Poklady Slovenska

 

Na Slovensku máme pamiatky, o ktorých hovorí celý svet. Tie sú však častokrát v neutešenom stave. Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské pamiatky nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska. Prostredníctvom nej chce nielen poukázať na alarmujúci stav niektorých vzácnych pamiatok, ale pomôcť znova priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva a hlavne poskytnúť konkrétnu pomoc a finančné prostriedky. O tom, ktorá pamiatka získa financie na svoju obnovu či reštaurovanie, rozhoduje verejnosť v on-line hlasovaní.

V máji 2020 prebehla hlasovacia iniciatíva venovaná záchrane kultúrnych pamiatok na Slovenku. Počas jedenásteho ročníka súťaže Poklady Slovenska dostalo 9 pamiatok spolu až 58 308 hlasov. Poklady Slovenska sa stretli s obrovským záujmom predovšetkým dvoch skupín ľudí a ich podporovateľov - z Horehronia a Turca. Hlasovanie bolo veľmi tesné. Napokon grant na vo výške 50-tisíc eur poputuje do obce Dúbravica pri Banskej Bystrici na obnovu vzácnych stredovekých fresiek v kostole sv. Žofie. Zaslúžené odborné zreštaurovanie bude prebiehať v nasledujúcich mesiacoch.

 

Aj počas tohtoročnej, netradičnej jari pokračovala dlhodobá iniciatíva Nadácie VÚB, ktorá má za cieľ prispievať k zvyšovaniu povedomia o stave historických pamiatok na Slovensku a poskytovať konkrétne riešenie pre ich záchranu. Do už tradičného verejného hlasovania cez webovú stránku nadácie, zameraného na pridelenie grantu pre obnovu jedného z deviatich historických objektov či umeleckých artefaktov, sa tento rok zapojilo viac ako 58-tisíc ľudí z celého Slovenska.

Výrazná väčšina z hlasov odoslaných v priebehu dvoch týždňov putovala medzi dvoch finalistov – pamiatky z Banskobystrického a Žilinského kraja, ktoré zarezonovali tento rok v súťaži najviac. S rozdielom len necelých 200 hlasov a celkovým výsledkom 25 615 podporovateľov si víťazstvo v tohtoročnej súťaži Poklady Slovenska vybojovala obnova vzácnych fresiek z prelomu období gotiky a renesancie, objavených v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica v Banskobystrickom kraji. S vyrovnaným, obrovským nasadením obyvateľov Turca a ďalších sympatizantov sa na čestnom druhom mieste v boji o podporu pre svoju obnovu umiestnilo novogotické mauzóleum rodiny Rakovských v obci Rakovo pri Martine.

 

„Opäť sme so záujmom a veľkým rešpektom sledovali skvelú energiu obyvateľov najmä dvoch regiónov -Turca a Horehronia - ktorým sa podarilo zmobilizovať pre svojich kandidátov úplne najviac podporovateľov. Uvedomujeme si, že počas ostatných mesiacov rezonuje v spoločnosti nemálo neľahkých tém spojených s globálnou situáciou, ktorá sa nás všetkých dotýka. O to viac si vážime, že množstvo Slovákov vníma citlivo aj potrebu chrániť spoločné historické dedičstvo, ktoré je mementom toho, čím si naši predkovia prechádzali v minulosti,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a dodáva: „Hoci bol výsledok veľmi tesný, srdečne blahoželáme právoplatným víťazom – iniciátorom myšlienky obnovy vzácnych stredovekých fresiek. Tešíme sa na výsledok odborného zreštaurovania, vďaka ktorému bude môcť táto výnimočná pamiatka vzbudzovať hrdosť a úžas u obyvateľov aj návštevníkov obce Dúbravica.“  

Kostol v Dúbravici odkryje skrytý poklad

V stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica na predhorí Poľany boli objavené vzácne nástenné maľby pod nánosom vápenných náterov len nedávno. Nový výskum odkryl fragmenty doposiaľ neznámej maliarskej výzdoby vytvorenej na prelome gotiky a renesancie (15.-16. st.) technikou al secco, teda maľbou na suchú omietku. Ikonografické scény z vrcholového obdobia nástennej maľby vo vidieckom sakrálnom umení pokrývajú steny temer v celom objekte. Popri ornamentoch sú odkryté aj figurálne biblické motívy, na víťaznom oblúku boli objavené heraldické motívy a v sakristii kostola erb Dúbravických. Obnova vzácnych fresiek s podporou Nadácie VÚB umožní rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb na Slovensku a zvýši historickú hodnotu aj záujem verejnosti o miestny vidiecky kostolík.

 

Prehľad všetkých 9 pamiatok, ktoré boli predmetom hlasovania verejnosti, je na stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Tie vybrala spomedzi stoviek rozličných objektov či umeleckých diel z celého Slovenska nominovaných verejnosťou nezávislá komisia odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Nadácia VÚB sa počas uplynulých 9 ročníkov tohto programu postarala už o záchranu napr. vitráží v Spišskej Kapitule, fresiek v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov, diela Majstra Pavla z Levoče či barokového organu v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube.

 Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/.

Archív

V predchádzajúcich ročníkoch súťaže hlasujúci rozhodli o zreštaurovaní:

 • renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov (2009),
 • historických hodín v Trnave, Sobotišti, Hlohovci a Prešove (2010),
 • sôch antických bohov v Piešťanoch (2011),
 • Leopoldovej brány v Komárne (2012),
 • vstupné portály v Košiciach, Levoči a Devíne (2013),
 • vitráž v Spišskej Kapitule (2014),
 • v roku 2015 súťaž nebola vyhlásená,
 • fresky v Čeríne a Prešove (2016),
 • dielo Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi (2017)
 • organ v Španej Doline (2018),
 • Bajčiovská veža v Oravskej Porube (2019).

Tieto pamiatky, ktoré získali v hlasovaní najviac hlasov od verejnosti, dostali od Nadácie VÚB grant na reštaurovanie. V súčasnosti sú už takmer všetky obnovené.