Informácie pre žiadateľov

Ak ste získali grant od Nadácie VÚB, pri vyúčtovaní sa vám zídu nasledovné dokumenty:

Ak chcete požiadať o zmenu rozpočtu, vyplňte žiadosť a odošlite ju vo formáte .doc na info@nadaciavub.sk a v tlačenej forme na poštovú adresu Nadácie VÚB.

Ak chcete požiadať o zmenu termínu ukončenia projektu, vyplňte žiadosť a odošlite ju vo formáte .doc na info@nadaciavub.sk a v tlačenej forme na poštovú adresu Nadácie VÚB.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov