O Nadácii VÚB

Logo a dizajn manuál

Keď s nami spolupracujete a uverejňujete naše logo vo svojich materiáloch alebo na webe, používajte ho podľa nášho dizajn manuálu. Logo si môžete stiahnuť tu.


Ako nás podporiť - 2%

Venovať svoje 2% alebo 3% môžete aj našej Nadácii VÚB. Tak budeme môcť aj vďaka vám realizovať viac užitočných verejnoprospešných projektov po celom Slovensku. Stačí, ak si stiahnete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) s vyplnenými údajmi našej nadácie a doplníte svoje údaje do 30. apríla 2024. 

Tlačivo na stiahnutie nájdete tu.

Naše údaje:

IČO: 30856043
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia VÚB
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu (2 %): SK58 0200 0000 0000 0099 9555

Ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime!