Kontakt

Sídlo:

Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

e-mail: info@nadaciavub.sk
www: www.nadaciavub.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK97 0200 0000 0000 0555 4555
Číslo účtu (2 %): SK58 0200 0000 0000 0099 9555

IČO: 30856043
Nadácia VÚB je zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/741

 

Podrobné informácie o grantových programoch vám ochotne poskytnú naši spolupracovníci z WellGiving, ktoré je naším partnerom.

Konzultácie ku grantovým programom:

Monika Miklovičová, e-mail: info@nadaciavub.sk, 0918 386 902

V prípade otázok a konzultácií nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy. Na všetky správy zaslané e-mailom vám odpovieme do 14 pracovných dní.