Hosťujúci profesor 2016

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Nadácia VÚB v záujme rozvoja ekonomickej vedy a výskumu a podpory spolupráce slovenských vysokých škôl ekonomického a finančného zamerania s významnými zahraničnými odborníkmi každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: 

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu je:

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

V rámci grantovej schémy Nadácia VÚB každoročne predpokladá udenie 2 grantov, každého z nich v maximálnej hodnote do 45 000 eur.

O grant sa mohli uchádzať:

  • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
  • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Hosťujúci profesor 2016

Prihlasovanie projektov prebiehalo do 31. októbra 2016. Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov a profesorov významných európskych univerzít ekonomického zamerania, ktorej menovité zloženie nezverejňujeme zo strategických dôvodov a z dôvodu objektívneho hodnotenia, rozhodla o udelení grantu dvom žiadateľom:

1.
Žiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Meno hosťujúceho profesora: prof. Edward M. Bergman, PhD.
Grant: 38 000 eur
Riešená téma: regionálne podnikateľské prostredie, priemyselné klastre, produkčný systém

2.
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Meno hosťujúceho profesora: prof. Bill N. Schwartz PhD.
Grant: 35 000 eur
Riešená téma: nové metódy účtovníctva

V školskom roku 2017 / 2018 strávia obaja profesori na Slovensku celý jeden semester. Okrem výučby sa budú podieľať na aj vedeckom výskume univerzít a pracovať s doktorandmi.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.