Poklady Slovenska 2021

Hlasovacia súťaž

Súťaž, ktorá sa už 12 rokov venuje obnove pamiatok a osvete v oblasti historického dedičstva, skončila s doposiaľ najtesnejším rozdielom vo verejnom hlasovaní. O tom, ktorá z deviatich pamiatok získava od Nadácie VÚB grant na svoje odborné zreštaurovanie, rozhodlo viac ako 41-tisíc Slovákov a Sloveniek. Tentokrát však nastala výnimočná situácia, kedy sa výsledky na prvých dvoch miestach ustálili na takmer identickom čísle - s rozdielom iba dvoch hlasov.
Právoplatné prvenstvo patrí obnove chátrajúcej barokovej kazateľnice v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Za mimoriadne vyrovnané úsilie a bezprecedentný rozdiel v odoslaných hlasoch sa však Nadácia VÚB rozhodla zo svojich zdrojov výnimočne vyčleniť dodatočnú sumu 15-tisíc eur a podporiť aj tím bojujúci za zreštaurovanie nedávno objavených gotických fresiek na hrade Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou.

Verejné online hlasovanie o pôvodne pripravený grant vo výške 30-tisíc eur od Nadácie VÚB prebiehalo medzi 9 historickými dielami, ktoré vybrala nezávislá komisia expertov spomedzi takmer 270, tento rok nominovaných objektov naprieč celým Slovenskom. O výraznú podporu pri šírení povedomia o možnosti obnovy daných pamiatok sa postarali aj ich samotní správcovia či neziskové organizácie, ktoré za ich obnovu bojujú dlhodobo.

Pamiatky v Starej Ľubovni a Uhrovci získavajú na obnovu spolu 45-tisíc eur
Interiér gotického Kostola sv. Mikuláša na námestí v Starej Ľubovni vybavili po sérii prestavieb v 17.-19. storočí barokovými oltármi a kazateľnicou s bohatou rezbárskou výzdobou. Vzácne dielo s pôvodne pozlátenou a postriebrenou rezbárskou dekoráciou a primárnym modrým mramorovaním so zlatým žilkovaním skončilo po stáročiach chátrania a neodborných zásahov v mimoriadne zlom technickom stave. Podpísal sa na ňom drevokazný hmyz, narušená polychrómia a zlátenie dekoratívnych prvkov ako aj narušené spoje jednotlivých častí jej architektúry. Preto sa farnosť kostola rozhodla túto pamiatku prihlásiť do hlasovacej súťaže organizovanej Nadáciou VÚB. Vďaka zisku 16 390 hlasov verejnosti sa stala staroľubovnianska baroková kazateľnica víťazným adeptom na zaslúženú obnovu z avizovaného grantu Nadácie VÚB.

Hrad Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou, ktorého história sa spája aj s takými menami ako Matúš Čák Trenčiansky či Žigmund Luxemburský, je unikátny aj rozsiahlo zachovanými historickými omietkami. Jedným zo vzácnych objektov je kaplnka, kde bola len nedávno objavená nástenná maľba, ktorá nahrádzala maľované retábulum oltára. V rámci gotického nástenného maliarstva na území Slovenska je jedinečná vďaka tomu, že sa nachádza práve v hradnom areáli. Šanca získať financie na odborné odkrytie týchto fresiek viedlo zástupcov OZ Hrad Uhrovec k prihláseniu sa do iniciatívy Nadácie VÚB, ktorá sa napokon na základe výsledného rozdielu v počte hlasov na prvých dvoch miestach rozhodla na tento reštaurátorský projekt vyčleniť navyše tento rok 15-tisíc eur.

Keďže sa ukázalo, že obnova kazateľnice v Starej Ľubovni si nebude vyžadovať celú sumu grantu, pôvodne určeného na víťaznú pamiatku, Nadácia VÚB po dohode s farnosťou v Starej Ľubovni môže do Uhrovca z pôvodných zdrojov ponúknuť ešte dodatočných 2 500 eur. Celkovo tak pamiatka umiestnená na druhom mieste získava výnimočnú podporu vo výške až 17 500 eur. „Ďakujeme za úžasnú odmenu pre celý tím, ktorému sa podarilo vďaka súťaži Poklady Slovenska predstaviť doposiaľ prakticky neviditeľný hrad ľuďom po celom Slovensku. Počas hlasovania sme prežívali pocity eufórie aj pocity pádov. Keď sme však prehrali o 2 hlasy, nezvíťazila negatívna emócia, ale rozhodnutie pokračovať ďalej. A práve krásne gesto od Nadácie VÚB nám to umožní. Ceníme si aj spolupatričnosť zo strany Starej Ľubovne. Je fajn, že sme postavili takýto most medzi týmito dvomi rozdielnymi miestami Slovenska a namiesto nepriateľstva vzniká medzi nami priateľstvo,“  hovorí Martin Varga, zástupca OZ Hrad Uhrovec.

Pamiatky zachránené v minulosti
Nadácia VÚB pomohla v rámci tejto myšlienky obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube či vzácne fresky z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici. Viac sa dočítate v online Magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky tu.