Envirogranty

Programom Envirogranty chce Nadácia VÚB pomôcť situácii v slovenskom neziskovom sektore, kde sú možnosti získania finančnej podpory na dlhodobé, koncepčne uchopené iniciatívy v oblasti ochrany prírody a rozvoja zelenej ekonomiky stále pomerne obmedzené

Na základe vyhlásenej otvorenej grantovej schémy v nadačnom programe ENVIRO granty 2023 predložilo svoje projekty 192 organizácií. Pôvodne bola na granty vyčlenená suma 50 000 eur, avšak vzhľadom na vysoký počet projektov sa celková suma vyčlenená na program zvýšila na 70 000 €, max. výška grantu je max. 7 000 € na jeden projekt. Realizácia projektov bude v 2024.


Obľúbený program Envirogranty venovaný podpore zelených iniciatív sa stretol v rámci svojho 4. ročníka s rekordným záujmom neziskového sektora. Nadácia VÚB preto navýšila pôvodnú sumu a tesne pred sviatkami posiela svoje envirogranty až 11 uchádzačom, vybraných nezávislou odbornou komisiou. V období pripomínania si svojho 20. výročia tak nadácia prerozdeľuje ďalšiu podporu vo výške 70-tisíc eur.


Zdroj: archív Nadácia VÚB

Do fázy realizácie posúvajú jedenásť projektov
Svojimi projektami sa do grantovej výzvy zapojilo celkovo 192 subjektov, ktoré predložili spolu 140 projektov zameraných na oblasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, 31 návrhov prispievajúcich k ochrane biodiverzity a životného prostredia a 21 projektov ekologicko-sociálneho podnikania.

Nezávislá odborná komisia vybrala týchto 11 organizácií, ktoré získavajú grantovú podporu:
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislava) - Rodiny s deťmi s budú môcť zúčastňovať pravidelne raz za mesiac bezplatného projektu Ekovýchovy na Kamzíku. Postarajú sa o ňu vždy dvaja lektori s cieľom viesť záujemcov k interaktívnemu bádaniu prírody –
drobných lesných bezstavovcov, prírodnín, bylín, drevín – a to s rôznymi zaujímavými pomôckami.

Gréckokatolícka charita (Prešov) - Cieľom projektu je realizovať workshopy a vzdelávať dobrovoľníkov vzájomne v spolupráci s klientmi sociálnych služieb vo vlastnoručnej výrobe včelobalu – ekologického a znovupoužiteľného obalu na potraviny, ktorý ich udrží dlhšie čerstvé a má antibakteriálne vlastnosti.

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín (Šamorín) - Hlavným cieľom projektu je budovať dažďové záhrady v Šamoríne. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia a zvýši šancu, že vsiakne do pôdy tam, kde prirodzene padla formou zrážok.

OZ Dymáka kruh (Piešťany) - Zámerom podporeného nápadu je vytvoriť nový vzdelávací podcast, ktorý sa bude venovať téme významu opeľovačov – nielen včiel, ale aj čmeliakov, pestríc a ďalšieho užitočného hmyzu. Bude prinášať pre širokú verejnosť od žiakov až po seniorov praktické tipy, ako im v prírode pomôcť a chrániť ich.

FEBA – ECO, s.r.o., r.s.p. (okres Sabinov) - Projekt sa bude venovať obnove zanikajúcich pasienkov v okolí Hanigovského hradu. Sociálny podnik vytvorí pracovné miesto správcu hradu, ktorý sa bude starať o stádo kôz, s cieľom udržiavať vzácne biotopy na hradnom brale a lúkach. Pre deti z rómskej osady bude zorganizovaný poznávací pobyt na hradnej farme s ukážkami pastierstva.

Trnavská arcidiecézna charita (Trnava) - Tím ľudí z charity a začínajúcich dizajnérov rozbiehajú stolársku dielňu spolu s ľuďmi bez domova. Zámerom Nábytkovej banky v Trnave je hľadať na ulici vyhodený starý nábytok a dávať mu druhú šancu na princípe cirkulárnej ekonomiky a rovnako tak dávať novú pracovnú príležitosť aj ľuďom v núdzi.

Rybársky klub Kraken (Bratislava) - Zámerom projektu je pomôcť prírode spamätať sa po ekologických haváriách, pričom bude zapájať obyvateľov a deti do svojpomocného vypúšťania rýb do Malého Dunaja pod dohľadom odborníkov. Najdôležitejším aspektom je priame a nenútené priblíženie prírody ľuďom kontaktom s rybami, súčasťou sú aj diskusie a krátke prednášky.

Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko (Bratislava - Slovensko) - Ornitologická akadémia je projekt, ktorého hlavným účelom je edukácia, pozorovanie a aktívna ochrana vtákov, pričom ide o prvú iniciatívu tohto druhu na Slovensku. Počas terénnych stretnutí získajú záujemcovia cenné skúsenosti a inšpiráciu k praktickej ochrane vtáctva.

OZ Návrat do divočiny (okres Malacky) - Projekt záchrannej stanice pomôže vybudovať veľkú rozlietavaciu voliéru, čo zlepší podmienky rehabilitácie prevažne vzácnych a ohrozených druhov dravcov. Tie sa tak dokážu po zranení pripraviť na vypustenie do svojho prirodzeného prostredia, kam patria.

OZ Odvážne (Prešov) - Odpadová odvykačka je pilotným projektom zameraným na komplexné nazeranie na problém odpadu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove uvítala, že projekt je navrhnutý s dôrazom na participatívnosť školskej komunity, kde sú hlavnými hybateľmi žiaci tvoriaci akčný tím envirolídrov.

Lesný klub Waldkind (Bratislava) - Hlavnou myšlienkou projektu je nadchnúť deti a učiteľov materských škôlok v Bratislave pre pobyt a výučbu v prírode – a to formou expedícií do lesov na Kamzíku. Súčasťou projektu je ej ekovýchovy zameraná na učiteľky, ktoré sa naučia ako vzdelávať deti o prírode priamo v exteriéri.


Zdroj: archív Nadácia VÚB

Víťazné projekty budú realizované počas budúceho roka. Celková suma grantov 70-tisíc eur prerozdelená koncom roka na enviro iniciatívy dopĺňa aktuálne už zrealizovanú mimoriadnu podporu Nadácie VÚB, ktorú v decembri poskytla neziskovému sektoru pri príležitosti osláv svojho 20. výročia.

Archív