Vízia a poslanie

Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko. Všetko, čo je možné.

Nadácia VÚB podporuje

verejnosprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Takto sa nám doteraz darilo:

15
rokov aktívnej činnosti
1319
podporených projektov
10
mil. rozdelených eur

Pomáhame ľudom i komunitám

59
ocenených
umelcov
27
otvorených
výstav
339
projektov
do škôl
23
ocenených mladých ekonómov
81
obnovených pamiatok a artefaktov
511
projektov pre ludí v neľahkej situácii
393
terapií a rehabilitácií pre deti
371
projektov podporujúcich miestne komunity

Programová stratégia a priority

Vízia

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu dobrých vecí. Vytvárame programy a finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, komunitného života a charity.

Poslanie

Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Hodnoty

Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime, a ktoré chceme presadzovať a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť a rešpekt.

odhodlanie pomôcť
Naša odhodlanosť a pripravenosť súvisí so stratégiou podporovať dobré veci – podľa možností čo najviac a najdôslednejšie.

transparentnosť
Tento atribút považujeme za úplne samozrejmý. O realizácii projektov rozhoduje len ich kvalita a pozitívny účinok na čo najviac ľudí, našich spoluobčanov.

rešpekt
Ľudí považujeme za partnerov. Naša pomoc sa spája s uznaním a rešpektom k druhým.

Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

 • umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
 • vzdelávanie – nadačný program pre Vzdelanie
 • charita – nadačný program pre Nádej
 • aktívne komunity – nadačný program pre Komunitu


pre Umenie

Dávame priestor umeniu

Umenie patrí k významným hodnotám našej krajiny. Preto podporujeme súčasné výtvarné umenie a pomáhame pri rozvíjaní nových talentov. Každoročne vyhlasujeme súťaž pre mladých výtvarníkov v médiu maľba, ktorú sprevádza reprezentačná výstava.Chránime naše pamiatky

Myslíme aj na naše kultúrne dedičstvo a pomáhame pri jeho záchrane. Preto investujeme významné prostiredky do obnovy historických pamiatok. Najväčším projektom je rekonštrukcia banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá sa ocitla medzi 100 najohrozenejšími pamiatkami sveta. Každoročne podporujeme aj obnovu ďalších pamiatok regionálneho významu v programe Poklady Slovenska.


pre Vzdelanie

Podporujeme vzdelanie

Budúcnosť našej krajiny stojí na vzdelaných ľuďoch. Preto dávame mladým ľuďom príležitosť vyniknúť v odborných súťažiach akou je súťaž Economicus a stretávať sa so zahraničnými profesormi prostredníctvom grantového programu Hosťujúci profesor. Podporujeme inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality vzdelania, a pripravujú pre študentov výnimočné a invenčné projekty. Orientujeme sa na vzdelávacie projekty so zameraním na:

 • ekonómiu,
 • start-ups,
 • výchovu umením.pre Nádej

Pomáhame slabším

Okolo nás žije aj množstvo tých, ktorí sa nevedia brániť, nemôžu za nepriazeň osudu a nemajú v živote toľko šťastia ako zdraví ľudia. Preto potrebujú našu pomoc. Nadácia VÚB sa angažuje najmä v oblasti charity a zdravotníctva, ktorým je venovaná otvorená grantová schéma pre Nádej. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť:

 • mentálne a telesne hendikepovaným občanom,
 • podpore a pomoci ľuďom v núdzi.

Pri projektoch na podporu hendikepovaných:

 • vytvárame pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím,
 • podporujeme zdravotnícke zariadenia a nemocnice,
 • financujeme terapie pre deti s postihnutím.


pre Komunitu

Zapájame komunity

Vážime si, keď sú ľudia ochotní spojiť sa, aby spoločne vytvorili niečo krásne a užitočné. Preto prostredníctvom zamestnaneckej grantovej schémy financujeme rôzne komunitné aktivity.

V každom z 8 krajov podporujeme projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života na miestnej úrovni, riešia konkrétne problémy ľudí a budujú krajšie prostredie.

Podpora projektov

Našu víziu a poslanie napĺňame:

 • realizovaním vlastných projektov,
 • poskytovaním finančných príspevkov projektom, ktoré vyberáme na základe transparentného hodnotiaceho procesu.

Nadácia VÚB rozdeľuje finančné prostriedky na podporu: