Poklady Slovenska

Hlasovacia súťaž

Program Poklady Slovenska (v minulosti Poklady môjho srdca) je zameraný na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom neho Nadácia VÚB pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave.

Poklady Slovenska je verejné on-line hlasovanie za objekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť a najmä financovanie svojej obnovy. Je špecifický tým, že o osude nominovaných pamiatok rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia regiónov, v ktorých sa objekty nachádzajú.

Výsledky hlasovacej súťaže Poklady Slovenska 2018

Súťaž Poklady Slovenska je zameraná na záchranu kultúrnych pamiatok v našej krajine. Rok 2018 sa niesol v znamení ochrany a obnovy historických organov. Do verejného hlasovania bolo zaradených deväť klenotov historického organárstva, ktoré si nutne vyžadujú obnovu.

Deviaty ročník hlasovacej súťaže patril medzi tie najúspešnejšie. Obyvatelia z celého Slovenska svojím zaangažovaním v hlasovaní dokázali, že im osudy vzácnych „kráľovských“ hudobných nástrojov v ich mestách či obciach nie sú ľahostajné. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 58 000 ľudí. Verejnosť rozhodla o tom, že grant vo výške 30 000 eur na svoju obnovu získal barokový organ v rímskokatolícom kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Organ v Španej Doline je posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického z roku 1751. Organ absolvoval na začiatku 20. storočia niekoľko prestavieb, kedy došlo k odstráneniu niektorých pôvodných častí, našťastie nie z oblasti píšťalového fondu. Historický organ bude vďaka Nadácii VÚB zreštaurovaný do pôvodnej barokovej podoby.

V predchádzajúcich ročníkoch si hlasujúci vybrali:

  • renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov (2009),
  • historické hodiny v Trnave, Sobotišti, Hlohovci a Prešove (2010),
  • sochy antických bohov v Piešťanoch (2011),
  • Leopoldovu bránu v Komárne (2012),
  • vstupné portály v Košiciach, Levoči a Devíne (2013),
  • vitráž v Spišskej Kapitule (2014),
  • v roku 2015 súťaž nebola vyhlásená,
  • fresky v Čeríne a Prešove (2016),
  • dielo Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi (2017).

Tieto pamiatky, ktoré získali v hlasovaní najviac hlasov od verejnosti, dostali od Nadácie VÚB grant na rekonštrukciu. V súčasnosti sú už takmer všetky obnovené.

Táto publikácia predstavuje príbehy 30 zrekonštruovaných pamiatok za obdobie 2007 – 2010.