Poklady Slovenska

 

Na Slovensku máme pamiatky, o ktorých hovorí celý svet. Tie sú však častokrát v neutešenom stave. Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské pamiatky nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto Nadácia VÚB už 14. rokov podporuje súťaž Poklady Slovenska. Prostredníctvom nej chce nielen poukázať na alarmujúci stav niektorých vzácnych pamiatok, ale pomôcť znova priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva a hlavne poskytnúť konkrétnu pomoc a finančné prostriedky. O tom, ktorá pamiatka získa financie na svoju obnovu či reštaurovanie, rozhoduje verejnosť v on-line hlasovaní.

Hlasovacia súťaž
Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje nový ročník súťaže Poklady Slovenska. O tom, ktorá pamiatka získa finančné prostriedky na svoju obnovu a reštaurovanie, sa rozhoduje nasledovne:

 1. zasielanie tipov – na zaradenie pamiatok do hlasovania (verejnosť laická, odborníci, majitelia pamiatok- objektov-artefaktov),
 2. hlasovanie – rozhodne o 1 víťazovi, ktorý získa finančné prostriedky na reštaurovanie - v roku 2021 bola vyčlenená suma na obnovu pamiatok vo výške 30 000 eur, napokon sa darovala celková suma vo výške až 44 953 eur.

Mechanizmus súťaže:

 1. ľudia/verejnosť (laická i odborná) zašle tip na pamiatku, ktorú by radi videli znovuzrodenú,
 2. tipy/návrhy sa zasielajú online – cez stránku https://www.nadaciavub.sk/poklady/,
 3. do on-line hlasovania vyberie odborná komisia 9 diel, ktoré budú v záverečnom hlasovaní bojovať o priazeň verejnosti,
 4. ľudia svojím hlasom rozhodnú, ktorý 1 z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu od Nadácie VÚB.


Základné kritériá na zaradenie pamiatky do hlasovania:

 • Objekt/umelecké dielo stredného typu (t.j. nie veľké objekty vyžadujúce niekoľkoročné a finančne veľmi náročné práce),
 • Významnosť pamiatky, historický kontext (vhodné sú národné kultúrne pamiatky, pamiatky UNESCO i menšie významné a vzácne diela),
 • Ucelenosť (diela, zbierky, objektu alebo jeho časti),
 • Odhad nákladov na obnovu/reštaurovanie (musí sa zmestiť do limitu alebo byť dofinancovaná majiteľom pamiatky),
 • Možnosť prezentovať výsledky obnovy/reštaurovania v určenom termíne,
 • Dôležitosť obnovenia pamiatky pre obec/komunitu,
 • Pamiatka nesmie byť v súkromnom vlastníctve.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/.

Hlasujúci doposiaľ rozhodli o zreštaurovaní:

 • renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov (2009),
 • historických hodín v Trnave, Sobotišti, Hlohovci a Prešove (2010),
 • sôch antických bohov v Piešťanoch (2011),
 • Leopoldovej brány v Komárne (2012),
 • vstupné portály v Košiciach, Levoči a Devíne (2013),
 • vitráž v Spišskej Kapitule (2014),
 • v roku 2015 súťaž nebola vyhlásená,
 • fresky v Čeríne a Prešove (2016),
 • dielo Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi (2017)
 • organ v Španej Doline (2018),
 • Bajčiovská veža v Oravskej Porube (2019),
 • vzácne fresky v obci Dúbravica (2020),
 • barokovej kazateľnice kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni (2021),
 • Hradu Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou (2021),
 • jedinečný lodný mlyn pri Kolárove (2022),
 • vzácnych gotických freskách v obci Stará Halič pri Lučenci (2023),
 • koncertnej siene Domu Albrechovcov v Bratislave (2023).


​Tieto pamiatky, ktoré získali v hlasovaní najviac hlasov od verejnosti, dostali od Nadácie VÚB grant na reštaurovanie. V súčasnosti sú už takmer všetky obnovené.

 


Archív

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.