Poklady Slovenska

Súťaž

Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské pamiatky rovnako nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto každoročne vyhlasujeme súťaž Poklady Slovenska (v minulosti Poklady môjho srdca). Prostredníctvom súťaže chceme poukázať na alarmujúci stav vzácnych kultúrnych pamiatok v našej krajine a pomôcť opäť priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva.

Nadácia VÚB vyhlasuje 10. ročník výnimočnej súťaže Poklady Slovenska. Tentokrát sa nezameriava na konkrétny druh pamiatky ako bolo zvykom. Téma pamiatok, ktoré bojovali o záchranu v hlasovaní, nebude vopred daná. Hlasovať sa bude o rôznych pamiatkach.

Tipy na pamiatky, ktoré by ľudia radi videli znovuzrodené, zbierame od verejnosti na stránke www.nadaciavub.sk/poklady od 1. do 15. marca 2019.

Všetky tipy na pamiatky, ktoré by verejnosť rada videla obnovené, posúdia nezávislí odborníci na základe týchto kritérií:

 • objekt/umelecké dielo stredného typu (t.j. nie veľké objekty vyžadujúce niekoľkoročné a finančne veľmi náročné práce)
 • významnosť pamiatky, historický kontext (vhodné sú národné kultúrne pamiatky, pamiatky UNESCO i menšie významné a vzácne diela)
 • ucelenosť (diela, zbierky, objektu alebo jeho časti)
 • odhad nákladov na obnovu/reštaurovanie (musí sa zmestiť do limitu 50 000 € alebo byť dofinancovaná majiteľom pamiatky)
 • možnosť prezentovať výsledky obnovy/reštaurovania v určenom termíne
 • dôležitosť obnovenia pamiatky pre obec/komunitu
 • pamiatka nesmie byť v súkromnom vlastníctve

Do on-line hlasovania, ktoré bude prebiehať od 15. do 28. apríla 2019, vyberie odborná porota 9 diel, ktoré budú bojovať o priazeň verejnosti. Tá má príležitosť nielen svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu až do výšky 50 000 eur, ale aj posielať svoje tipy a návrhy na pamiatky do hlasovania.

Archív

V predchádzajúcich ročníkoch súťaže hlasujúci rozhodli o zreštaurovaní:

 • renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov (2009),
 • historických hodín v Trnave, Sobotišti, Hlohovci a Prešove (2010),
 • sôch antických bohov v Piešťanoch (2011),
 • Leopoldovej brány v Komárne (2012),
 • vstupné portály v Košiciach, Levoči a Devíne (2013),
 • vitráž v Spišskej Kapitule (2014),
 • v roku 2015 súťaž nebola vyhlásená,
 • fresky v Čeríne a Prešove (2016),
 • dielo Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi (2017)
 • organ v Španej Doline (2018).

Tieto pamiatky, ktoré získali v hlasovaní najviac hlasov od verejnosti, dostali od Nadácie VÚB grant na reštaurovanie. V súčasnosti sú už takmer všetky obnovené.

Poklady Slovenska 2018

Poklady môjho srdca 2017

Poklady môjho srdca 2016