Komunitné granty 2015

8 x 10 000 eur pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB vyhlásila nový program Komunitné granty s podnázvom 8 x 10 000 eur pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu bolo:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Registrované mohli byť verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít – výstavba malých oddychových zón alebo športovísk, tvorbu a úpravu verejného priestranstva ako sú podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov, projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa mohli zapojiť do grantového programu boli:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné iniciatívy, komunitné centrá,
 • samosprávy.

Hodnotenie prihlásených projektov prebiehalo v 2 kolách. V prvom kole projekty hodnotila komisia zložená z externých odborníkov, v druhom kole o víťazoch rozhodla verejnosť v online hlasovaní.

Nadácia VÚB mala víziu podporiť 8 komunitných projektov (1 v každom z kraji Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu bola 10 000 eur. Celkovo malo byť prerozdelených 80 000 eur.

Výsledky grantoého programu Komunitné granty 2015

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 02. do 30. 09. 2015. Spolu bolo registrovaných 155 projektov, ktoré hodnotila odborná komisia v zložení:

Mgr. Soňa Šuhajová - pedagogička, správkyňa Komunitnej nadácie Modrá Torysa v Lipanoch
Ing. Ján Gyulai - projektový manažér, odborník na granty, dotačné schémy a fund-raising
Ing. Adriana Kemka - riaditeľka OZ Bazár chalaňov, organizátorka charitatívnych akcií

V prvom kole hodnotenia komisia posúdila predložené projekty a vybrala 3 najlepšie projekty z každého kraja. Tieto projekty (spolu 24 projektov) boli zaradené do hlasovania verejnosti. Projekty s najvyšším počtom získaných hlasov dostali od Nadácie VÚB grant v hodnote spolu 79 050 eur.

Banskobystrický kraj

Víťazný projekt: Ekohliadka v akcii
Žiadateľ: Obec Lovinobaňa

Cieľ projektu: V obci Lovinobaňa chceme revitalizovať plochu nelegálnych skládok v okolí futbalového štadióna a premeniť ju na oddychové a športové centrum. Financie použijeme na nákup športovej zostavy, altánku, zelene, ako aj nádob na separovanie. Každá domácnosť dostane informačný kalendár, v ktorom sa občania dozvedia ako správne separovať a termíny odvozu odpadu.

Vďaka profesionálnej kosačke zabezpečíme údržbu neudržiavaných plôch a obmedzíme rast invazívnych rastlín. Projekt vyrieši ekologické problémy našej obce - nelegálne skládky, separáciu odpadov, ekovzdelávanie ľudí a ochranu ohrozeného gaštana jedlého.

Grant: 10 000 eur
 

Bratislavský kraj

Víťazný projekt: Športovisko, študentský START-up a "útočisko" s dobrotami na Haanovej v Petržalke
Žiadateľ: Viac ako vzdelanie, občianske združenie

Cieľ projektu: Sme novými susedmi na Haanovej ul. 28 v Petržalke a našou túžbou je byť dobrými susedmi. Zatiaľ sa cítime ako "prisťahovalci". Chceli by sme sa tu usadiť a miesto zveľadiť. Váš hlas nám pomôže obnoviť zanedbané športovisko a vytvoriť tak miesto pre stretávanie sa, debaty, workshopy a prezentovanie diel. Bude slúžiť všetkým - miestnym, študentom našej školy, susedného gymnázia a ZŠ Félixa. Aktivity prinesú veľa dobrého - spoznáme sa a študenti získajú nové zručnosti.

Grant: 9 440 eur
 

Košický kraj

Víťazný projekt: Staničná budova Detskej železnice v Košiciach
Žiadateľ: Detská železnica Košice

Cieľ projektu: Detská železnica v Košiciach je jedinou svojho druhu na Slovensku. Ročne ju navštívi 40-tisíc ľudí. Od svojho vzniku v r. 1955 slúžila najmä deťom a mládeži, aby si mohli vyskúšať železničiarske povolanie na naozajstnej trati. Deti tu vypravujú vlaky, kontrolujú lístky, prehadzujú výhybky... Je obľúbeným cieľom rodinných a školských výletov.

Pracujeme s veľkým nadšením. Napriek chýbajúcemu zázemiu, toaletám s tečúcou vodou alebo teplej čakárni, sem pravidelne chodia deti zblízka aj zďaleka. O dobrú náladu u nás nie je núdza. Nová staničná budova by poskytla vhodnejšie podmienky pre prácu železničky.

Grant: 10 000 eur
 

Nitriansky kraj

Víťazný projekt: Mestské divadlo Levice
Žiadateľ: Aerté - Mestské divadlo Levice

Cieľ projektu: Sme posledné okresné mesto, ktoré nemá vlastné divadlo. Preto chceme v Leviciach vybudovať stálu divadelnú scénu v priestoroch bývalého kina Slovan, ktoré však treba rekonštruovať. Levice majú viac ako storočnú nepretržitú divadelnú tradíciu,v ktorej chceme pokračovať. Mesto a naši ľudia si zaslúžia pekné kultúrne aktivity.

Nový atraktívny kultúrny stánok by ľudom ponúkol divadelné predstavenia, kabarety, klauniády, bábkové divadlo a happeningy pre všetky vekové kategórie.

Grant: 10 000 eur
 

Prešovský kraj

Víťazný projekt: Ateliér súčasnej kultúry
Žiadateľ: WAVE

Cieľ projektu: Chceme rozvíjať komunitnú kultúru v Prešove v Ateliéri súčasnej kultúry, ktorý nadviaže na 13 rokov existencie klubu Wave. Vytvoríme vhodné miesto s príjemnou atmosférou a väčšou kapacitou pre nové aktivity v oblasti divadla, filmu, hudby, literárnych a diskusných večerov, programu pre deti a rodiny.

Ateliér a celý priestor kultúrneho centra bude otvorený pre širokú verejnosť - my nerobíme pre anonymnú komunitu, robíme pre vás a chceme byť saganovsky najlepší. Vystriedali sa už u nás rockeri, džezmani, fotografi, chalani zo stand-upov a karikaturisti. Vznikne tu aj prvá kamenná scéna pre alternatívne divadlo.

Grant: 9 980 eur
 

Trenčiansky kraj

Víťazný projekt: BNstreet- ulica mládeže
Žiadateľ: Športovo herný a outdoorový klub

Cieľ projektu: Chceme vytvoriť bezpečný priestor na výučbu dopravnej výchovy v kombinácii s moderným športoviskom pre deti a mládež. V Bánovciach nad Bebravou podobný priestor chýba. Multifunkčný areál vybudujeme na sídlisku Dubnička v areáli ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského pre komunitu kolobežkárov, skateboardistov, bikerov či korčuliarov.

Dopravné ihrisko, street plaza a skatepark ako stredisko netradičných športov spoločne s ďalšími piatimi už existujúcimi športoviskami vytvoria jedinečný areál pre celý kraj. Dobrovoľníci vysadia okrasné živé ploty a osadia tabule, vybudujú chodníky. Súčasťou budú bude oddychová časť s lavičkami pre verejnosť a to všetko v prepojení s obnoveným skateparkom.

Grant: 9 700 eur
 

Trnavský kraj

Víťazný projekt: Angels Field
Žiadateľ: Baseballový klub Angels Trnava

Cieľ projektu: Náš baseballový klub je aktuálne bez vlastného ihriska. Tak ako sme s nadšením v roku 1990 začali výstavbu nášho areálu, tak sme ho v roku 2013 museli so smútkom opustiť z dôvodu výstavby univerzitného komplexu. Pôvodný areál vybudovali hráči a fanúšikovia vo voľnom čase.

Mesto Trnava nám predčasom poskytlo pozemok na Cukrovej ulici, kde chceme vybudovať nové ihrisko pre naše družstvá. Ihriská budú slúžiť na školské aj medzinárodné turnaje detí a mládeže a tiež reprezentačné sústredenia.

Grant: 10 000 eur
 

Žilinský kraj

Víťazný projekt: SIM - namiesto zbraní oáza
Žiadateľ: Mesto Martin

Cieľ projektu: Areál SIM na okraji mesta Martin je unikátny svojou polohou a možnosťami využitia. Zdevastovaný, nevyužívaný sklad zbraní sa vďaka zapáleným dobrovoľníkom postupne mení na oázu oddychu a športu. Vzniklo tu jediné Hasičské múzeum na Slovensku. Pribudlo Železničné múzeum, agrofarma, altánky a ohniská s grilmi, volejbalové a petangové ihrisko, bicyklová pumptrack dráha. Konajú sa tu verejné podujatia.

Plánujeme vybudovať ešte priestor pre športové aktivity pre rodiny (plánovaný Vital park), lavičky, stojany pre bicykle a zeleň.

Grant: 9 930 eur
 

Kompletné výsledky nájdete na hlasovacej stránke komunitné granty.