Partnerské projekty

PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV ZA ROK 2023

- Nadačný program pre Krajinu
- Nadačný program pre Umenie
- Nadačný program pre Nádej
- iné nadačné projekty

Nadačný program pre Krajinu

Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa preto rozhodla začať sa tejto téme venovať naplno a podporovať ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi grantovými schémami, súťažou o najužitočnejšie enviro projekty a financovaním zaujímavých partnerských projektov.

Lesmír
Tím občianskeho združenia Lesmír na čele so známym filmárom a ochranárom Erikom Balážom vytvorili úspešnú mobilnú aplikáciu s digitálnymi náučnými chodníkmi vo viacerých lokalitách Slovenska a to práve s podporou VÚB banky.

Občianske združenie Lesmír sa orientuje na zážitkové vzdelávanie o slovenskej prírode a zdôrazňuje, prečo je ju dôležité ochraňovať. Momentálne začali organizovať zážitkové a poznávacie exkurzie do tatranskej prírody pod vedením skúsených sprievodcov, ktorí vás zavedú na miesta, kde sa inak sami nedostanete. Zatiaľ sú jednými z mála, ktorí propagujú takýto typ vzdelávania s profesionálnymi sprievodcami. 

Foto:
Archív respondenta

V partnerstve s Nadáciou VÚB Lesmír rozbieha program nového druhu spoznávania krás prírody skrze online priestor. Aplikácia Lesmír, tvoj vreckový spoločník, funguje ako digitálny sprievodca prírodou, vďaka ktorému objavíš tajomstvá divočiny a dokáže ti ukázať veci, ktoré si bežne nevšimneš.

V aplikácií Lesmír sa tiež skrývajú tematické náučné chodníky, ktoré vedú po konkrétnych trasách v prírode, v rôznych častiach Slovenska. Aplikácia vás naviguje po trase vybraného chodníka a postupne vám na základe vašej polohy odomyká krátke náučné videá, v ktorých sa dozviete niečo o mieste, kde sa práve nachádzate alebo viac o danej téme. O aplikácii Lesmír sa dočítate viacej na tejto stránke: https://lesmir.sk/.

Kochova záhrada
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa rozhodlo obnoviť, revitalizovať a verejnosti sprístupniť národnú kultúrnu pamiatku Kochova záhrada. Nadácia VÚB sa stala hlavným partnerom obnovy Kochovej záhrady, ktorá potrvá 3 roky. Nachádza sa neďaleko Horského parku a Slavína, a je to jedinečná a vzácna prírodná a zároveň kultúrna pamiatka, ktorá roky chátrala.

Foto:
Archív respondenta

Kochova záhrada je zaujímavá exotickou skladbou flóry (pôvodne tu bolo vysadených 120 druhov, z toho 30 ihličnatých a 26 listnatých, stálozelených cudzokrajných drevín), výsadbovým plánom a celkovou architektúrou. Pre pokoj panujúci v tomto areáli je vyhľadávaným miestom rôznych vtákov hniezdiacich v korunách stromov. Nachádzajú sa tu lavičky, fontána upravená pre kaskádovité padanie vody i známe sochy Matka s dieťaťom a Milenci, ktoré umocňujú pocit galérie pod holým nebom. V súčasnosti sa pracuje na záchrane jednotlivých sôch a architektonických prvkov záhrady.

World Wild Fund (WWF)
WWF Slovensko pripravil a zrealizoval projekt Prepojená krajina. Pozostáva z troch samostatných, ale zároveň prepojených projektov a tém s rastúcim významom: Včely a opeľovače, Rys ostrovid a Biokoridory.

Foto
: Archív respondenta WWF

Aktivity projektu prispievajú k ochrane slovenskej a európskej prírody - opeľovače (včely, motýle, pestrice a ďalšie) sú v európskom priestore výrazne ohrozenou skupinou živočíchov, pričom naše poznatky o ich význame pre prírodu aj ľudskú hospodársku činnosť v čase narastajú; rys ostrovid je ikonický dravec slovenskej prírody ohrozený viacerými negatívnymi faktormi, ktoré je pre jeho záchranu potrebné zmierňovať; a biokoridory sú málo známou, avšak kľúčovou témou, lebo predstavujú prepojenie častí prírody zabezpečujúcich migráciu a výmenu genetického materiálu živočíchov a teda aj zníženie pravdepodobnosti ich ohrozenia.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našej online platforme Srdcovky.

Nadačný program pre Umenie

Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji talentu mladých umelcov.

Dolce vitaj 2023
taliansky festival na Slovensku

Nadácia VÚB podporuje festival talianskej kultúry a umenia už 16 rokov. Cieľom projektu je predstaviť slovenskej verejnosti rôzne aspekty súčasnej talianskej kultúry. Organizátori festivalu vychádzajú z trendov v rôznych oblastiach umenia, poukázali na významné výročia a kultúrno-spoločenské dianie v Taliansku. Festival sa okrem bohatej programovej ponuky snaží prepájať slovenskú a taliansku umeleckú sféru.

Foto
: Archív respondenta

Aktuálny ročník festivalu vzdal hold veľkým predstaviteľom talianskeho vizuálneho umenia dvadsiateho storočia - Mimmovi Rotellovi a Paolovi Masimu, hudobnú sféru v tomto roku zastrešil husľový koncert Dalibora Karvaya v sprievode komorného orchestra Sinfonietta. Nechýbali ani  stretnutia s talianskymi spisovateľmi, filmová prehliadka Cinevitaj či enogastronomické podujatia, ktoré zorganizovala Taliansko-slovenská obchodná komora.

Nadačný program pre Nádej

V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej filantropie. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom, pomoci deťom a pomoci pre sociálne slabších.

Svetielko nádeje
Rodiny s malými onkologickými pacientmi v Banskobystrickom kraji čoraz častejšie využívajú bezplatnú prepravnú službu na hospitalizácie, liečbu i kontrolné vyšetrenia. Zabezpečuje ju občianske združenie Svetielko nádeje. Spolu s ďalšími aktivitami tak rieši akútne potreby, ktoré často nedokáže uspokojiť zdravotný ani sociálny systém. Bezplatnú prepravnú službu podporuje aj Nadácia VÚB, aby bola kontinuálne zabezpečená pre čo najväčší počet pacientov, ktorí ju potrebujú.  


Foto: archív respondenta

Združenie založila skupina nadšencov pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Organizácia začala v malom – dobrovoľníckou prácou s vlastnými finančnými zdrojmi, aby uľahčila prežívanie onkologicky chorých detí. Neskôr sa rozhodla poskytovať aj odbornú pomoc.

Iné nadačné projekty

Do tejto oblasti zaraďujeme projekty z ostatných nezaradených oblastí, ako sú napríklad komunitné aktivity, vzdelávanie a dobrovoľníctvo. Podporujeme vybrané zaujímavé, inovatívne a verejnoprospešné projekty.

Úspešný život
Hlavným cieľom OZ Úspešný život je pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Ľuďom, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, sociálne slabým a marginalizovaným rómskym komunitám. Prioritou je rozvíjať zručnosti živiteľov rodín v oblasti finančnej gramotnosti, manažmentu rodinných financií a tým zlepšiť životnú situáciu rodín z rodičov-samoživiteľov, osamelých matiek v útulkoch, marginalizovanej rómskej komunity.

Foto
: archív respondenta

Už niekoľko rokov spolupracujú s portálom dakujeme.sk Jedným z výstupov spolupráce je vytvorenie siete terénnych pracovníkov a odborníkov pripravených poskytovať sociálne poradenstvo sociálne slabým a vylúčeným rodinám. Nadácia VÚB sa rozhodla podporiť projekt Finančného vzdelávania marginalizovaných skupín a rodičov - samoživiteľov z dôvodu zvýšenia finančnej gramotnosti.

Pomoc pre Turecko a Sýriu
Organizácia Magna sa zapojila do riešenia humanitárnej krízy a pomoci postihnutým obyvateľom Turecka a Sýrie v dôsledku zemetrasenia vo februári 2023. V dôsledku vzniknutej situácie sa Nadácia VÚB rozhodla podarovať sumu vo výške 15 000 EUR slovenskej mimovládnej organizácii Magna, ktorá v súčasnosti pôsobí priamo v teréne.

Foto
: archív respondenta

Magna je zdravotnícka humanitárna organizácia, spoľahlivá a skúsená slovenská mimovládna organizácia, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. V teréne majú lekárov, zdravotníkov, ako aj technických a iných odborníkov, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc a liečia deti a ich rodiny.

Tenis pre hendikepovaných - JHT Activity
OZ JHT Activity vzniklo v roku 2013 s cieľom podporovať športovú činnosť detí a mládeže a cestou športových aktivít rozvíjať ich zdravie a vzdelanosť. V rámci o.z. prevádzkujú tenisovú akadémiu Janette Husárovej s členskou základňou 230 detí a mládeže, v ktorej sa venujú pravidelným tenisovým a kondičným tréningom ako aj príprave reprezentantov SR.

Foto
: archív respondenta JHT Activity

Cieľom projektu s názvom Športová príprava pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB, je podporiť pohybové aktivity pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Deti so zdravotným znevýhodnením sa pravidelne venujú tenisu a pohybovej príprave v intenzite minimálne trikrát týždenne v skupine spolu so zdravými deťmi. Týmto ich začleňujú do rovesníckej skupiny.

Vŕba
Nadácia VÚB sa zaujíma a podporuje aj onkologických pacientov. Vďaka dobrovoľníckej skupine Vŕba a novému projektu chce priniesť primárne onkologickým pacientom psychosociálnu podporu prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú. Hlavnou úlohou projektu je pomôcť pacientom, aby sa necítili sami, sprevádzať ich na lôžku a vytvoriť kreatívne kluby v Národnom onkologickom ústave.

Viac sa o dobrovoľníkoch z organizácie Vŕba dočítate v magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky tu.

Úsmev ako dar
Občianskemu združeniu Úsmev ako dar sa podarilo získať finančnú pomoc od Nadácie VÚB na projekt Spolu pre lepšiu budúcnosť mladých dospelých. Cieľom projektu je pripraviť mladých dospelých na samostatný život, na ich produktivitu práce a rodičovstvo. Mladí dospelí budú mať vzdelanie a pracovné zručnosti adekvátne ich schopnostiam. Pre mladých dospelých vychádzajúcich z detských domovov organizácia buduje sieť dostupného sociálneho nájomného bývania so sprevádzaním po celom Slovensku. 

Platforma rodín
Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením požiadala o finančnú pomoc Nadáciu VÚB v rámci projektu Podpora inklúzie a ochrany detí so zdravotným znevýhodnením. Hlavnou náplňou projektu je podporiť rodiny, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Združenie okrem iného pomáha rodičom presadzovať práva ich detí v oblasti školstva a zdravotníctva. Jedným z pilierov projektu je aj podpora rodičov postihnutých detí vďaka poskytovaniu individuálneho poradenstva.

Modrý anjel
Modrý anjel je nezisková organizácia, ktorá poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. V bezprostrednej následnosti poskytujeme psychosociálnu prvú pomoc a krízovú intervenciu, ktorej cieľom je prinavrátiť zasiahnutým pocit kontroly nad situáciou. Služba Modrého anjela je pre zasiahnutých klientov bezplatná.

Foto
: archív respondenta Modrý anjel

Nadácia VÚB dlhodobo podporuje neziskovú organizáciu Modrý anjel. Zámerom nového projektu je upevňovať praktické zručnosti v teréne, ktoré získali členovia tímu priamo v teréne, pri práci s klientom a pod vedením služobne starších kolegov.

Viac sa o organizácii Modrý anjel dočítate v magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky tu.

 

Archív

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.