Informácie pre grantistov

Ak ste získali grant od Nadácie VÚB, pri vyúčtovaní sa vám zídu nasledovné dokumenty:

Ak chcete požiadať o zmenu rozpočtu, či o zmenu termínu ukončenia projektu vyplňte prosím príslušnú žiadosť a odošlite ju podpísanú (formát .pdf) a zároveň vo formáte .doc na túto mailovú adresu info@nadaciavub.sk.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov