Poklady Slovenska

Šancu na záchranu má ďalšia chátrajúca pamiatka. Postará sa o to opäť iniciatíva Poklady Slovenska, ktorá sa už 15 rokov venuje osvete a obnove ohrozeného kultúrneho dedičstva. Nadácia VÚB má v pláne podporiť záchranu ďalšieho historického objektu či diela sumou až 50-tisíc eur. Odborná aj široká verejnosť môže s týmto zámerom do 16. mája posielať svoje tipy na pamiatky vo svojom regióne. Spomedzi všetkých nominácií vyberie už tradične komisia expertov deväť pamiatok a o pridelení grantu rozhodne v júni verejné hlasovanie.


Aj tento rok sa môžu všetci záujemcovia o pamiatky zapojiť do hľadania hodnotných objektov a diel, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, vandalizmus či dlhoročný nezáujem. Do výberu môžu správcovia či priaznivci prihlasovať menšie historické stavby (napr. kaplnky) alebo ich konkrétne časti (napr. časť paláca či chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu). Grant vo výške 50-tisíc eur môže byť použitý aj na zreštaurovanie historických objektov a umeleckých artefaktov, ako sú obrazy, sochy či zbierky muzeálnych exponátov. Prihlasovanie pamiatok na reštaurovanie prebieha do 16. mája cez online formulár na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Prihlasovanie pamiatok, ktoré plánujú využiť na svoju obnovu pripravený grant od Nadácie VÚB vo výške 50-tisíc eur, prebieha do 16. mája cez formulár na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Významnosť pamiatok, ich súčasný stav aj nároky na obnovu bude posudzovať komisia zložená z odborníkov na ochranu kultúrneho dedičstva a reštaurátorstvo. Tá odporučí do ďalšieho kola deväť finalistov. Nadácia VÚB tieto pamiatky bližšie predstaví na svojej stránke a 1. do 15. júna prizve širokú verejnosť, aby v online hlasovaní rozhodla o grantovej podpore pre víťaza.

V Starej Haliči obnovili skvost medzi stredovekými freskami
Minulý rok sa do súťaže Poklady Slovenska prihlásilo viac ako 400 objektov a diel z celého Slovenska a víťazná pamiatka vzišla spomedzi viac ako 55-tisíc hlasov verejnosti. Prvenstvo s takmer 20-tisíc hlasmi si vyslúžila Rímskokatolícka farnosť Kostola sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci. Tá sa v rámci programu pokúsila získať grant na odborné zreštaurovanie časti gotických nástenných malieb v miestnom kostole. Ide o významné dielo stredovekej sakrálnej výzdoby z prelomu 14. a 15. storočia, ktoré je možné svojou hodnotou prirovnať k svetoznámym freskám v talianskom Udine. V Starej Haliči na jeho obnovu čakali celé desaťročia.Za 20 rokov obnovili takmer 130 pamiatok

Nadácia VÚB, ktorá oslávila v decembri minulého roka svoje 20. výročie, patrí medzi najväčších podporovateľov záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí aj so strategickým zameraním talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Za 20 rokov existencie prerozdelila cez rôzne partnerstvá, programy a obľúbenú hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska na obnovu pamiatok granty v hodnote 3 a pol milióna eur. Popis a lokalitu všetkých oživených pamiatok z tohto zdroja podpory približuje aj prehľadná interaktívna Mapa Pokladov Slovenska. 

Výsledky hlasovacej iniciatívy Poklady Slovenska majú na tejto celkovo zrealizovanej podpore nemalý podiel. Nadácia VÚB pomohla v rámci súťaže zreštaurovať okrem fresiek v Starej Haliči napríklad dielo Majstra Pavla z Levoče, vitráže v Spišskej Kapitule či vzácny barokový organ v Španej Doline. Obnovou prešli aj Leopoldova brána v Komárne, Bajčiovská veža na Orave, celoslovensky unikátny lodný mlyn v Kolárove, koncertná sieň historického Domu Albrechtovcov v Bratislave a viacero ďalších pamiatok.

Hlasujúci doposiaľ rozhodli o zreštaurovaní:

 • renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov (2009),
 • historických hodín v Trnave, Sobotišti, Hlohovci a Prešove (2010),
 • sôch antických bohov v Piešťanoch (2011),
 • Leopoldovej brány v Komárne (2012),
 • vstupné portály v Košiciach, Levoči a Devíne (2013),
 • vitráž v Spišskej Kapitule (2014),
 • v roku 2015 súťaž nebola vyhlásená,
 • fresky v Čeríne a Prešove (2016),
 • dielo Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi (2017)
 • organ v Španej Doline (2018),
 • Bajčiovská veža v Oravskej Porube (2019),
 • vzácne fresky v obci Dúbravica (2020),
 • barokovej kazateľnice kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni (2021),
 • Hradu Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou (2021),
 • jedinečný lodný mlyn pri Kolárove (2022),
 • vzácnych gotických freskách v obci Stará Halič pri Lučenci (2023),
 • koncertnej siene Domu Albrechovcov v Bratislave (2023).


​Tieto pamiatky, ktoré získali v hlasovaní najviac hlasov od verejnosti, dostali od Nadácie VÚB grant na reštaurovanie. V súčasnosti sú už takmer všetky obnovené.


Archív