Komunitné granty 2016

80 000 eur pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty s podnázvom 80 000 eur pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu bolo:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Registrované mohli byť verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa mohli zapojiť do grantového programu boli:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

Hodnotenie prihlásených projektov prebiehalo v 2 kolách. V prvom kole projekty hodnotila komisia zložená z externých odborníkov, v druhom kole o víťazoch rozhodla verejnosť v online hlasovaní.

Cieľom Nadácie VÚB bolo podporenie 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu bola 3 000 eur. Dva z prihlásených projektov z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru získali špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur. Celkovo bolo prerozdelených 80 000 eur.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Komunitné granty 2016

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 02. do 30.09.2016 a spolu bolo registrovaných 222 komunitných projektov z čoho 209 žiadostí bolo venovaných oblasti rozvoja komunít a 13 žiadostí bolo z oblasti komunitného podnikania. Predložené projekty v prvom kole posudzovala odborná komisia v zložení:

Natália Kušnieriková - projektová manažérka, lektorka v oblasti komunikačných zručností, koučingu a individuálneho rozvoja, koučka v oblasti zlepšenia interpersonálnych vzťahov v komunite.
Beata Hirt - riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, prezidentka Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Je zapojená do niekoľkých medzinárodných inštitúcií, ktoré sa venujú rozvoju komunitnej filantropie.
Mária Borváková - senior trénerka v neziskovej organizácii TANDEM. Venuje vzdelávaniu, osobnostnémurozvoju mladých ľudí, rozvoju lídrov a organizácií
Juraj Palovič - spoluzakladateľ a finančný riaditeľ Impact HUB v Bratislave, ktorý pomáha rozvíjať startup systém a primárne oblasť social business na Slovensku.

V prvom kole hodnotenia komisia posúdila predložené projekty a vybrala 6 najlepších projektov z každého kraja. Tieto projekty (spolu 48 projektov) boli zaradené do hlasovania verejnosti. 3 projekty s najvyšším počtom získaných hlasov v každom kraji získajú od Nadácie VÚB grant v hodnote spolu 68 470 eur.

Banskobystrický kraj

Víťazný projekt: komUNITY
Žiadateľ: Laura, združenie mladých
Cieľ projektu: Chceme vychovávať a vzdelávať mladých dobrovoľníkov k proaktívnemu a nezištnému spôsobu života, zrekonštruovať a skrášliť spoločenské priestory, aby sme sa mohli stretávať v príjemnom prostredí.
Grant: 2 500 eur

Víťazný projekt: Zateplenie stropu komunitného centra v Zaježovej slamenými balíkmi a fúkanou celulózou
Žiadateľ: Občianske združenie Zaježová
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zaizolovať strop budovy, pričom chceme použiť slamené balíky v kombinácii s fúkanou celulózou (recyklovaným papierom). Takmer všetky práce vykonajú miestni ľudia a hostia.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Soboťanská obývačka
Žiadateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Cieľ projektu: Spolu môžeme zrekonštruovať nevyužitú triedu a vybudovať komunitnú obývačku. Bude to príjemné miesto na stretávanie sa, filmové večery, turnaje v spoločenských hrách, písanie domácich úloh,...
Grant: 3 000 eur
 

Bratislavský kraj

Víťazný projekt: Sfunkčnenie komunitného priestoru v Kreatívnom centre
Žiadateľ: Nadácia Cvernovka
Cieľ projektu: Vybudovanie kultúrno-spoločenského priestoru v novom Kreatívnom centre na Račianskej ulici, pre ktorého spustenie sú nutné stavebné úpravy bývalej chemickej školy.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Wake up, meet up, start up v Rači!
Žiadateľ: Stará jedáleň
Cieľ projektu: V Rači vybudovať komunitné centrum pre mladých, ktoré im poskytne bezpečný priestor a zázemie na stretávanie sa, vymýšľanie a realizáciu odvážnych nápadov.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Počujko - Virtuálny Klub rodičov a priateľov nepočujúcich detí
Žiadateľ: OZ NepocujuceDieta.sk
Cieľ projektu: Na stránke www.nepocujucedieta.sk vytvoríme sekciu Počujko, kde môžu rodičia zdieľať informácie, ktoré im pomôžu v rozvoji vlastných alebo iných nepočujúcich detí.
Grant: 3 000 eur
 

Košický kraj

Víťazný projekt: Nástupište pre cestujúcich
Žiadateľ: Detská železnica Košice
Cieľ projektu: Naším cieľom je sprístupniť železničku všetkým bez obmedzenia - starším, imobilným, cestujúcim so sťaženým pohybom i deťom v detských kočíkoch.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Lezecká stena KRAS
Žiadateľ: Klub Horských športov KRAS Rožňava
Cieľ projektu: Dajte vašim deťom, kamarátom, nám aj sebe možnosť zašportovať si v bezpečí umelej lezeckej steny v Rožňave. Ponúkneme vám možnosť vyskúšať si lezenie na lezeckú stenu pod dozorom inštruktorov.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Sprístupnenie ďalšej etapy štôlne Jozef a zveľadenie okolia vstupu
Žiadateľ: Mesto Gelnica
Cieľ projektu: V prvej fáze sa nám podarilo otvoriť 97 metrov. Celá štôlňa však meria oveľa viac a radi by sme vďaka vašej pomoci odhalili jej ďalšie časti, a tiež upravili a skrášlili schátralé okolie vchodu.
Grant: 3 000 eur
 

Nitriansky kraj

Víťazný projekt: Letné kino
Žiadateľ: Mesto Tlmače
Cieľ projektu: Náš projekt je zameraný na znovuobnovenie letného kina v tlmačskom amfiteátri, ktoré prinesie nevídané kinematografické zážitky nielen občanom Tlmáč, ale aj ľuďom z bližšieho či širšieho okolia.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Festival Familiar 2017
Žiadateľ: Vráble v Európe
Cieľ projektu: Festival Familiar je multižánrový festival, ktorý návštevníkom ponúka možnosť vychutnať si pestrú zmes štýlov – od funky, rock and rollu, indie popu, drum and bassu až po rockabily.
Grant: 3 000 eur


Víťazný projekt: Baby point
Žiadateľ: Rodinné Montessori centrum o.z.
Cieľ projektu: Baby point vyrieši problém s nedôstojným vybavením základných potrieb dieťatka. Nájdete tu toalety, prebaľovací pult, kanvicu na prípravu mlieka, kreslo na dojčenie či hygienické potreby.
Grant: 2 500 eur
 

Prešovský kraj

Víťazný projekt: Aleja paulownií a stromoradie unikátnych líp v Zborove
Žiadateľ: ŠOK, o.z.
Cieľ projektu: Chceme vysadiť už zapestované stromy na verejné priestranstvo - pozdĺž chodníka smerujúceho z ulice Na Stebníčku do miestnej základnej školy. Chodník bude lemovať 32 mohutných paulownií, živý plot z hrabu a prvé lipy Rákociho.
Grant: 2 500 eur

Víťazný projekt: Umenie v podchode
Žiadateľ: Mesto Poprad
Cieľ projektu: Chceme podchod spájajúci historické centrum Popradu s jeho sídliskovou časťou zmeniť. Do projektu bude zapojená komunita sprejerov, ktorá bude môcť obhájiť grafity ako typ hodnotného umenia, nie pouličného vandalizmu.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Záhrada - Pestujeme vzťahy
Žiadateľ: OZ Barlička
Cieľ projektu: Chceme využiť bezbariérovú záhradu na Sídlisku III v Prešove a sociálne zariadenie zmeniť na inkluzívny komunitný priestor otvorený širšej komunite s viacgeneračným charakterom.
Grant: 2 800 eur
 

Trenčiansky kraj

Víťazný projekt: Zelený bicykel
Žiadateľ: Zelený bicykel, o.z.
Cieľ projektu: Rozšírenie možnosti používania služby Zelený bicykel medzi užívateľov aj bez internetového pripojenia a vytvorenie možnosti platby aj cez SMS.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Cyklo park Bošáca
Žiadateľ: Obec Bošáca
Cieľ projektu: Premeníme zarastený nepoužívaný priestor na cyklo park s tzv. pumptrack dráhou - skvelým zábavným prostriedkom výučby techniky jazdenia na bicykli. Naším cieľom je viesť deti, teenagerov i dospelých k športu.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Krajší Sever - krajšie Bánovce
Žiadateľ: OZ BeeN
Cieľ projektu: Naším cieľom je vytvoriť nový príjemný priestor v okolí bánovského Mestského kultúrneho strediska. Súčasťou sídliska bude malý športový areál s miestom pre stolný tenis, oddychová zóna, či malé pódium.
Grant: 3 000 eur
 

Trnavský kraj

Víťazný projekt: Zelený dvor
Žiadateľ: Občianske združenie Iskierka
Cieľ projektu: Zdravotne znevýhodnení nemajú dostatok príležitostí stretávať sa so svojimi rovesníkmi, ostávajú doma sami. Nenecháme ich izolovať sa a vytvoríme Zelený dvor s oddychovou zónou a zónou pre fitnes.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Váš podpis v krajine
Žiadateľ: CZIFFER, občianske združenie
Cieľ projektu: Oživte spolu s nami tradíciu „Postav dom, zasaď strom.“ Dlhý rad impozantných stromov. Dva kilometre potravy pre včely. Miesto na prechádzky aj šport. Príjemná zmena v rovinatom kraji - to bude Váš podpis v krajine.
Grant: 1 420 eur

Víťazný projekt: Múzeum a komunitné centrum v Kútoch
Žiadateľ: Pjekné mjestečko
Cieľ projektu: Našou snahou je vytvoriť komunitné centrum v záhrade múzea - domčeka z konca 19. st. Spolu s drevenou stodolou bude vytvorené výnimočné miesto podporujúce multigeneračné aktivity i spoluprácu v rámci celého regiónu.
Grant: 3 000 eur
 

Žilinský kraj

Víťazný projekt: Minigaléria ZVONICA - komunitné centrum Dubie
Žiadateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto
Cieľ projektu: Likvidáciou chátrajúcej budovy na malom námestí v Dubí sa zvýši bezpečnosť detí na ihrisku, zveľadí sa verejné priestranstvo, odkryje sa krásna historická zvonica, ktorá bude s novým komunitným centrom a minigalériou dominantou námestia.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: Usmej sa, prší!
Žiadateľ: Truc sphérique
Cieľ projektu: Chceme priniesť poetické umelecké diela do verejného priestoru Žiliny. Cieľom nášho projektu je vyvolať úsmev, myšlienku alebo nečakaný rozhovor. Keď je sucho, nič nie je vidieť, no keď zaprší, objaví sa umelecké dielo.
Grant: 3 000 eur

Víťazný projekt: KOM-KOM kompostuj s nami
Žiadateľ: Premena - Spolupráca v Turci o.z.
Cieľ projektu: Zámerom je vytvoriť možnosti separovania a kompostovania bioodpadu na sídlisku Košúty v Martine, prispieť k zníženiu uvoľňovania metánu a iných plynov zo skládok odpadu a zvýšiť informovanosť o problematike globálneho otepľovania.
Grant: 2 750 eur
 

Ocenenie Impact HUB

Dvom z prihlásených projektov z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB s grantom 4 000 eur pre jeden projekt. Ocenenými projektami sú:

Ocenený projekt: Zelený bicykel
Žiadateľ: Zelený bicykel, o.z.
Cieľ projektu: Rozšírenie možnosti používania služby Zelený bicykel medzi užívateľov aj bez internetového pripojenia a vytvorenie možnosti platby aj cez SMS.

Ocenený projekt: Vráťme život do vinohradov – Golianovo
Žiadateľ: ĎARMOTY - Občianske združenie
Cieľ projektu:
Vytvorenie varovného ochrany viniča pred tlakom hubovitých chorôb za pomoci meteo dát, na základe ktorých budú formou webovej a mobilnej aplikácie majitelia informovaní o vhodnosti chemickej ochrany.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.