Gotická cesta

Gotická cesta je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 s cieľom podieľať sa na záchrane a propagácii stredovekých architektonických a umeleckých pamiatok v bývalej Gemersko-malohontskej župe na južnom Slovensku

Nadácia VÚB poskytne v priebehu nasledujúcich piatich rokov postupne granty v celkovej výške 500-tisíc eur. Prvý z významných objektov, kde prebehnú reštaurátorské práce už do konca tohto roku, je rímskokatolický Kostol Všetkých svätých v Henckovciach v rožňavskom okrese.
Región Gemera a Malohontu je mimoriadne bohatý na stredoveké sakrálne pamiatky. V záujme záchrany tohto významného historického dedičstva vznikla nová spoločná iniciatíva na obnovu piatich vzácnych gotických kostolov.

Odborníci z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, architektúry či dejín umenia a histórie rozvíjajú s týmto zámerom komunikáciu na všetkých úrovniach – so zástupcami cirkví ako vlastníkmi kostolov, samosprávami, organizáciami cestovného ruchu, samosprávnymi krajmi, ministerstvom kultúry, Pamiatkovým úradom SR a ďalšími expertmi.

Práve tím skúsených odborníkov z OZ Gotická cesta, ktorí sa za ostatné roky zasadili o obnovu pamiatok v desiatkach kostolov v regióne, ich sprístupnenie verejnosti ako aj kontinuálne aktivity na zviditeľňovanie ich nesmiernej hodnoty, si vybrali za svojho nového dlhodobého partnera zástupcovia Nadácie VÚB. Zmyslom partnerstva je venovať združeniu grantovú podporu v období rokov 2024 až 2028 na záchranu vybraných gotických sakrálnych objektov, a to v celkovej výške 500-tisíc eur. V rámci dohodnutého plánu je cieľom zrealizovať každý rok obnovu jedného kostola, vďaka čomu bude môcť daná, zubom času poznačená pamiatka privítať tisíce návštevníkov vo svojej pôvodnej kráse.

Projekt obnovy začína v Henckovciach
Do 5-ročného partnerského projektu obnovy s Nadáciou VÚB vybrali experti z OZ Gotická cesta na základe dlhodobého skúmania potrieb pri záchrane pamiatok v regióne päť gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú v správe miestnych farností rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Vzhľadom na neutešený aktuálny stav a ťažšiu dostupnosť iných zdrojov financovania je zámerom postarať sa o nevyhnutné reštaurátorské práce na objektoch v obciach Štítnik, Ochtiná, Rákoš a Rimavská Baňa a Henckovce.

Práve henckovský Kostol Všetkých svätých vo vlastníctve rímskokatolíckej farnosti Gemerská Poloma je prvý z piatich objektov, v ktorom začína prebiehať rekonštrukcia z prvej časti grantu Nadácie VÚB vo výške 100-tisíc eur už v tomto období. Plán obnovy v Henckovciach pozostáva z reštaurátorských prác na interiérových stenách hlavnej lode ako aj repasovania okien v kostole v súlade s citlivým prístupom k historickej estetike. Do konca roka 2024 by sa tak mala dostať národná kultúrna pamiatka do plne prezentovateľnej podoby pre návštevníkov aj miestnych obyvateľov, pričom by malo dôjsť aj k transformácii dlhé roky nevyužívanej cirkevnej stavby na nový kultúrny priestor pre širokú verejnosť.Navštívte historické pamiatky na Gemeri počas leta
Jedným z najväčších úspechov združenia Gotická cesta je popri realizovanej pomoci pri obnove a popularizácii domácich pamiatok či spolupráce na organizácii odborných podujatí a výskumu aj spoluúčasť na získaní značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre 12 kostolov v oblasti Gemera-Malohontu. Z finančnej podpory Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja sa minulý rok podarilo tieto objekty po prvýkrát sprístupniť vo fixných otváracích hodinách. Počas letnej sezóny 2023 vďaka tomu prešlo bránami stredovekých chrámov vyše 9-tisíc návštevníkov.