Ochrana prírody má cenu

Predstavujeme vám prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas

Michal Sabo

Príroda oceňuje prácu mnohých Slovákov.
Teraz ich oceníme aj my.

Cenu Atlas získajú tí, ktorí povýšili ochranu Zeme
a slovenskej prírody na svoju top prioritu.

Už čoskoro vyhlásime finalistov a víťazov ceny Atlas.
Hrdinov, pre ktorých je ochrana Zeme najvyššia priorita.
Sledujte náš Facebook a Instagram a spoznajte ich ako prví!

Prihlášky pre tento ročník sú už uzatvorené a čoskoro
vyhlásime shortlisty v týchto kategóriach:

Cena Atlas pre jednotlivcov
a menšie organizácie

Víťazi získajú od Nadácie VÚB po 10 000 eur

Nominácia

Zmena klímy
a ochrana ovzdušia

Nominácia

Eko
Startupy

Nominácia

Environmentálne povedomie
a vzdelávanie

Nominácia

Ochrana
a podpora biodiverzity

Cena Atlas pre veľké firmy a samosprávy

Nominácia

Najlepší projekt miestnej samosprávy

Nominácia

Zelená ekonomika v biznise

Porota práve vyberá finalistov

Prihlasovanie
projektov

Prihlasovanie
je ukončené

január – 21.
február 2021

2. kolo – užší výber

apríl 2021

Slávnostné udeľovanie cien

22. apríl 2021

Porota ocenenia Atlas

Títo odborníci na biodiverzitu a ochranu životného prostredia
budú rozhodovať o výbere 3 finalistov a víťazov v každej kategórii.

Martin Hojsík
Martin Hojsík

Poslanec Európskeho parlamentu, environmentálny konzultant

Odborne sa venuje ochrane klímy, životného prostredia a zvierat. V  EP je vo výboroch pre životné prostredie a zdravie; priemysel, energetiku a výskum a  výbore pre rozpočet. Od roku 1993 pôsobil v Greenpeace, kde okrem iného viedol národné a  neskôr medzinárodné kampane proti znečisťovaniu toxickými látkami. Bol členom správnej rady a programovým riaditeľom medzinárodnej organizácie FOUR PAWS, kde viedol program na  ochranu zvierat. Niekoľko rokov pôsobil aj v rozvojovom sektore, kde pre organizáciu ActionAid International viedol boj proti daňovým únikom nadnárodných korporácií a za daňovú spravodlivosť. Je vyštudovaný genetik.

Erik Baláž
Erik Baláž

Environmentalista

Vyštudoval odbor Ekológia lesa na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Štúdium ukončil v roku 2002 prácou o ekológii medveďov. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na  viacerých projektoch s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. Je tiež jedným z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les, ktorá vznikla v roku 2017 na účel ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe, a členom Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho spoločenstva ochranárov a  ochranárok. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a  spájať rôznych aktérov“.

Petra Csefalvayová
Petra Csefalvayová

Odborníčka na cirkulárnu ekonomiku

Je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) – vedúcej neziskovej platformy na Slovensku, ktorá rozvíja agendu obehového hospodárstva, a to od úrovne navrhovania systémových zmien, cez pomoc firmám a samosprávam, až po vzdelávanie verejnosti s cieľom znižovať množstvo produkovaného odpadu a dosahovať jeho ekologickú premenu na surovinu a zdroj. V rámci INCIEN pôsobí ako hlavná odborníčka a konzultantka pre rozvoj projektov cirkulárnej ekonomiky v segmente súkromných firiem. Venuje sa tvorbe workshopov, webinárov aj publikačnej činnosti na tieto témy v spolupráci s  médiami.

Peter Medveď
Peter Medveď

Riaditeľ nadácie Ekopolis

V nadácii Ekopolis pracuje od jej vzniku na Slovensku v r. 1994, do roku 2003 v pozícii manažéra viacerých kľúčových programov. Od roku 2003 je riaditeľom nadácie. Od tohto obdobia prešla nadácia významnými zmenami - nadviazala partnerskú spoluprácu s  podnikateľským prostredím, bola úspešná v tendroch o správu grantových programov financovaných z verejných zdrojov a posilnila svoju pozíciu ako jedného z  najvýznamnejších zdrojov podpory pre projekty mimovládnych organizácií na celom Slovensku. Za najdôležitejšiu úlohu pri vedení nadácie pokladá to, aby pri riešení jednotlivostí nestratili nadhľad a zmysel pre to, čomu je nadácia Ekopolis oddaná - byť užitočným zdrojom podpory pre ľudí, ktorí venovaním svojho času, skúseností a schopností prispievajú k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre život.

Michal Sabo
Michal Sabo

Popredný „greenfluencer“ na Slovensku

Skúsený rozhlasový moderátor sa v ostatných rokoch výrazne venuje agende boja proti klimatickým zmenám a osvete udržateľného životného štýlu. V roku 2020 sa stal vedúcou osobnosťou verejnej petície #klímaťapotrebuje a spolu s tímom enviro aktivistov, združeným okolo iniciatívy Mladí za klímu, priamo apeluje na systémové zmeny s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu SR do roku 2040. Patrí medzi najvýraznejších „influencerov“, ktorý využíva online médiá a platformy na sociálnych sieťach so zámerom oslovovať najmä mladých ľudí. Na vlastnom podcaste „Sabo sebou“ na rádiu Expres otvára pravidelne tieto témy formou rozhovorov s odborníkmi, vedcami, politikmi aj zástupcami aktívnych komunít bojujúcich za ochranu životného prostredia. V rámci svojho profilu na  Instagrame už prekročil hranicu 50-tisíc sledujúcich.

Prečo nadácia VÚB
organizuje ocenenie Atlas?

Zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. Preto sme povýšili udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA svojho podnikania a vytvorili sme Zelený manifest. Manifestom však nekončíme, cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a  nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku.

Často kladené otázky

Do prvého ročníka súťaže sa dalo prihlásiť do 21.2.2021
Ak poznáte dobrého kandidáta a nestihli ste ho prihlásiť, určite nás sledujte naďalej.
Cena Atlas bude pokračovať aj ďalším ročníkom.

O environmentálne ocenenie Atlas sa môžu uchádzať nasledovné skupiny nominantov:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie),
  • miestne samosprávy, obce,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • školy,
  • podnikatelia.

Projekty môžu do súťaže prihlásiť:

  1. organizácie samotné (t.j. organizácie, ktoré projekt zrealizovali),
  2. ich priaznivci (t.j. niekto, kto projekt pokladá za hodný ocenenia, avšak súčasťou nominácie bude súhlas organizácie).

Oceňovať sa bude najlepší enviro projekt vroku vyhlásenia súťaže,aktuálne teda môžu byť prihlásené anominované projekty realizovanévroku 2020. Cena sa však bude udeľovať každoročne avbudúcom rokubudeme oceňovať projekty realizované vroku 2021.

Zaujímajú nás všetky projekty, ktoré originálnym ainšpiratívnymspôsobom pomáhajú prírode aživotnému prostrediu. Neoceňujeme lenprojekty podporené Nadáciou VÚB, ale všetky zaujímavé, inovatívneaverejnoprospešné ekologické programy aprojekty rôznych organizáciíz celého Slovenska.

Dôležité je, aby prihlásené projekty a iniciatívy mali reálny výsledok amerateľný dopad.

Projekt je potrebné prihlásiť do polnoci 21.2.2021.

Počet projektov, ktoré môžete do súťaže prihlásiť nie je obmedzený.

Všetky informácie ograntovej schéme nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/ následne po Vašej registrácii do systému egrant.

Tieto stránky využívajú Cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť ich nastavenia, nájdete v Zásadách spracúvania cookies - viac možností.

Súhlasím