Komunitné granty 2017

80 000 eur pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty s podnázvom 80 000 eur pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Hľadali sme verejnoprospešné komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Grantový program bol určený žiadateľom z týchto skupín:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

Cieľom grantového programu bolo podporenie 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska) na základe výsledkov hlasovania verejnosti. Maximálna výška jedného komunitného grantu bola 3 000 eur. Program Komunitné granty má ešte aj ďalší, špeciálny zámer. Nadácia VÚB medzi spoločensko-prospešnými projektmi osobitne oceňuje v spolupráci s organizáciou Impact HUB aj nápady z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Dvom takto vybraným organizáciám je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB grant vo výške 4 000 eur od Nadácie VÚB. Celkovo Nadácia VÚB plánovala podporiť komunitné projekty sumou 80 000 eur. 

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 02. do 30. septmebra 2017 a spolu bolo registrovaných 152 komunitných projektov, pričom projektov obohatených o rozmer komunitného podnikania start-upového charakteru či technologické zameranie bolo 17.

 Hodnotenie a výber projektov prebiehal v 2 kolách. V 1. kole hodnotiaca komisia v zložení:

Natália Kušnieriková - projektová manažérka, lektorka v oblasti komunikačných zručností, koučingu a individuálneho rozvoja, koučka v oblasti zlepšenia interpersonálnych vzťahov v komunite
Katarína Margetinová - výkonná riaditeľka v Karpatskej nadácii Slovensko, kde sa venovala rozvoju a získavaniu zdrojov, prezentácii nadácie na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinátorka zoskupenia ôsmych komunitných nadácií po celom Slovensku
Jana Mrlianová - výkonná riaditeľka Komunitnej nadácie Liptov, kde koordinuje komunitné projekty, sieťuje mimovládne organizácie v regióne, plánovuje rozvoj regiónu
Juraj Palovič - spoluzakladateľ a finančný riaditeľ Impact HUB v Bratislave, ktorý pomáha rozvíjať startup systém a primárne oblasť social business na Slovensku

posúdila všetky predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií a následne odporučila do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov). 

 

Výsledky grantového programu Komunitné granty 2017

48 projektov zo všetkých krajov Slovenska bojovalo o priazen verejnosti v hlasovaní na www.komunitnegranty.sk od 6. do 21. novembra 2017. 3 projekty (z každého kraja), ktoré získali najvyšší počet hlasov, získavajú od Nadácie VÚB grant vo výške max. 3 000 eur. Spolu nadácia medzi týchto 24 organizácií prerozdelí 70 388 eur:

Bratislavský kraj

Organizácia: Bezpečné bývanie
Projekt: Pentagón je náš domov
Počet hlasov: 3 989
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať komunitnú miestnosť, kde sa budú môcť statoční a dobrí ľudia, ktorí sú odhodlaní zmeniť povesť Pentagónu a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život, stretávať a iniciovať v susedoch záujem a zodpovednosť za dom.

Organizácia: Gymnázium L. Novomeského
Projekt: Mladý záchranár
Počet hlasov: 3 289
Požadovaný grant: 2 903 EUR
Cieľ projektu: Zabezpečiť študentom možnosť osvojiť si vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci a ukázať im, že záchrana života nie je až taká ťažká a komplikovaná.

Organizácia: Obecný úrad Chorvátsky Grob
Projekt: Oddychová zóna Malé Vinice
Počet hlasov: 3 094
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať v obci Chorvátsky Grob malú oddychovú zónu spojenú s detským ihriskom, ktorá by bola priestorom stretnutia pre mladé rodiny a ich deti.

Trnavský kraj

Organizácia: Lovely Experience
Projekt: Lovely Experience Multimediálny Festival 2018
Počet hlasov: 1 785
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Trnavské Trojičné námestie zmeniť na multimediálny festival súčasného umenia, počas ktorého si návštevníci budú môcť vychutnať špecifickú vizuálnu show, videomaping na stenách budov a "Silent Party".

Organizácia: 90871.sk občianske združenie
Projekt: Ihrisko našim deťom
Počet hlasov: 1 733
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Dobudovať krajšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie ihrisko pre deti v Moravskom Svätom Jáne, vďaka ktorému by rodičia s deťmi trávili viac času na čerstvom vzduchu.

Organizácia: o.z. Pjekné mjestečko
Projekt: Múzeum a komunitné centrum v Kútoch
Počet hlasov: 1 727
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať komunitné centrum v záhrade múzea - domčeka z roku 1887,  z ktorého bude cítiť pokora a cit. Priestor má podporiť ľudskú spoluprácu, multigeneračnosť aktivít a spoluprácu v rámci regiónu ako celku.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Hornonitrianske stopy o.z.
Projekt: Turzov flow trail
Počet hlasov: 1 308
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Prepojiť krásy Bojníc s cyklistickou trasou single-rail, ktorá bude zatraktívňovať cestovný ruch daného regiónu a prostredníctvom plánovania trás umožniť zvýšenie záujmu o miestne pamiatky a atrakcie.

Organizácia: Rodičia a škola
Projekt: Obnova parku na Kolonke
Počet hlasov: 1 226
Požadovaný grant: 2 425 EUR
Cieľ projektu: Zrevitalizovať park, ktorý sa nachádza v blízkosti Strednej odbornej školy, Fakulty priemyselných technológií a Domova sociálnych služieb. Park bude miestom, kde sa budú môcť všetky generácie lepšie spoznať pri spoločných aktivitách.

Organizácia: Sýkorka
Projekt: Trenčín na korze
Počet hlasov: 753
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zorganizovať jednodňové kultúrno-predajné podujatie, ktoré spojí moderné aktivity s históriou a svojím umiestnením oživí "zabudnutý" verejný priestor.

Nitriansky kraj

Organizácia: EDU NATURE
Projekt: Dielničky pre deti a mamičky
Počet hlasov: 2 126
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: V Komunitnom klube Úľ zriadiť Montessori dielničku pre deti a krajčírsku dielňu pre mamy, čím vznikne prepojenie viacerých generácií a podporí sa upevňovanie rodinných a komunitných vzťahov.  

Organizácia: SVETLO PRE OLICHOV
Projekt: Podeľme sa o ticho
Počet hlasov: 2 104
Požadovaný grant: 2 950 EUR
Cieľ projektu: Rozvíjať komunitný život nepočujúcich a nedoslýchavých v Zlatých Moravciach a vyškoliť personál zariadenia v posunkovej reči, a tak zvýšiť kvalitu života nepočujúcich.

Organizácia: Obec Dolná Seč
Projekt: Ihrisko pre radosť
Počet hlasov: 2 071
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zveľadiť obec Dolná Seč a nevyužitú trávnatú plochu premeniť na pekné ihrisko pre deti, kde sa zahrajú a spoznajú s novými kamarátmi.

Žilinský kraj

Organizácia: Filmový klub Bytča
Projekt: Detské Hviezdne noci
Počet hlasov: 2 586
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zorganizovať multižánrový festival a priniesť kultúru a umenie do života detí v mestečku na strednom Považí. Festival bude mať nielen zábavnú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Revitalizujme spolu oddychovú zónu na Lietavskom hrade!
Počet hlasov: 2 470
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zabezpečiť plochu dolného nádvoria Lietavského hradu a vybudovať bezpečné posedenie pre návštevníkov, aby padajúce kamene z hradby nikoho neohrozovali.

Organizácia: Obec Švošov
Projekt: Švošovská zvernica
Počet hlasov: 2 308
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať jedinečný kvalitný a bezpečný priestor pre chov lesných zvierat, konkrétne Daniela škvrnitého a Muflóna lesného, postavením oplotenia v prenajatej lokalite nad obcou.

Banskobystrický kraj

Organizácia: DysŠanca
Projekt: Naše vysnívané arborétum
Počet hlasov: 1 532
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť náučno-relaxačný chodník a poskytnúť žiakom a verejnosti podnetné vzdelávanie v oblasti prírodovedy.

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA BB)
Projekt: 10 minút vnímajme svet autistu pomocou simulátora autizmu
Počet hlasov: 1 490
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Pomôcť pochopiť odlišné vnímanie okolia autistami pomocou simulátora autizmu, ktorý umožňuje pohľad na svet očami stredne funkčného autistu, a tým podporiť búranie bariér, predsudkov a strachov.

Organizácia: Mesto Žiar nad Hronom
Projekt: Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom, "miesto - kde to žije"
Počet hlasov: 1 280
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: V Oddychovej zóne ETAPA doplneniť alejovú výsadbu, ktorá bude plniť nielen estetickú, ale aj ochrannú fuknciu pred prachom a hlukom a mladým ľuďom dať priestor na tvorivý prejav na ploche betónového plotu, ktorá bude súčasťou tohto miesta.

Prešovský kraj

Organizácia: Čavargy
Projekt: Revitalizácia vodnej nádrže Sigord
Počet hlasov: 755
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zrevitalizovať vodnú nádrž Sigord vybudovaním náučného chodníka, osadením infotabúl a lavičiek, upravením ohnísk, obnovením člnkovania a organizovať športové a kultúrne podujatia pre verejnosť.

Organizácia: Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Projekt: Aby remeslo žilo
Počet hlasov: 734
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Prostredníctvom viacdňových remeselných workshopov (zameraných na drevo, kameň a slamu) opraviť vybrané pamiatky, pamätihodnosti či objekty tradičnej architektúry v regióne Snina

Organizácia: Obec Kapišová
Projekt: Vytvorenie centra oddychu pre obyvateľov obce a návštevníkov údolia smrti
Počet hlasov: 612
Požadovaný grant: 2 450 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť centrum oddychu pre obyvateľov a návštevníkov obce - zónu s príjemným posedením v altánku, centrálnym ohniskom a malým detským ihriskom pre deti z obce a blízkeho okolia.

Košický kraj

Organizácia: Detská železnica Košice
Projekt: Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot
Počet hlasov: 1 788
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Spríjemniť čakanie najmenším cestujúcim Detskej železnice Košice a ich rodičom hrou na bezpečnom oplotenom detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Organizácia: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Projekt: Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh!
Počet hlasov: 1 777
Požadovaný grant: 2 660 EUR
Cieľ projektu: Rozšíriť nápad šitia nákupných či plážových tašiek osamelými mamami s malými deťmi, ktoré majú obmedzené pracovné možnosti, priamo v priestoroch krízového centra.

Organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudovíta Fullu
Projekt: Full fitnes
Počet hlasov: 1 608
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť ďalšie príťažlivé priestory na vždy otvorenom školskom dvore pri ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach, a tým pre deti vytvoriť miesto na aktívne trávenie voľného času blízko domovov.


Celkovo Nadácia VÚB v rámci Komunitných grantov prerozdelí medzi víťazné projekty 78 388 eur. Okrem 24 víťazov hlasovania, si po 4 000 eur odnášajú aj 2 ďalšie projekty z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru – zo Žiliny a Banskej Bystrice. Tie vybrala spomedzi všetkých žiadateľov organizácia Impact HUB.

Ocenenie Impact HUB

Dvom z prihlásených projektov z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB s grantom od Nadácie VÚB vo výške 4 000 eur pre jeden projekt. 

Prvým z projektov, ktoré získali Ocenenie Impact HUB v roku 2017, je komunitná iniciatíva PURE JUNK zo Žiliny. Koncept získal uznanie vďaka jeho schopnosti využiť recykláciu odpadového materiálu ako podnikateľskú výhodu v spojení so šírením prospešného konceptu v rámci blízkej komunity. Realizátori projektu sa venujú navrhovaniu a výrobe recyklovaného nábytku a rôznych dizajnových doplnkov, čím dávajú odpadu novú hodnotu a zároveň zlepšujú dopad výroby na životné prostredie vo svojom okolí.

Druhým oceneným subjektom je Združenie mladých Rómov z Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžilo Ocenenie Impact HUB vďaka svojmu unikátnemu podnikateľskému prístupu pri riešení zložitej sociálnej problematiky. Toto občianske združenie prevádzkuje práčovňu, v ktorej zamestnáva obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín.

Víťazom a oceneným srdečne gratulujeme a držíme palce v realizovaní ich projektov.