiverzita

Víťazný projekt
Revitalizácia mestských ovocných sadov
Zachráňme školský sad
Návrat ovocných stromov do krajiny

Životné prostredie

Víťazný projekt
SINZEM – Sociálne a inovačne na zeleň v meste
Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov
Ovocná aleja a Ovocný raj nad obcou Petrova Ves
Recyklovanému textilu sme dali druhú šancu

Osveta

Víťazný projekt
Klimatické záhrady pomáhajú klíme
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty
Včelí kRaj

Sociálno-ekologické podnikanie

Víťazný projekt
Baterkáreň je tvoja obľúbená susedka s veľkým srdcom
Víťaz ceny verejnosti
Vizify

Eko startupy

Víťazný projekt
Využitie lokálnych nízko kvalitných nerastných surovín na výrobu ...
Precious Plastic Slovakia
Hubová farma – Výskum a vývoj pestovania húb na recykláciu nevyužitého odpadného materiálu

Zelené podnikanie

Víťazný projekt
Bubble Bee – medové frizzante
Víťaz Špeciálnej ceny poroty
Slovensko zálohuje
Guthaus

Detský enviročin

Nie každý čaká s enviročinmi, kým bude veľký. Preto sme pripravili kategóriu aj pre tých, ktorí robia veľké veci pre prírodu, aj keď sú menší. Cenu udeľuje porota enviroceny Atlas.

Víťazný projekt
Vzdelávanie svojho okolia o význame a dôležitosti ochrany pôdy
Zapojenie seba a aj komunity do prikrmovania vtáčikov
Dobrovoľníctvo pri prácach na ukážkovej zelenej streche
Medzinárodná komunitná záhrada
Ďalší ročník enviroceny ATLAS otvoríme v roku 2024

Prečo nadácia VÚB
udeľuje ocenenie Atlas?

Zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. Preto sme povýšili udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA nášho podnikania a vytvorili sme Zelený manifest.

Manifestom však nekončíme, cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku.

Prečo sme založili
tradíciu ocenenia Atlas

Až do roku 2021 na Slovensku neexistovalo ocenenie pre tých, ktorí sa zo všetkých síl snažia zachrániť prírodu.

Rozhodli sme sa to zmeniť a sme hrdí na to, akých inšpiratívnych víťazov priniesli predošlé ročníky. Už teraz sa tešíme aj na tých ďalších.

286
prihlásených
projektov
65
laureátov
132 000 €
rozdelených
medzi víťazov
286
prihlásených
projektov
56
laureátov
132 000 €
rozdelených
medzi víťazov

Náš príspevok k vyššej udržateľnosti

Zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. Preto sme povýšili udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA nášho podnikania a vytvorili sme Zelený manifest. Manifestom však nekončíme, cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a  oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku.

POZRIEŤ VÍŤAZOV

Viac o cene Atlas

Cenou ATLAS chceme vyzdvihnúť dôležitú snahu toho, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty

Takúto snahu oceníme finančným grantom, aby nádejné environmentálne projekty mohli pokračovať a  ich pozitívny dopad sa ešte znásobil.

SYMBOLIKA OCENENIA

Umelecké dielo
pre hrdinov

Cenou Atlas odmeňujeme hrdinov, ktorí sa zasluhujú o ochranu životného prostredia. Cena Atlas nesie podobu fragmentu dreveného kruhu autora Martina Piačeka. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom víťazi tak pripomínajú mýtického Atlasa.

Najlepší projekt miestnej samosprávy

Ak triediš, šetríš nielen prírodu, ale aj peňaženku!

Projekt na predchádzanie vzniku čiernych skládok a podpory triedenia vyprodukovaného odpadu má svoje začiatky už v škole. Aby v obci naučili početnú rómsku komunitu triediť odpad a starať sa o svoje okolie a ochranu prírody, vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzáhradku a zber separovaného odpadu. Motivovali deti, žiakov i dospelých, aby sa zaujímali o svoje okolie a triedili odpad. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom a v rómskej osade súťažil každý. Hlavnou myšlienkou bolo naučiť ľudí triediť odpad a postarať sa o čistotu ich okolia a  blízkeho územia. Každý to pociťuje na poplatkoch za odpad, pretožeo „čím viac vytriedime, tým menej platíme“.

Hrdinovia

Predseda OZ Tatry

Pán Pado, predseda O.Z. Tatry, si zaslúži ocenenie za dlhoročnú angažovanosť v  ochrane životného prostredia aj za konkrétne aktivity v r. 2021. 
Pán Pado je iniciátorom, organizátorom aj realizátorom projektov ako Na skládky nie sme krátki!, výsadba drevín Liptovské stromoradia, čistenie vodných tokov na  Liptove, aktivity na záchranu ochranného lesa okolo vodného diela Liptovská Mara, blogerské aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, projekty v  teréne ako odstraňovanie skládok a mnohé.

Špeciálne uznanie poroty

Kým nastane ticho

Edukatívna divadelná hra pre deti a mládež Kým nastane ticho je príbehom o  tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o  tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplné ticho... Mladým divákom chceli priblížiť aktuálnu tému a vzbudiť ich záujem o ochranu životného prostredia. Inscenácia vychádza z udalostí spojených s ťažbou dreva a následnými protestmi v  Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. V inscenácii sa prelínajú hranice mýtu a dokumentu.

Dokument Atlas
Envirocena Nadácie VÚB

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Fotografie z ceremoniálu
Fotka1
Fotka2
Fotka3
Fotka4
Fotka5
Fotka6
Fotka7
Fotka8
Víťazi ročníka
2022 

BIODIVERZITA

Slovenský zväz ochrancov krajiny a prírody, Základná organizácia Slovenský raj

Ochrana netopierov a vtákov pri zatepľovaní bytoviek na Spiši

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Voda nie je odpad

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OSVETA

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Zlepšenie informovanosti verejnosti o znižovaní rizika povodní a nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

EKO-STRATUPY

EURO-ROYAL GREMI s.r.o

Konopný betón SK

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ZELENÁ EKONOMIKA

e-Dome a. s.

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

NAJLEPŠÍ PROJEKT MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

obec Lenartov

Ak triediš, šetríš nielen peňaženku, ale aj prírodu!

Popis projektu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Biodiverzita
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Záchrana Veľkolélskeho ostrova
 • VYSOKÝ VRCH - Ochrana biodiverzity s súlade s rozvojom trvalo udržateľného hospodárenia blízkeho prírode
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Slovenský raj - Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením a vytváranie podmienok pre ich život pri zatepľovaní budov
Životné prostredie
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja - Voda nie je odpad
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Kaskády
 • Upracme Slovensko - Upracme Slovensko
Osveta
 • Divadlo Andreja Bagara v Nitre - Kým nastane ticho
 • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - ElektroodpadDopad
 • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na  objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
EKO Startupy
 • EURO-ROYAL GREMI s.r.o. - Konopný betón SK
 • Maneo TECH s. r. o. - MANEO reborn plastics
 • ekolive s.r.o. - Baktérie čistia prostredie a nahrádzajú agrochemikálie
Zelená ekonomika
 • e-Dome a. s. - Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
 • ENERGIA REAL, s.r.o. - ERcuper® - rekuperácia tepla z odpadovej vody a z  odvetrávaného vzduchu
 • Be Lenka s.r.o. - Be Lenka - Barefoot obuv s láskou k prírode a k  človeku samému
Samosprávy
 • Technické služby mesta Svidník - Malými zmenami k veľkému cieľu
 • Obec Lenartov - Ak triediš, šetríš nielen prírodu, ale aj peňaženku!
 • Obec Bačkovík - Dobrí hospodári (s odpadom)
Hrdinovia
 • Magdaléna Šimková - z občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Rudolfa Pado - predseda OZ Tatry
 • Jakub Cíbik - ekológ, fotograf a filmár

Miroslava Plassmann

Riaditeľka WWF Slovensko, pobočky jednej z najväčších celosvetových organizácií ochrany prírody (Svetový fond na ochranu prírody).

Peter Medveď

Riaditeľ Nadácie Ekopolis, jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike životného prostredia. Skúsený environmentalista a projektový manažér.

Jakub Filo

Denník SME, zástupca šéfredaktorky, odborne sa venuje ochrane klímy a životného prostredia. Pre SME nahráva Klimapodcast a píše knihy o klimatickej zmene.

Zita Izakovičová

Riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV,odborníčka na ochranu biodiverzity, krajinnú ekológiu, environmentálnu výchovu a komunikáciu.

Petra Csefalvayová

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, odborníčka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky.

Ročník 2021

Jednotlivci a menšie organizácie
 • BIODIVERZITA: Združenie Slatinka - Zachránený „riekoles“ pri Slatinke
 • KLÍMA: Iniciatíva Klíma ťa potrebuje - Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)
 • OSVETA: Centrum environmentálnych aktivít - Mladí reportéri pre životné prostredie
 • EKO-STARTUPY: sobi, o.z. - sobi.eco - sociálna výroba z recyklovanej textílie a recyklovaných plastov
Veľké firmy a samosprávy
 • ZELENÁ EKONOMIKA: JRK Slovensko s.r.o. - ELWIS - elektronická evidencia odpadu
 • NAJLEPŠÍ PROJEKT MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: Obec Kladzany - Adaptácia na  klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

Ochrana a podpora biodiverzity
 • Združenie Slatinka - Zachránený „riekoles“ pri Slatinke
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Obnova a podpora biodiverzity vo Vnútrozemskej delte Dunaja
 • Občianske združenie Naše Zálesíčko - Korzo Zálesie: Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Slovenský raj - Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov, vytváranie podmienok pre ich život na Spiši
Environmentálne povedomie a vzdelávanie
 • Centrum environmentálnych aktivít - Mladí reportéri pre životné prostredie
 • Cyklokoalícia - Do školy na bicykli
 • Cuketa o.z.- Priestory pre tvory
 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane - Klíma nás zaujíma
Zmena klímy a ochrana ovzdušia
 • Iniciatíva Klíma ťa potrebuje - Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)
 • Nadácia Integra - Milión stromov -pre Afriku
 • Obec Rovinka - Hovorme spolu o (čistom) ovzduší
Eko-startupy
 • Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.- sociálny podnik v oblasti poľnohospodárskej výroby, záhradníctve a lesníctve
 • Elis Technologies Limited, org. zložka - inteligentná detekcia netesnosti geomembrán v skládkach
 • Charging Revolution - inovatívna nabíjačka smartfónu
 • sobi, o.z. - sobi.eco - sociálna výroba z recyklovanej textílie a  recyklovaných plastov
Najlepší projekt miestnej samosprávy
 • mesto Trenčín - Trenčín recykluje
 • obec Kladzany - Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v  Kladzanoch
 • Bratislava/mestská časť Petržalka - Spoločne EKO
Zelená ekonomika v biznise
 • JRK Slovensko s.r.o. - ELWIS - elektronická evidencia odpadu
 • EcoTank - Inovatívne a ekologické riešenie dopĺňania vody do  ostrekovačov
 • ecoheart, s.r.o. - Výroba drevených zubných kefiek

Erik Baláž

Environmentalista. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny.

Petra Csefelvayová

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, odborníčka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky.

Martin Hojsík

Poslanec Európskeho parlamentu, environmentálny konzultant. Odborne sa venuje ochrane klímy, životného prostredia a zvierat. V  EP je vo výboroch pre životné prostredie a zdravie; priemysel, energetiku a výskum a  výbore pre rozpočet.

Peter Medveď

Riaditeľ Nadácie Ekopolis, jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike životného prostredia. Skúsený environmentalista a projektový manažér.

Michal Sabo

Popredný „greenfluencer“ na Slovensku. V roku 2020 sa stal vedúcou osobnosťou verejnej petície #klímaťapotrebuje a spolu s tímom enviro aktivistov, združeným okolo iniciatívy Mladí za klímu, priamo apeluje na systémové zmeny s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu SR do roku 2040.

Často kladené otázky

O enviro ocenenie Atlas sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie),
 • miestne samosprávy, obce,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • školy,
 • podnikatelia.

Projekty môžu do súťaže prihlásiť:

 1. organizácie samotné (t.j. organizácie, ktoré projekt zrealizovali),
 2. ich priaznivci (t.j. niekto, kto projekt pokladá za hodný ocenenia, avšak súčasťou nominácie bude súhlas organizácie).

Oceňovať sa bude najlepší enviro projekt realizovaný v roku 2022. Cena sa však bude udeľovať každoročne a v budúcom roku budeme oceňovať projekty realizované v roku 2023.

 • očakávame široké spektrum zaujímavých, inovatívnych a verejnoprospešných ekologických programov a projektov rôznych organizácií z celého Slovenska,
 • zaujímajú nás konkrétne výsledky dosiahnuté v roku 2022, a to aj pri dlhodobých projektoch,
 • dôležité je, aby prihlásené projekty a iniciatívy mali reálny výsledok a merateľný dopad v danom roku,
 • zaujímajú nás aj projekty, ktoré v sebe majú prvok originality, inšpiratívnosti či vizionárstva,
 • zvedaví sme predovšetkým na pôvodné slovenské projekty, teda nie na realizáciu licencovaného zahraničného projektu,
 • chceme oceniť projekty realizované na území Slovenska, pretože naším prvoradým zámerom je chrániť životné prostredie u nás doma.

Projekt je potrebné prihlásiť do polnoci 28.2.2023.

Projekt je možné prihlásiť iba do jednej kategórie, ale organizácia môže prihlásiť viacero samostatných projektov do rôznych kategórií.

Všetky informácie o súťaži a jej pravidlách nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/ (následne po Vašej registrácii do systému egrant).