Nadácia VÚB oceňuje víťazov 15. ročníka súťaže Maľba

Ťažko skúšaná oblasť umenia získava podporu od Nadácie VÚB.

Natália Šimonová, Ev van Hettmer a Miroslav Sandanus sú traja autori, ktorých diela si vyslúžili najvyššie uznanie medzinárodnej poroty súťaže Maľba. Jubilejný, už 15. ročník iniciatívy Nadácie VÚB potvrdil, že Slovensko má z hľadiska vyrastajúcich mladých tvorcov umenia veľkú perspektívu. A zároveň poukázal na nevyhnutnosť ich podpory. Traja víťazi si odnášajú ako vklad pre svoju budúcnosť spolu 20-tisíc eur a tiež pozornosť domácej umeleckej scény. Súťaž „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“ má aj počas tohto špecifického roka presah na verejnosť. Zostava 20 finálových diel je vystavená verejne v bratislavskej Galérii Nedbalka.

Úlohu nezávisle posúdiť umeleckú hodnotu diel zúčastnených mladých maliarov na seba prevzala štvorica renomovaných expertov na výtvarné umenie: riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá ako predsedkyňa poroty, historik umenia a kurátor Kunsthalle v rakúskom Kremse Andreas Hoffer, český kurátor, spisovateľ a umelecký publicista Ondřej Horák a uznávaný maďarský maliar Pál Gerber.

Viac sa o porotcoch dočítate tu.

Odborná porota vybrala v prvom kole spomedzi 115 prihlásených diel finálovú dvadsiatku, ktorej sa venovala hlbšie v druhom kole a z ktorej určila troch víťazov:

1. miesto - Natália Šimonová

Autorkou víťaznej práce 15. ročníka súťaže Maľba je na základe rozhodnutia panelu expertov Natália Šimonová. Ide o mladú maliarku, ktorá sa zúčastnila súťaže po prvý raz. Natália Šimonová získala za svoje dielo Reťazák prestížny titul a hodnotnú referenciu od renomovaných osobností a tiež najvyššiu odmenu od Nadácie VÚB vo výške 10 000 eur.

2. miesto - Ev van Hettmer

 

Druhú priečku obsadila a finančné prostriedky pre ďalšie umelecké napredovanie vo výške 6 500 eur si odniesla maliarka Ev van Hettmer. Obraz s názvom Positive vibes only zaujal porotu svojím stýlom plošného a senzuálneho bad painting, ktorý je dlhodobo jej autorským programom, ruka v ruke s tematizáciou ženskej sexuality či telesnosti. Aj keď vychádza z vlastnej intímnej skúsenosti, tieto témy podáva ľahko a bez pátosu, vďaka čomu zdanlivo nedokonalá či naivná detinská maľba pôsobí autenticky a uveriteľne. Pre mladú umelkyňu ide o druhú priečku v rámci súťaže Maľba druhýkrát po sebe.

3. miesto - Miroslav Sandanus 

Na treťom mieste s prislúchajúcou finančnou odmenou vo výške 3 500 eur sa umiestnil Miroslav Sandanus s dielom Prázdnota. Námet je súčasťou autorovho dlhodobého programu, v ktorom sa venuje environmentálnej tematike - fascinujú ho skládky, odpad, poveternostné zmeny, ničenie planéty. Porota ocenila spôsob, ako tieto situácie zobrazuje. „Portrétuje“ ich v duchu klasickej tradície ako pekné až melancholické maľby s drsným odkazom. Práve tento kontrast prispieva k nečakanej naliehavosti jeho diela.

Verejná výstava aj tento rok

Nadácia VÚB chce v aktuálnej situácii obmedzených možností prístupu verejnosti k umeniu podporiť kultúrne dianie aj ďalšou formou. V už tradičnej spolupráci s Galériou Nedbalka v Bratislave prináša výstavu diel finalistov 15. ročníka Maľby. Verejnosť si tak môže v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými opatreniami prezrieť finálovú dvadsiatku diel, ktorými sa tento rok do súťaže zapojili títo mladí maliari a maliarky (v abecednom poradí): Ján Bátorek, Jana Bednárová, Marek Burcl, Peter Cvik, Juraj Ďuriš, Svetlana Fialová, Monika Germušková, Paulína Halasová, Ev van Hettmer, Dominik Hlinka, Marek Jarotta, Martin Kiman, Rita Koszorús, Richard Moravčík, Michaela Murínová, Jakub Navrátil, Tatiana Ondzíková, Ivana Oroszová, Miroslav Sandanus a Natália Šimonová.

Bezplatná výstava je otvorená od 23. októbra do 22. novembra 2020. Termín výstavy sa z dôvodu Covid-19 predĺži o dobu zatvorenia Galérie Nedbalka, t.j. do 6. decembra 2020.

Diela finalistov si môžete pozrieť v Galérii.

Ďalšie články