Dokument Atlas
Envirocena Nadácie VÚB

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Fotografie z ceremoniálu
Fotka1
Fotka2
Fotka3
Fotka4
Fotka5
Fotka6
Fotka7
Fotka8
Víťazi ročníka
2023 

BIODIVERZITA

Mesto Lučenec

Revitalizácia mestských ovocných sadov

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Druživa o.z.

SINZEM - Sociálne a inovačne na zeleň v meste

OSVETA

Sosna o.z.

Klimatické záhrady pomáhajú klíme

SOCIÁLNO-EKOLOGICKÉ PODNIKANIE

Baterkáreň s.r.o.

Baterkáreň je tvoja obľúbená susedka s veľkým srdcom

EKO-STRATUPY

Ekoliv s.r.o.

Využite lokálnych nízko kvalitných nerastných surovín na výrobu "živých" ekologických biostimulantov obnovujúcich zdravie pôdy a podporujúcich rast rastlín

DETSKÝ ENVIROČIN

Martina Lepulicová a Vanessa Paholíková

Vzdelávanie svojho okolia o význame a dôležitosti ochrany pôdy

VÍŤAZ CENY VEREJNOSTI

Sodehal

Vizify

ZELENÉ PODNIKANIE

APIMED

Bubble Bee - medové frizzante

VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ CENY POROTY

Správca zálohového systému n. o.

Slovensko zálohuje

Jednotlivci a menšie organizácie
 • BIODIVERZITA: Slovenský zväz ochrancov krajiny a prírody, Základná organizácia Slovenský raj - Ochrana netopierov a vtákov pri zatepľovaní bytoviek na Spiši
 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja - Voda nie je odpad
 • OSVETA: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - Zlepšenie informovanosti verejnosti o znižovaní rizika povodní a nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
 • EKO-STARTUPY: EURO-ROYAL GREMI s.r.o - Konopný betón SK
Veľké firmy a samosprávy
 • ZELENÁ EKONOMIKA: e-Dome a. s. - Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
 • NAJLEPŠÍ PROJEKT MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: obec Lenartov - Ak triediš, šetríš nielen peňaženku, ale aj prírodu!

Biodiverzita
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Záchrana Veľkolélskeho ostrova
 • VYSOKÝ VRCH - Ochrana biodiverzity s súlade s rozvojom trvalo udržateľného hospodárenia blízkeho prírode
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Slovenský raj - Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením a vytváranie podmienok pre ich život pri zatepľovaní budov
Životné prostredie
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja - Voda nie je odpad
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Kaskády
 • Upracme Slovensko - Upracme Slovensko
Osveta
 • Divadlo Andreja Bagara v Nitre - Kým nastane ticho
 • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - ElektroodpadDopad
 • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na  objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
EKO Startupy
 • EURO-ROYAL GREMI s.r.o. - Konopný betón SK
 • Maneo TECH s. r. o. - MANEO reborn plastics
 • ekolive s.r.o. - Baktérie čistia prostredie a nahrádzajú agrochemikálie
Zelená ekonomika
 • e-Dome a. s. - Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
 • ENERGIA REAL, s.r.o. - ERcuper® - rekuperácia tepla z odpadovej vody a z  odvetrávaného vzduchu
 • Be Lenka s.r.o. - Be Lenka - Barefoot obuv s láskou k prírode a k  človeku samému
Samosprávy
 • Technické služby mesta Svidník - Malými zmenami k veľkému cieľu
 • Obec Lenartov - Ak triediš, šetríš nielen prírodu, ale aj peňaženku!
 • Obec Bačkovík - Dobrí hospodári (s odpadom)
Hrdinovia
 • Magdaléna Šimková - z občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Rudolfa Pado - predseda OZ Tatry
 • Jakub Cíbik - ekológ, fotograf a filmár

Miroslava Plassmann

Riaditeľka WWF Slovensko, pobočky jednej z najväčších celosvetových organizácií ochrany prírody (Svetový fond na ochranu prírody).

Peter Medveď

Riaditeľ Nadácie Ekopolis, jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike životného prostredia. Skúsený environmentalista a projektový manažér.

Jakub Filo

Denník SME, zástupca šéfredaktorky, odborne sa venuje ochrane klímy a životného prostredia. Pre SME nahráva Klimapodcast a píše knihy o klimatickej zmene.

Zita Izakovičová

Riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV,odborníčka na ochranu biodiverzity, krajinnú ekológiu, environmentálnu výchovu a komunikáciu.

Petra Csefalvayová

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, odborníčka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky.

Ročník 2021

Jednotlivci a menšie organizácie
 • BIODIVERZITA: Združenie Slatinka - Zachránený „riekoles“ pri Slatinke
 • KLÍMA: Iniciatíva Klíma ťa potrebuje - Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)
 • OSVETA: Centrum environmentálnych aktivít - Mladí reportéri pre životné prostredie
 • EKO-STARTUPY: sobi, o.z. - sobi.eco - sociálna výroba z recyklovanej textílie a recyklovaných plastov
Veľké firmy a samosprávy
 • ZELENÁ EKONOMIKA: JRK Slovensko s.r.o. - ELWIS - elektronická evidencia odpadu
 • NAJLEPŠÍ PROJEKT MIESTNEJ SAMOSPRÁVY: Obec Kladzany - Adaptácia na  klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

Ochrana a podpora biodiverzity
 • Združenie Slatinka - Zachránený „riekoles“ pri Slatinke
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie - Obnova a podpora biodiverzity vo Vnútrozemskej delte Dunaja
 • Občianske združenie Naše Zálesíčko - Korzo Zálesie: Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Slovenský raj - Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov, vytváranie podmienok pre ich život na Spiši
Environmentálne povedomie a vzdelávanie
 • Centrum environmentálnych aktivít - Mladí reportéri pre životné prostredie
 • Cyklokoalícia - Do školy na bicykli
 • Cuketa o.z.- Priestory pre tvory
 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane - Klíma nás zaujíma
Zmena klímy a ochrana ovzdušia
 • Iniciatíva Klíma ťa potrebuje - Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)
 • Nadácia Integra - Milión stromov -pre Afriku
 • Obec Rovinka - Hovorme spolu o (čistom) ovzduší
Eko-startupy
 • Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.- sociálny podnik v oblasti poľnohospodárskej výroby, záhradníctve a lesníctve
 • Elis Technologies Limited, org. zložka - inteligentná detekcia netesnosti geomembrán v skládkach
 • Charging Revolution - inovatívna nabíjačka smartfónu
 • sobi, o.z. - sobi.eco - sociálna výroba z recyklovanej textílie a  recyklovaných plastov
Najlepší projekt miestnej samosprávy
 • mesto Trenčín - Trenčín recykluje
 • obec Kladzany - Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v  Kladzanoch
 • Bratislava/mestská časť Petržalka - Spoločne EKO
Zelená ekonomika v biznise
 • JRK Slovensko s.r.o. - ELWIS - elektronická evidencia odpadu
 • EcoTank - Inovatívne a ekologické riešenie dopĺňania vody do  ostrekovačov
 • ecoheart, s.r.o. - Výroba drevených zubných kefiek

Erik Baláž

Environmentalista. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny.

Petra Csefelvayová

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, odborníčka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky.

Martin Hojsík

Poslanec Európskeho parlamentu, environmentálny konzultant. Odborne sa venuje ochrane klímy, životného prostredia a zvierat. V  EP je vo výboroch pre životné prostredie a zdravie; priemysel, energetiku a výskum a  výbore pre rozpočet.

Peter Medveď

Riaditeľ Nadácie Ekopolis, jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike životného prostredia. Skúsený environmentalista a projektový manažér.

Michal Sabo

Popredný „greenfluencer“ na Slovensku. V roku 2020 sa stal vedúcou osobnosťou verejnej petície #klímaťapotrebuje a spolu s tímom enviro aktivistov, združeným okolo iniciatívy Mladí za klímu, priamo apeluje na systémové zmeny s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu SR do roku 2040. 

POZRITE SI KATEGÓRIE SÚŤAŽE

Späť na hlavnú stránku