Podopierať
je ťažšie ako
popierať

Predstavujeme finalistov a víťazov 4. ročníka enviroceny Atlas
2024

Premiéru dokumentu a slávnostné vyhlásenie víťazov ste mohli sledovať 21. 4. 2024 na Dvojke.
Pozrite si záznam:

Biodiverzita

Životné prostredie

Osveta

Eko-startupy

Zelené podnikanie

Harmonogram súťaže

Prihlasovanie projektov

3. január - 3. február 2024

Prvé kolo - výber finalistov

4. - 18. február 2024

Druhé kolo - výber víťazov

1. apríl 2024

Slávnostné udeľovanie cien

21. apríl 2024

Prečo sme založili
tradíciu ocenenia Atlas

Až do roku 2021 na Slovensku neexistovalo ocenenie pre tých, ktorí sa zo všetkých síl snažia zachrániť prírodu.

Rozhodli sme sa zmeniť to a sme hrdí na to, akých inšpiratívnych víťazov priniesli predošlé ročníky. Už teraz sa tešíme aj na tých ďalších.

286

prihlásených
projektov

27

víťazov

182 000 €

rozdelených
medzi víťazov

286

prihlásených
projektov

71

laureátov

132 000 €

rozdelených
medzi víťazov

Náš príspevok k vyššej udržateľnosti

Zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. Preto sme povýšili udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA nášho podnikania a vytvorili sme Zelený manifest. Manifestom však nekončíme, cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a  oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku.

POZRIEŤ VÍŤAZOV

Viac o cene Atlas

Cenou ATLAS chceme vyzdvihnúť dôležitú snahu toho, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty.

Takúto snahu oceníme finančným grantom, aby nádejné environmentálne projekty mohli pokračovať a ich pozitívny dopad sa ešte znásobil.

SYMBOLIKA OCENENIA

Umelecké dielo
pre hrdinov

Cenou Atlas odmeňujeme hrdinov, ktorí sa zasluhujú o ochranu životného prostredia. Cena Atlas nesie podobu fragmentu dreveného kruhu autora Martina Piačeka. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom víťazi tak pripomínajú mýtického Atlasa.

Najlepší projekt miestnej samosprávy

Ak triediš, šetríš nielen prírodu, ale aj peňaženku!

Projekt na predchádzanie vzniku čiernych skládok a podpory triedenia vyprodukovaného odpadu má svoje začiatky už v škole. Aby v obci naučili početnú rómsku komunitu triediť odpad a starať sa o svoje okolie a ochranu prírody, vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzáhradku a zber separovaného odpadu. Motivovali deti, žiakov i dospelých, aby sa zaujímali o svoje okolie a triedili odpad. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom a v rómskej osade súťažil každý. Hlavnou myšlienkou bolo naučiť ľudí triediť odpad a postarať sa o čistotu ich okolia a  blízkeho územia. Každý to pociťuje na poplatkoch za odpad, pretožeo „čím viac vytriedime, tým menej platíme“.

Hrdinovia

Predseda OZ Tatry

Pán Pado, predseda O.Z. Tatry, si zaslúži ocenenie za dlhoročnú angažovanosť v  ochrane životného prostredia aj za konkrétne aktivity v r. 2021. 
Pán Pado je iniciátorom, organizátorom aj realizátorom projektov ako Na skládky nie sme krátki!, výsadba drevín Liptovské stromoradia, čistenie vodných tokov na  Liptove, aktivity na záchranu ochranného lesa okolo vodného diela Liptovská Mara, blogerské aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, projekty v  teréne ako odstraňovanie skládok a mnohé.

Špeciálne uznanie poroty

Kým nastane ticho

Edukatívna divadelná hra pre deti a mládež Kým nastane ticho je príbehom o  tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o  tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplné ticho... Mladým divákom chceli priblížiť aktuálnu tému a vzbudiť ich záujem o ochranu životného prostredia. Inscenácia vychádza z udalostí spojených s ťažbou dreva a následnými protestmi v  Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. V inscenácii sa prelínajú hranice mýtu a dokumentu.

POZRITE SI MINULÉ ROČNÍKY ENVIROCENY ATLAS

VÍŤAZNÉ PROJEKTY

Často kladené otázky

Projekt môžu prihlásiť:

 • slovenské mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie),
 • miestne samosprávy, obce a iné verejné inštitúcie,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie, školy,
 • verejné inštitúcie,
 • podnikateľské subjekty,
 • jednotlivci (fyzické osoby).

Projekty môžu do súťaže prihlásiť:

 1. organizácie samotné (t.j. organizácie, ktoré projekt zrealizovali),
 2. ich priaznivci (t.j. niekto, kto projekt/organizáciu/jednotlivca pokladá za hodného ocenenia, avšak súčasťou prihlášky musí byť súhlas nominovanej organizácie).

Oceňovať sa bude najlepší enviro projekt realizovaný v roku 2023. Cena sa však bude udeľovať každoročne a v budúcom roku budeme oceňovať projekty realizované v roku 2024.

 • očakávame široké spektrum zaujímavých, inovatívnych a verejnoprospešných ekologických programov a projektov rôznych organizácií z celého Slovenska,
 • zaujímajú nás konkrétne výsledky dosiahnuté v roku 2023, a to aj pri dlhodobejší projektoch,
 • dôležité je, aby prihlásené projekty a iniciatívy mali reálny výsledok a merateľný dopad,
 • zaujímajú nás aj projekty, ktoré v sebe majú prvok originality, inšpiratívnosti či vizionárstva,
 • projekt je možné prihlásiť iba do jednej kategórie,
 • organizácia môže prihlásiť viacero samostatných projektov,
 • zvedaví sme predovšetkým na pôvodné slovenské projekty, teda nie na realizáciu licencovaného zahraničného projektu,
 • chceme oceniť projekty realizované na území Slovenska, pretože naším prvoradým zámerom je chrániť životné prostredie u nás doma.

Projekty možno prihlasovať do 3. februára 2024 do 23:59:59 hod.

Projekt je možné prihlásiť iba do jednej kategórie, ale organizácia môže prihlásiť viacero samostatných projektov do rôznych kategórií.

Všetky informácie o súťaži a jej pravidlách nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/ (následne po Vašej registrácii do systému egrant).