Partnerské projekty 2020

Nadačný program pre Krajinu

Prüger-Wallnerova záhrada pri Horskom parku 

Bratislava sprístupnila Prüger-Wallnerovu záhradu s bohatou históriou, ktorá roky chátrala. Po šiestich rokoch nečinnosti sa tak projekt opäť postavil na nohy. Prispela k tomu aj Nadácia VÚB, pre ktorú sú témy životného prostredia, ekologickej udržateľnosti a biodiverzity prioritné. Vďaka jej grantu otvorila Prügerka svoje brány verejnosti.

 
Foto: Magdaléna Tomalová

Záhrada pri Horskom parku má vytvoriť priestor na oddych, vzdelávanie a komunitný život. Návštevník si môže pozrieť vzácne mokrade, pozostatky skleníkov aj pôvodnej architektúry a sledovať, ako sa záhrada bude postupne revitalizovať a meniť. Záhradu však treba stále vnímať najmä ako prírodný areál, v ktorom sú práce na revitalizácii len na začiatku. Viac sa o Prüger-Wallnerovej záhrade dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

10 000 stromov pre Bratislavu

Hlavné mesto odštartovalo jeden z najväčších projektov výsadby stromov v jeho novodobých dejinách. Do roku 2022 má v Bratislave pribudnúť 10-tisíc stromov a majú vzniknúť tri nové mestské aleje. Vedenie Bratislavy hľadá pre túto veľkú iniciatívu partnerov. A Nadácia VÚB sa príležitosti pomôcť chopila hneď ako prvá. 

Stromy robia mestské ulice nielen krajšími, ale v nich plnia aj významnú úlohu. Bratislava potrebuje nevyhnutne viac stromov v uliciach aj parkoch. A to je dôvod, prečo sa jedným z najväčších environmentálnych projektov vedenia mesta stáva myšlienka „10 000 stromov pre Bratislavu.“
Viac sa o projekte dočítate tu.

Čistenie liečivých lesných prameňov

Nadácia VÚB podporila projekt v Rudníku na záchranu liečivých lesných prameňov. Pre prírodnú vodu si aj vďaka nej dnes môže zájsť ktokoľvek. Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník na východnom Slovensku sa už takmer desať rokov usiluje o rozvoj prostredia obce. Ich ďalším projektom sa stala revitalizácia a vyčistenie okolia lesných prameňov, ktoré vznikli pri baníckej činnosti. Zdroje pitnej vody sú v blízkosti zaniknutých historických Rudníckych kúpeľov z 19. storočia, kde sa liečila rozmanitá škála chorôb. Kúpele boli pri explózii do základov zničené počas druhej svetovej vojny.

 
Foto: Maja Bodnárová

Prvej brigády projektu revitalizácie prameňov sa zúčastnilo až 46 členov občianskeho združenia. Pre dobrovoľníkov z Rudníka bola najsilnejšiou motiváciou čistá a zdravá voda, pretože ľudia sú zvyknutí zapájať sa. Voda z Rudníka je málo mineralizovaná, má výborné hodnoty ph a vodivosti. Viac sa o vyčistení jedinečných pitných prameňoch v rudníckych lesoch dočítate v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

Nadačný program pre Umenie

Organ v Španej doline

História organa v Španej Doline siaha do roku 1751. Je posledným zachovaným zvukovo autentickým organom od vychýreného banskobystrického výrobcu organov Martina Podkonického. Podkonický patril medzi najvýznamnejších výrobcov organov neskorého baroka na strednom Slovensku.

 
Foto: archív respondenta

Slovenský klenot sa podarilo obnoviť vďaka Nadácii VÚB, a tak si budú môcť aj ďalšie generácie vypočuť jeho pôvodný zvuk. Viac sa o projekte dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

Jedinečné maľby na Spiši

Nadácia VÚB podporila významnú obnovu malieb spišských richtárov. Záleží jej na zachovaní historického bohatstva pre ďalšie generácie, preto pomáha obnovovať pamiatky v regiónoch po celom Slovensku.

Múzeum Spiša sa dnes pýši jedinečnou zbierkou zreštaurovaných portrétov richtárov spišských miest. Jej najväčšia hodnota nesúvisí ani tak s úrovňou výtvarného zobrazenia jednotlivých portrétov ako s historickou hodnotou týchto diel. Aj preto ide o zbierkovo najhodnotnejšiu časť novej historickej expozície múzea.

 
Foto: archív Múzea Spiša

Múzeu Spiša sa podarilo zrekonštruovať a sprístupniť unikátnu zbierku 23 obrazov, ktorá zachytáva podoby všetkých richtárov a významnejších funkcionárov z tejto provincie. Obrazy sú vystavené v obnovenom Provinčnom dome, v ktorom viseli už aj pred vyše 240 rokmi. Viac sa o projekte dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

Nadačný program pre Nádej

Pomoc zdravotníkom počas pandémie

Ľudia z biznisu, firiem, neziskoviek, zubní lekári aj živnostníci vložili svoju energiu do spoločného cieľa. Spojili sa a vytvorili iniciatívu s názvom Kto pomôže Slovensku na pomoc zdravotníkom v prvej línii. Za vyzbierané peniaze nakúpili nemocniciam po celom Slovensku chýbajúce ochranné a zdravotnícke pomôcky. Všetci si uvedomujeme, že ochrana ľudí a ich zdravia v prvej línii má najväčšiu prioritu.

 

 

Video: Archív Youtube

Nadácia VÚB zakúpila okamžite po výskyte ochorenia na Slovensku respiračné prístroje pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave v hodnote takmer 84 000 eur a zároveň prispela sumou 40 000 eur na transparentný účet iniciatívy Kto pomôže Slovensku.

Okrem toho poskytla pre iniciatívu aj každodennú podporu, či už pri obstarávaní materiálneho vybavenia, alebo získavaní ďalších finančných prostriedkov. VÚB banka okrem iného poskytla aj reklamný vysielací čas v televíziách v hodnote takmer 200 000 eur s cieľom získať ďalších podporovateľov a prispievateľov. Prečítajte si viac o tejto pomoci pre zdravotníkov a nemocnice v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

Canisterapia pomáha deťom

Jednou z mnohých terapií, ktoré deťom pomáhajú, je canisterapia (lat. canis = pes), ktorá využíva pozitívne pôsobenie špeciálne vycvičeného psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu dieťaťa.

Centrum Robinson v Spišskej Novej Vsi poskytuje podporné terapie a špeciálne vzdelávanie s cieľom zlepšiť zdravotný stav detí s viacnásobným postihnutím. Nadácii VÚB záleží na projektoch, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom. Aktivity občianskeho združenia Robinson podporila prostredníctvom grantu.

 
Foto: Archív Centra Robinson 

Canisterapia je jedna z druhov animoterapie, ktorá sa uplatňuje najmä ako doplnková a pomocná psychoterapeutická metóda. Využíva sa v situáciách, keď nemožno použiť iné metódy alebo jednoducho nie sú účinné. Pomáha predovšetkým deťom, u ktorých je potrebné riešiť prejavy hyperaktivity, rozvíjať motorické schopnosti, podporiť spontánnosť prejavu a rozšíriť verbálne alebo neverbálne komunikačné schopnosti. Viac sa o projekte dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.