Dajte hlas vzácnym organom

Ďakujeme, že ste hlasovali za jeden z deviatich
unikátnych organov. Rozhodli ste, ktorý z nich získa
finančné prostriedky na reštaurovanie.

Pozrieť organy
organ

Organy

Organ je kráľom hudobných nástrojov. Spájajú sa v ňom umelecké prvky
s technickými, zvuková stránka s výtvarnou aj konštrukčnou.

Prvé zmienky o organe pochádzajú z antických čias. Organ bol u Grékov rozšíreným a obľúbeným nástrojom. Zachovali sa mnohé zmienky a citácie v starých textoch, ale aj maľby a kresby. Z nich vyplýva, že v staroveku organ nebol kultovým, ale vyslovene svetským hudobným nástrojom... Zobraziť viac

Hlasovali ste za tieto organy

Gelnica - najväčší barokový organ

Gelnica

najväčší barokový organ
Konečný počet hlasov: 0
Pruské - skvost barokového organárstva

Pruské

skvost barokového organárstva
Konečný počet hlasov: 0
sv. Anton - najmenší a jediný zachovaný truhlicový organ

Sv. Anton

najmenší a jediný zachovaný truhlicový
Konečný počet hlasov: 0
Krásna Hôrka - jeden z najväčších organov

Krásna Hôrka

jeden z najväčších organov
Konečný počet hlasov: 0
Prešov - najstarší kompletný organový prospekt

Prešov

najstarší kompletný organový prospekt
Konečný počet hlasov: 0
Levoča - barokový s ojedinelou výzdobou píšťal

Levoča

barokový s ojedinelou výzdobou píšťal
Konečný počet hlasov: 0
Jelšava - romantický organ

Jelšava

romantický organ
Konečný počet hlasov: 0
Špania Dolina - posledný zvukovo autenticky zachovaný organ

Špania Dolina

posledný zvukovo autenticky zachovaný
Konečný počet hlasov: 0
Báč - architektonický skvost

Báč

architektonický skvost
Konečný počet hlasov: 0

Výsledky hlasovania

Ďakujeme za vašu podporu pre historické organy. Aj vďaka vášmu hlasu zreštaurujeme jeden z pokladov slovenskej kultúry. Nadácia VÚB poskytne finančné prostriedky na reštaurovanie organu v Španej Doline.

Mesto Počet hlasov
Špania Dolina 19590
Prešov 15356
Levoča 8421
Báč 5554
Pruské 3019
Gelnica 2208
Krásna Hôrka 2075
Svätý Anton 1098
Jelšava 752

Ako sme vďaka vám zreštaurovali
iné poklady Slovenska

Gelnica

Najväčší barokový organ zachovaný na Slovensku sa nachádza v Gelnici v evanjelickom kostole. Patrí medzi najvýznamnejšie diela banskobystrického organára Michala Podkonického, ktorý staval organy aj vo Viedni. Ide o dvojmanuálový organ s pedálom a bol postavený v rokoch 1790 – 1792. V organe sa dodnes nachádza register Fagot 8´, ktorý má napodobňovať zvuk hudobného nástroja fagot. Je to jediný jazykový register z obdobia baroka zachovaný na území Slovenska. Nástroj je v zlom technickom stave, napadnutý drevokazným hmyzom, čo je nevyhnutné riešiť, inak dôjde k nezvratným škodám na jeho zvukovej hodnote.

Pruské

Skvost barokového organárstva sa nachádza v barokovom farskom kostole sv. Petra a Pavla v považskej obci Pruské. V roku 1777 ho postavil Ondrej Pažický z Rajca. Ide o dvojmanuálový organ s pedálom výnimočný nielen z hľadiska jeho architektúry, ale aj svojím intaktným stavom a precíznym technickým a zvukovým prevedením. Až do dnešnej doby nebol tento nástroj ani raz prestavaný, škoda len, že sa v ňom nezachoval ojedinelý register, zvuková hračka Campanula, tzv. zvonkohra. Organ je v zlom stave, má rozladené a nefunkčné registre a napriek tomu, že sa používa pri sv. omšiach, si vyžaduje generálnu opravu.

Sv. Anton

Najmenší organ a jediný zachovaný truhlicový organový pozitív na Slovensku sa nachádza v kaplnke kaštieľa vo Sv. Antone. Tento unikátny nástroj pochádza z 2. pol. 17. storočia. Pôvodne sa používal ako doprovodný hudobný nástroj na náboženských procesiách, počas ktorých ho spolu s organistom nieslo na nosidlách niekoľko ľudí. Vďaka tomu mohol organista neustále svojou hrou sprevádzať spev pútnikov. Nástroj od neznámeho autora bol pôvodne postavený pre hrad Čabraď, odkiaľ ho Koháryovci preniesli do kaštieľa. Nástroj sa dlhé obdobie nepoužíva, čo má vplyv na jeho zvuk. Nevyhnutnosťou je obnoviť aj skriňu nástroja, ktorá má neštýlovú premaľbu.

Krásna Hôrka

Jeden z najväčších a veľmi pekných historických organových pozitívov z 18. storočia sa zachoval v barokovo-klasicistickej kaplnke hradu Krásna Hôrka. Vznikol po roku 1770 a umiestnili ho do kaplnky podľa nariadenia grófa Štefana III. Andrášiho. Mimoriadne zaujímavá akustika hradnej kaplnky dodáva 7-registrovému organovému pozitívu neobyčajný zvukový kolorit. Nástroj našťastie nezničil ani nedávny požiar na hrade Krásna Hôrka, avšak momentálne je silno znečistený, pričom nie je núdza ani o uhynuté netopiere. Okrem toho má nástroj rôzne technické nedostatky a problémy s intonáciou a ladením.

Prešov

Najstarší zachovaný kompletný organový prospekt sa nachádza v Rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša v Prešove. Päťdielny renesančno–ranobarokový organ pochádza z 1. pol. 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach, má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Nástroj má unikátnu výzdobu. Organ bol prestavaný asi pred 100 rokmi a jeho obnovu financovali z daru od krajanov z USA. Medzi kolaudátorov nástroja patril aj významný slovenský skladateľ (o.i. aj organista) Mikuláš Moyzes. Snahou je zreštaurovať do pôvodnej podoby nástroj, ktorý patrí ku koloritu Prešova i jeho dominanty už takmer 4 storočia.

Levoča

Barokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči. Tento 13-registrový organ s pedálom pochádza z roku 1697. Do pôvodného, dnes už nezachovaného dreveného artikulárneho kostola ho postavil neznámy organár, pričom v roku 1837 bol výraznejšie prestavaný a rozšírený slávnym Andreasom Zimmerom. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť historickému nástroju pôvodný zvukový charakter, čím by sa získala ojedinelá možnosť usporiadať koncerty a štýlovo uplatniť nielen tzv. starú hudbu, ale aj diela z novších období.

Jelšava

Romantický organ v rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave je najväčším zachovaným organom od Ferdinanda Komorníka. Z jeho dielne sa u nás zachovali len 3 z vyše 100 nástrojov. Tento 1-manuálový organ bol postavený v roku 1866. V súčasnosti je vo veľmi zlom technickom stave a len s veľkou toleranciou sa dá použiť aspoň na liturgické účely. Súčasťou jeho zvukovej výbavy boli aj registre Trompett bass 8´ a Cornett, ktoré však boli začiatkom 20. stor. odstránené, čo organ významne zvukovo ochudobnilo. Obnova nástroja a znovupostavenie registrov by výnimočne podtrhli nádhernú akustiku kostola.

Špania Dolina

Posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického sa nachádza v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Jednomanuálový organ s pedálom má 12 registrov a bol postavený v roku 1751. Napriek niekoľkým prestavbám z prelomu 20. stor., kedy došlo k odstráneniu niektorých pôvodných častí, sa organ po zvukovej stránke zachoval. Tento významný nástroj si zaslúži zreštaurovanie do pôvodnej barokovej podoby.

Báč

Architektonický skvost v zmysle filozofie barokového organárstva. Dvojmanuálový organ v rímskokatolíckom kostole v Báči patrí do malej skupiny zachovaných barokových organov tohto typu na Slovensku. Tento nástroj, nachádzajúci sa v známom mariánskom pútnickom mieste, pôvodne postavil v Komárne po ničivom zemetrasení pre františkánsky kostol v r. 1779 neznámy majster. Organ po zrušení kláštora v Komárne preniesli františkáni v r. 1809 do obnoveného františkánskeho kostola a kláštora v Báči. Reštaurátorské práce je potrebné zamerať predovšetkým na píšťalový fond.

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo a zašleme vám overovací SMS kód.

Vybrané dielo:
Názov diela

Vaše číslo použijeme iba na overenie vášho hlasuSpätná SMS je bezplatná.

V prípade, že vám bol kód už doručený, prejdite sem.

Zadajte svoj overovací SMS kód a hlasujte za vybrané dielo.

Vybrané dielo:
Názov diela

Zadajte, prosím, vaše telefónne číslo a overovací SMS kód

Vybrané dielo:
Názov diela

Vaše číslo použijeme iba na overenie totožnosti

Kód má platnosť 24 hod. od doručenia

Čakajte, prosím, prebieha doručovanie overovacieho kódu.
Doručenie môže trvať aj dlhšiu dobu.


loading

Čakajte, prosím, prebieha kontrola overovacieho kódu a registrácia vášho hlasu.


loading

Zatvárate okno pred odoslaním vášho hlasu.

Naozaj si prajete ukončiť hlasovanie?

   

Ďakujeme za váš hlas

success

Pomôžte dielu zdieľaním na sociálnej sieti

Niekde nastala chyba.
Prosím, zopakujte svoje hlasovanie.

error

Zadali ste nesprávny overovací kód.

Skúste to, prosím, znova.

warning

Zadali ste nesprávny overovací kód

Skúste to, prosím, znova.

error