Nadácia pomáha obnoviť päť gotických kostolov na Gemeri

Nadácia VÚB poskytne v priebehu nasledujúcich piatich rokov postupne granty v celkovej výške 500-tisíc eur.

Gotická cesta je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 s cieľom podieľať sa na záchrane a propagácii stredovekých architektonických a umeleckých pamiatok v bývalej Gemersko-malohontskej župe na južnom Slovensku.

Prvý z významných objektov, kde prebehnú reštaurátorské práce už do konca tohto roku, je rímskokatolický Kostol Všetkých svätých v Henckovciach v rožňavskom okrese.
Región Gemera a Malohontu je mimoriadne bohatý na stredoveké sakrálne pamiatky. V záujme záchrany tohto významného historického dedičstva vznikla nová spoločná iniciatíva na obnovu piatich vzácnych gotických kostolov.

Gotická cesta je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 s cieľom podieľať sa na záchrane a propagácii stredovekých architektonických a umeleckých pamiatok v bývalej Gemersko-malohontskej župe na južnom Slovensku. Odborníci z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, architektúry či dejín umenia a histórie rozvíjajú s týmto zámerom komunikáciu na všetkých úrovniach – so zástupcami cirkví ako vlastníkmi kostolov, samosprávami, organizáciami cestovného ruchu, samosprávnymi krajmi, ministerstvom kultúry, Pamiatkovým úradom SR a ďalšími expertmi.

Práve tím skúsených odborníkov z OZ Gotická cesta, ktorí sa za ostatné roky zasadili o obnovu pamiatok v desiatkach kostolov v regióne, ich sprístupnenie verejnosti ako aj kontinuálne aktivity na zviditeľňovanie ich nesmiernej hodnoty, si vybrali za svojho nového dlhodobého partnera zástupcovia Nadácie VÚB. Zmyslom partnerstva je venovať združeniu grantovú podporu v období rokov 2024 až 2028 na záchranu vybraných gotických sakrálnych objektov, a to v celkovej výške 500-tisíc eur. V rámci dohodnutého plánu je cieľom zrealizovať každý rok obnovu jedného kostola, vďaka čomu bude môcť daná, zubom času poznačená pamiatka privítať tisíce návštevníkov vo svojej pôvodnej kráse.

Projekt obnovy začína v Henckovciach
Do 5-ročného partnerského projektu obnovy s Nadáciou VÚB vybrali experti z OZ Gotická cesta na základe dlhodobého skúmania potrieb pri záchrane pamiatok v regióne päť gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú v správe miestnych farností rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Vzhľadom na neutešený aktuálny stav a ťažšiu dostupnosť iných zdrojov financovania je zámerom postarať sa o nevyhnutné reštaurátorské práce na objektoch v obciach Štítnik, Ochtiná, Rákoš a Rimavská Baňa a Henckovce.

Práve henckovský Kostol Všetkých svätých vo vlastníctve rímskokatolíckej farnosti Gemerská Poloma je prvý z piatich objektov, v ktorom začína prebiehať rekonštrukcia z prvej časti grantu Nadácie VÚB vo výške 100-tisíc eur už v tomto období. Plán obnovy v Henckovciach pozostáva z reštaurátorských prác na interiérových stenách hlavnej lode ako aj repasovania okien v kostole v súlade s citlivým prístupom k historickej estetike. Do konca roka 2024 by sa tak mala dostať národná kultúrna pamiatka do plne prezentovateľnej podoby pre návštevníkov aj miestnych obyvateľov, pričom by malo dôjsť aj k transformácii dlhé roky nevyužívanej cirkevnej stavby na nový kultúrny priestor pre širokú verejnosť.

Je pre nás veľkou cťou byť zapojení do dlhodobého programu Nadácie VÚB. Keďže zdrojov na obnovu kultúrneho dedičstva u nás nie je veľa, podpora tohto rozmeru dokáže naozaj zmeniť stav pamiatok, ktoré pomáhame vlastníkom zanechať a zveľadiť pre budúce generácie. V mnohých kostoloch nám to rozviaže ruky a vieme sa lepšie zamerať aj na kvalitu realizácie. Tešíme sa na výsledky práce reštaurátorov, výskumníkov a remeselníkov, ktorí vďaka tejto spolupráci budú mať možnosť nadviazať na takmer 700-ročnú históriu svojich predchodcov, ktorí kostoly stavali, obnovovali a starali sa o ne,“ uvádza k začiatku dlhodobého kľúčového partnerstva podpredseda OZ Gotická cesta Peter Palgut. Navštívte historické pamiatky na Gemeri počas leta
Jedným z najväčších úspechov združenia Gotická cesta je popri realizovanej pomoci pri obnove a popularizácii domácich pamiatok či spolupráce na organizácii odborných podujatí a výskumu aj spoluúčasť na získaní značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre 12 kostolov v oblasti Gemera-Malohontu. Z finančnej podpory Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja sa minulý rok podarilo tieto objekty po prvýkrát sprístupniť vo fixných otváracích hodinách. Počas letnej sezóny 2023 vďaka tomu prešlo bránami stredovekých chrámov vyše 9-tisíc návštevníkov.

Za obnovenými pamiatkami povedie aj Mapa Pokladov Slovenska
​Nadácia VÚB sa za 20 rokov svojej histórie vyprofilovala na jedného z najväčších podporovateľov záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí aj so strategickým zameraním talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Cez rôzne iniciatívy vrátane najväčšieho partnerského projektu obnovy Kalvárie v Banskej Štiavnici či vlastnej hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prerozdelila doteraz granty v hodnote viac ako 3,5 milióna eur. Popis a lokalitu všetkých, takmer 130 oživených pamiatok z podpory Nadácie VÚB približuje aj prehľadná interaktívna Mapa Pokladov Slovenska.