Komunitné granty 2018

200 000 € pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu bolo:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov a školy,
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do života na miestnej úrovni,
 • zlepšiť život ľudí a budovať krajšie prostredie,
 • prehlbovať vzťah ku komunite, podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás priamo týkajú,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život komunít k lepšiemu,
 • podporiť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Cieľom grantového programu bolo podporiť 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska) na základe výsledkov hlasovania verejnosti. 4 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získali najvyšší počet hlasov, dostali od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Zároveň projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja získa navýšenie grantu o 100%. Cieľom bolo rozdeliť spolu 200 000 €.

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 20. septembra do 19. októbra 2018. Spolu bolo predložených 386 komunitných projektov. Hodnotenie prebiehalo v 2 kolách. V 1. kole hodnotiaca komisia v zložení:

Margita Kupčiková - aktívne sa angažuje ako koordinátorka v združení aktívnych seniorov AKSEN v Nových Zámkoch
Katarína Margetinová - pôsobila výkonná riaditeľka v Karpatskej nadácii Slovensko, kde sa venovala rozvoju a získavaniu zdrojov, prezentácii nadácie na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinátorka zoskupenia ôsmych komunitných nadácií po celom Slovensku
Jana Mrlianová - výkonná riaditeľka Komunitnej nadácie Liptov, kde koordinuje komunitné projekty, sieťuje mimovládne organizácie v regióne, plánovuje rozvoj regiónu
Michal Burák - aktívny architekt a urbanista, je zakladateľom občianskeho združenia UzemnePlany.sk a autorom projektu PocitoveMapy.sk

posúdila predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií a následne odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). 

Výsledky grantového programu Komunitné granty 2018

Komisia odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). Verejnosť mala možnosť hlasovať na www.komunitnegranty.sk od 26. novembra do 9. decembra. 4 projekty s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získajú od Nadácie VÚB grant. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava 100% navýšenie požadovaného grantu, čo predstavuje grant vo výške až do 10 000 eur. Ďalšie 3 úspešné projekty v každom z 8 krajov si odnášajú podporu do 5 000 eur. Spolu rozdelíme 191 214 eur.

Víťaznými projektami sú:

Banskobystrický kraj

Organizácia: OŽIVENÁ
Projekt: Zlaté časy v Zlatej uličke
Počet hlasov: 2024
Grant: 9 940 €
Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci. Radi by týmto projektom hlbšie prepojili vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou formou vzájomnej spolupráce na príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na ich programoch. Ich snahou je chrániť životné prostredie, tabuľami spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých ľudí a seniorov.

Organizácia: STEFANI n.o.
Projekt: Chillout zóna Žarnovica
Počet hlasov: 1724
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvoriť v centre Žarnovice trávnatú plochu, ktorá bude zakrytá, po stranách budú stromy a vo vnútri vaky na sedenie, knižky a karimatky na cvičenie či oddych na čerstvom vzduchu. Priestor bude miestom na organizovanie outdoorových cvičení, rodinných piknikov či relaxu pri knižke. Organizácia má za cieľ, aby deti nesedeli doma za počítačmi a trávili čas vonku s priateľmi, a aby obyvatelia viac športovali a boli spokojnejší s kvalitou života v meste.

Organizácia: Občianske združenie AMOS
Projekt: Kráľovstvo plné hier a poznania
Počet hlasov: 1461
Grant: 5 000 €
Organizácia chce pre deti z MŠ a ZŠ v Haliči vybudovať areál plný hier a poznania. Postavičkami detského kráľovstva sú Zdravko a Historko, ktorí učia deti zdravému životnému štýlu a spolu s deťmi spoznávajú históriu obce a regiónu. V malej komunitnej záhrade si deti dopestujú bylinky a naučia sa poznávať aj dreviny rastúce v okolí škôlky. Okrem toho tu pribudnú lavičky, aby sa okolie materskej školy tiež stalo miestom pre stretnutia miestnej komunity.

Organizácia: OZ Kreatívna spoločnosť Valava
Projekt: 7 dní tajomstiev mesta
Počet hlasov: 1401
Grant: 5 000 €
Ide o zábavno-náučný projekt pre Kremničanov, ktorí sa chcú netradičnou formou dozvedieť viac o svojom meste. Záujemcovia dostanú inštrukcie a šifrovací kľúč. V meste budú dlhodobo umiestnené špeciálne predmety a informačné tabule, ktoré budú v sebe ukrývať okrem zaujímavej informácie aj tajnú šifru. Cieľom je vytiahnuť do mesta rodiny s deťmi, žiakov, ale aj dospelých a seniorov, aby spoznali mesto. Svoje vedomosti o histórii, ale i súčasnom živote mesta Kremnica si budú môcť jeho obyvatelia overiť formou podujatí spojených s interaktívnym kvízom.

Bratislavský kraj

Organizácia: OZ Felix Bratislava
Projekt: Poznaj rodiča, spoznaj suseda
Počet hlasov: 4006
Grant: 8 400 €
Zámerom je vybudovať nielen doteraz zanedbané vonkajšie priestory, ale aj vzťahy medzi deťmi a rodičmi zo školy Felix a okolitými obyvateľmi Petržalky. Niekoľko rokov chátrajúca budova a jej záhrada sa má šancu premeniť na miesto, kde budú mať nielen deti a ich rodičia, ale aj okolití obyvatelia možnosť realizovať bezpečné pohybové a oddychové aktivity. Priestory budú slúžiť tak škole, ako aj deťom a seniorom z jej okolia. Stanú sa tak miestom stretávania viacerých generácií, čo je v dnešnej dobe prínosom pre všetkých.

Organizácia: Mesto Modra
Projekt: Turistický prístrešok pod Veľkou Homolou
Počet hlasov: 3270
Grant: 5 000 €
Rozhľadňa na Veľkej Homoli ožíva a s ňou všetky priľahlé turistické chodníky. S pomocou turistického spolku v Modre, skautov, dobrovoľníkov od najmenších po skúsených, bude odstránený nefunkčný turistický prístrešok a osadený nový. Z prístrešku sa tak stane útočisko pre turistov pred výkyvmi počasia, ako aj oddychové miesto a zastávku na občerstvenie po náročnej túre. Bude vyčistené okolie a doplnené budú balančné prvky z prírodných materiálov.

Organizácia: Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt: Korzo Zálesie - malý amfiteáter
Počet hlasov: 2297
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude vybudovaný malý amfiteáter. Cieľom viacročnej aktivity obce a miestnych nadšencov je vytvoriť rekreačné zázemie pre obyvateľov. Do priestoru pribudol nový objekt - Záleský maják - s vyhliadkou a školou na vode, ohnisko, dva altánky na oddych a ekologická multifunkčná autobusová zastávka. Po dobudovaní bude priestor slúžiť na kotvenie a zapožičanie lodí, oddych, na osvieženie turistom, cyklistom, účastníkom splavov.

Organizácia: OZ Mamy Margity
Projekt: Family park
Počet hlasov: 1773
Grant: 5 000 €
Family park bude vytvroený v bratislavskej Trnávke, ktorá je známa prílevom mladých rodín. Cieľom je vytvoriť pekný a podnetný priestor pre deti, ktoré sem pritiahnu svojich rodičov. Neformálne stretávanie sa na ihrisku, ale aj organizované aktivity vytvoria priestor pre rodičov na nadväzovanie nových priateľstiev v komunite. Rodičia aj deti budú aktívne zapojení do vytvárania tohto priestoru pri brigádach. Deťom organizácia vytvorí atypické ihrisko plné nových prvkov ako sú lezecká stena, vyvýšené hranty s pieskom a hracie prvky, ktoré primárne rozvíjajú ich silu, obratnosť a celkovú fyzickú zdatnosť.

Košický kraj

Organizácia: Detská železnica Košice
Projekt: Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice Alpinka
Počet hlasov: 3762
Grant: 10 000 €
Realizácia projektu umožní návštevníkom previesť sa na originálnej ručnej alebo cyklo drezíne. Cieľom projektu je skrášliť nevzhľadný kontajner na parkovanie drezín a vybudovať nakoľajovací systém na konečnej stanici detskej železnice na Alpinke. Návštevníci rekreačného areálu Alpinka tak budú môcť zažiť netradičný zážitok spojený s aktívnym trávením voľného času pohybom na originálnych koľajových vozidlách ovládaných samotným návštevníkom. Na Slovensku pôjde o prvú prevádzku úzkorozchodných drezín na ľudský pohon. 

Organizácia: ENJOY THE RIDE
Projekt: U-rampa pre areál Dirtpark Drábova
Počet hlasov: 3487
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie nových možností zdokonaľovania sa vo freestyle BMX, zvýšenie kvality jazdenia v Dirtpark Drábova na Sídlisku KVP v Košiciach a podpora talentov na ceste k olympijskému snu. Novovybudovaná U-rampa bude jedinou svojho druhu v košickom kraji. Jej využívanie nebude obmedzené vekom ani zvoleným prostriedkom, čím prispeje k budovaniu veľkej komunity inklinujúcej k freestyle športu. 

Organizácia: Otvor dvor
Projekt: Rajský dvor v Kláštore
Počet hlasov: 1358
Grant: 4 900 €
Rožňava sa stáva gemerským centrom "Niečoho". Budovu bývalého františkánskeho kláštora organizácia pretvorí do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Uprostred - v Rajskom dvore - bude vytvorené akési centrum, kde sa budú stretávať ľudia s rôznymi záujmami, aby slobodne tvorili, hľadali, vymýšľali a realizovali to najlepšie pre verejné priestory nášho mesta. V Rajskom dvore je potrebné zabezpečiť odvodnenie strechy, zaizolovať steny a položenú dlažbu.

Organizácia: Michalovský domov seniorov
Projekt: Návrat k tradíciám
Počet hlasov: 1142
Grant: 2 040 €
Poslaním projektu je prepojenie aktívnych seniorov v Michalovskom domove seniorov a mladšej generácie pri zachovávaní tradícií, kultúrneho dedičstva a zvyšovanie záujmu o umeleckú činnosť prostredníctvom tkania na tkáčskych krosnách. Cieľom je naučiť vnímať mládež, že remeselná a tvorivá činnosť je súčasť nášho života v pretechnizovanej dobe. Vďaka projektu sa budú môcť seniori sebarealizovať, naučiť mládež tradičným a novým remeselným technikám na tkáčskych krosnách a odovzdať svoje skúseností ďalej.

Nitriansky kraj

Organizácia: Timoteus n.o.
Projekt: Druhý život
Počet hlasov: 4782
Grant: 9 940 €
Pomocou projektu vytvoríme komunitnú záhradu v Komárne. Naším cieľom je podporiť v obyvateľoch, najmä senioroch, opäť pocit, keď vlastnili svoju záhradku, kde našli svoju rovnováhu a odpočinok od každodenných problémov. Komunitná záhrada Timoteus bude ozajstnou raritou a pýchou komunity. Seniori ukážu, že sú nemenej potrební a že v mnohom dokážu pomáhať mladším generáciám a vychovávať ich k návratu k prírode. Komunitná záhrada bude priestorom na aktívne strávenie času, bude zdrojom ovocia, zeleniny, byliniek, a tiež bude miestom, kde sa môžu stretnúť rôzne vekové kategórie a spoločne záhradkárčiť.

Organizácia: Združenie maď.rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülök Szövetsége
Projekt: Rozprávková vtáčia záhradka - ekodvor
Počet hlasov: 4577
Grant: 5 000 €
Cieľom je pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode, rozšíriť ich ekologické vedomosti a vytvárať pozitívny vzťah detí k všetkému živému i neživému. Organizácia chce, aby školský dvor mohli využívať žiaci na rôzne aktivity, stretnutia s kamarátmi, rodičmi i návštevníkmi. Vybudovaním náučného chodníka o stromoch a vtákoch nielen spestria výučbu prírodovedy a biológie, ale získajú aj oddychové zóny v rámci školského areálu, ktorý slúži nielen žiakom, ale aj verejnosti.

Organizácia: ZŠ s MŠ Bánov
Projekt: Nehádžem do koša - posúvam ďalej...
Počet hlasov: 1654
Grant: 4 999 €
Projekt je zameraný na druhotné využívanie vecí a iných komodít v rámci obce tak, aby z nich čo najmenej končilo v koši. Cieľom je dosiahnuť, aby rôzne veci a komodity mohli v rámci obce kolovať. Tento kolobeh okrem dobrého pocitu z darovania ušetrí čas i peniaze, a rovnako aj prispieva k minimalizovaniu komunálneho, ale aj separovaného odpadu. V areáli MŠ bude vybudovaný domček pre darované hračky a tiež prístrešok na dvore, ktorý poslúži na pravidelné aktivity súvisiace s týmto projektom pre všetkých obyvateľov obce.

Organizácia: Šurianski Jazdci
Projekt: Revitalizácia areálu športoviska
Počet hlasov: 1427
Grant: 4 995 €
V roku 2014 sa podarilo zachrániť areál bývalého kúpaliska nachádzajúceho sa v centre mesta na Námestí hrdinov a niekoľko desaťročí chátrajúci bazén dostal vtedy novú podobu skateparku. S odstupom času opäť vznikol problém znovu chátrajúceho areálu. Športovisku chýbajú lavičky a smetné koše, je potrebné opraviť altánok, rozšíriť vybetónovanú plochu. Organizácia chce prepojiť betónovú plochu do asfaltového chodníka, ktorý by areálu dodal lepší vzhľad a umožnil bezbariérový prístup.

Prešovský kraj

Organizácia: Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov
Projekt: Záhrada pokoja a života
Počet hlasov: 5539
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je vybudovať relaxačno-oddychovú zónu v záhrade farského kostola Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove. Novovzniknutý priestor bude slúžiť predovšetkým seniorom (klubu seniorov, hendikepovaným a imobilným seniorom z blízkych sociálnych zariadení), ale aj ostatným ľuďom bez ohľadu na ich vek a vierovyznanie. Vytvorením priestoru s bezbariérovým chodníkom, zeleňou, lavičkami, krížovou cestou s motivačnými citátmi o starobe, láske a priateľstve chceme získať miesto, ktoré na sídlisku chýba. Bude slúžiť na oddych, stretávanie, vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času.

Organizácia: Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Projekt: Areál vodných športov Prešov
Počet hlasov: 3526
Grant: 5 000 €
Na toku rieky Torysa v Prešove chce organizácia vytvoriť širokej verejnosti voľne prístupnú aktívnu športovú zónu aká tu doposiaľ nebola. Postavia umelé vodné prekážky a jednoduchú slalomovú dráhu (Areál vodných športov), pretože cieľom je rozvíjať najúspešnejší slovenský šport (vodný slalom) a obyvateľom poskytnúť priestor na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, vyskúšanie si niečoho nového. Prostredníctvom rôznych kurzov, podujatí na vode zameraných na rozvoj ich zručností, bezpečnosti a záchrany, chcú občanom predstaviť vodnú turistiku ako zaujímavú možnosť trávenia voľného času.

Organizácia: Základná škola Dargovských hrdinov 19
Projekt: Vzácne chvíle so starkými
Počet hlasov: 2600
Grant: 5 000 €
Prostredníctvom projektu chce organizácia v spolupráci s mladšou generáciou poskytnúť seniorom v Domove dôchodcov v Humennom lepší a plnohodnotnejšie život. Cieľom je vytvoriť komunitné centrum pripomínajúce teplo domova, rodiny a pocitu užitočnosti pre spoločnosť. Seniori budú zapojení do spoločných aktivít, organizácia skrášli ich životné prostredie - interiér a exteriér domova dôchodcov. Vytvoria bylinkovú záhradu, relaxačno-oddychový kútik, knižne spracujeme spoločné zážitky v Knihe spomienok.

Organizácia: Základná škola, SNP 1, Humenné
Projekt: Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy
Počet hlasov: 2455
Grant: 5 000 €
Projekt má ekologicko-pracovný charakter, je zameraný na revitalizáciu priestorov pred budovou Základnej školy, SNP 1 v Humennom s cieľom vedenia žiakov k ochrane prírody a majetku, zlepšenia spolupráce rodičov a školy a vytvorenia oddychového priestoru pre žiakov a rodičov. Spoločne vytvoria zónu, kde by sa mohli žiaci stretávať a rodičia čakať na svoje deti. Žiaci s učiteľmi sa budú starať o zeleň, ktorú si sami zasadia, organizácia osadí lavičky, ktoré si žiaci s rodičmi navrhnú a vymaľujú.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom
Projekt: Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka
Počet hlasov: 2105
Grant: 7 460 €
Sídlom knižnice je stará budova bývalých jaslí. Ošarpaný a nevzhľadný priestor organizácia premení na príjemné miesto, kde by deti mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Tam, kde momentálne stojí hrdzavejúci plot a špinavá, škaredá strieška, vznikne malá útulná čitáreň. Tiež bude vytvorená ekozáhradka, kde budú v kvetináčoch rásť liečivé bylinky a koreniny označené tabuľkami s informáciami o názve, vlastnostiach, využití. Čitáreň bude využívaná na podujatia pre školy či širokú verejnosť.

Organizácia: Nezisková organizácia Voices
Projekt: Oflajn - moderný mestský kvíz v Trenčíne
Počet hlasov: 2059
Grant: 5 000 €
Oflajn je mestský kvíz spájajúci ľudí rôzneho veku, profesií a záujmov. Na podujatiach spravidla päťčlenné tímy odpovedajú na otázky o histórii a súčasnosti Trenčína. Pestro formulované a vizuálne pútavo spracované úlohy súvisia s tradíciami, priemyslom, umením či osobnosťami kraja, ale aj s rôznymi občianskymi iniciatívami a priestormi, kde sa odohráva aktuálne spoločenské dianie. Cieľom je stretnúť sa, vypnúť mobily, trochu sa zabaviť, niečo sa naučiť a spolu pomôcť dobrému nápadu. Naše aktivity majú aj ďalší význam. Štartovné 3 € je vždy darom vybranému miestnemu neziskovému subjektu.

Organizácia: Hornonitrianske stopy o.z.
Projekt: Bojnicko - dubnické cyklotrasy, ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba
Počet hlasov: 1887
Grant: 5 000 €
Cieľom organizácie je rozvíjať cyklistickú infraštruktúru v Bojniciach a na Hornej Nitre. Ide im o vytvorenie ideálnych podmienok pre cyklistov v tomto regióne budovaním cyklistických trás, tzv. single trailov, ktoré zatraktívňujú cestovný ruch daného regiónu. Prostredníctvom plánovania trás sa snažia zvýšiť záujem o miestne kultúrne, historické, prírodné pamiatky a atrakcie. Nachádza sa tam jeden z najkrajších slovenských zámkov, Bojnický zámok, zoo, kúpele aj praveké nálezisko Prepoštská jaskyňa či bojnická vyhliadka. Cyklistom tak budú môcť navštíviť tieto miesta a vyžiť sa k tomu aj športovo.

Organizácia: Strážovská stopa
Projekt: Pumptrack Beluša
Počet hlasov: 1674
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude v obci Beluša vybudovaný pumptrack - dráha pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím sa umožní jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov. Týmto projektom by čelnovia organizácie radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú chcú motivovať k pohybu moderným spôsobom. V okolí dráhy bude vybudovaná oddychová zóna s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom.

Trnavský kraj

Organizácia: SERMO POPULA
Projekt: Drevená stodola - srdce ľudového umenia
Počet hlasov: 7063
Grant: 10 000 €
Cieľom je vo Veľkom Mederi vybudovať drevenú stodolu - srdce ľudového umenia, vvytvoriť priestor, ktorý by evokoval pocit dôležitosti tradičnej ľudovej kultúry, miesto, kde by každé srdce bilo pre ľudové umenie. Financie budú použité na obstaranie materiálu a vybudovanie drevenej stavby. Víziou je vytvoriť priestor s príjemnou atmosférou, ktorá umožní realizovať spoločné aktivity. Členovia folklórnych súborov sú jednou veľkou rodinou, preto je pre nich dôležité, aby sa mohli podeliť o strávené chvíle s čo najväčším počtom rodín vo Veľkom Mederi a blízkom okolí.

Organizácia: P-MAT, n.o.
Projekt: Festival: Trnava sa vzdeláva
Počet hlasov: 4675
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu Festival: Trnava sa vzdeláva je priniesť do Trnavy moderné a kvalitné vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Na jeden deň sa centrum Trnavy premení na miesto, kde deti, študenti, dospelí aj seniori majú radosť z učenia sa. Počas prípravy projektu organizácia zanalyzuje vzdelávacie potreby Trnavčanov a zabezpečia špičkových lektorov, ktorí dokážu ich potreby naplniť. Na festivale sa ľudia dozvedia niečo nové z matematiky, histórie, zdravia, psychiky, tvorivých dielní, športu, fyziky, chémie, literárneho priestoru a i.

Organizácia: Základná škola Andreja Radlinského
Projekt: Poď sa hrať a športovať
Počet hlasov: 1248
Grant: 4 500 €
Cieľom projektu je vybudovať hraciu plochu v areáli základnej školy. Jej súčasťou budú športové prvky ako napríklad basketbalový kôš, hrazda, balančné lano, preliezačka a hry na betónovej ploche ako skákací panák, človeče nehnevaj sa, twister a šach. Okolie hracej plochy bude dotvorené lavičkami a výsadbou. Školský areál budú využívať okrem žiakov ZŠ a MŠ aj ostatní obyvatelia obce. Pri realizácii projektu budú hlavnými aktérmi žiaci, pri náročnejších činnostiach však budú pomáhať aj rodičia a učitelia. Jednotlivé školské predmety využijú na prípravu projektu, jeho realizáciu a medializáciu.

Organizácia: Obec Kajal
Projekt: Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov
Počet hlasov: 1127
Grant: 5 000 €
Kajal je malá dedinka medzi Galantou a Šaľou, ktorá sa dlhodobo snaží o skrášlenie a rozvíjanie obce pomocou dobrovoľníckych aktivít členov rôznych organizácií či občianskych iniciatív. Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko, kam sa tešia aj rodičia. Myšlienkou je motivovať rodičov, aby svoje deti priniesli na detské ihrisko. Cieľom je popri osadení pružinových hojdačiek pre deti aj vytvorenie kútika pre rodičov, kde si pri stálom pozorovaní svojich ratolestí budú môcť na exteriérových hracích prvkoch zahrať ruské kolky, šach alebo dámu.

Žilinský kraj

Organizácia: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave
Projekt: Láska ide nie len cez žalúdok
Počet hlasov: 4615
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je prehĺbiť medzigeneračný dialóg zapojením seniorov a mladých v našej obci Zubrohlava cez vybudovanie spoločnej kuchyne, v ktorej by naše babky piekli úžasné buchtičky, dedkovia by spravili skvelý čaj a mladí by učili starších moderným technológiám a zdravej životospráve. Všetko za spoločným stolom v kruhu blízkych a priateľov z komunity. Organizácia zakúpi kuchynskú linku so zabudovanou pecou na varenie a pečenie, umývačkou riadu a kávovarom. Deti budú zbierať recepty od starých rodičov a skúšať ich pripravovať v našej spoločnej kuchyni.

Organizácia: Tilia
Projekt: Učíme sa vonku, učíme sa so starkými
Počet hlasov: 4574
Grant: 4 990 €
Cieľom nášho projektu je vytvoriť v Rajci priestory na vonkajšiu výučbu. Organizácia upraví štyri lokality - pribudne altánok, osadí lavičky, mobilnú zeleň a upraví okolitý priestor. Všetky miesta sú dostupné pre verejnosť, budú využiteľné na stretnutia. Zaujímavými nie sú lavičky, ale príbehy, ktoré tu vzniknú.

Organizácia: Obec Necpaly
Projekt: Náučný chodník v Necpaloch
Počet hlasov: 1256
Grant: 5 000 €
Náučný chodník v Necpaloch bude pútavou formou informovať o historicky a kultúrne zaujímavých udalostiach, objektoch a ľuďoch, ktorí žili a pôsobili v našej dedinke v srdci turčianskej záhradky. Chodník bude začínať na námestí, kde si návštevníci budú môcť na interaktívnej tabuli pozrieť trasu, informácie o obci a detičky budú môcť vylúštiť pár hlavolamov. Následne sa vyberú po trase na prechádzku po obci. Pri niektorých pamiatkach si budú môcť aj posedieť a dozvedieť sa niečo nové. Svoju cestu ukončia pri vyhliadke nad obcou, kde bude interaktívna pomôcka pre všetkých zvedavých návštevníkov.

Organizácia: Základná škola s materskou školou
Projekt: Detské políčka pre červené líčka
Počet hlasov: 898
Grant: 4 050 €
Odkedy v tesnej blízkosti školy prebieha výstavba diaľnice, deti z MŠ nemôžu chodiť na vychádzku, navštíviť les či blízky potôčik. Premávka je taká hustá, že kolóny bežne trvajú aj hodiny. Vo vzdialenosti niekoľkých metrov od plota pracujú ťažké mechanizmy. Keďže nemôžu ísť deti za prírodou, organizácia chce priniesť kúsok prírody k deťom. Cieľom projektu je vytvoriť políčka, kde by sa deti starali o zeleninu, bylinky aj kvietky. Senzorický chodníček z prírodnín im bude slúžiť na ich spoznávanie a rozvoj detskej senzo-motoriky.

200 000 € pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu bolo:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov a školy,
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do života na miestnej úrovni,
 • zlepšiť život ľudí a budovať krajšie prostredie,
 • prehlbovať vzťah ku komunite, podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás priamo týkajú,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život komunít k lepšiemu,
 • podporiť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Cieľom grantového programu bolo podporiť 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska) na základe výsledkov hlasovania verejnosti. 4 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získali najvyšší počet hlasov, dostali od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Zároveň projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja získa navýšenie grantu o 100%. Cieľom bolo rozdeliť spolu 200 000 €.

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 20. septembra do 19. októbra 2018. Spolu bolo predložených 386 komunitných projektov. Hodnotenie prebiehalo v 2 kolách. V 1. kole hodnotiaca komisia v zložení:

Margita Kupčiková - aktívne sa angažuje ako koordinátorka v združení aktívnych seniorov AKSEN v Nových Zámkoch
Katarína Margetinová - pôsobila výkonná riaditeľka v Karpatskej nadácii Slovensko, kde sa venovala rozvoju a získavaniu zdrojov, prezentácii nadácie na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinátorka zoskupenia ôsmych komunitných nadácií po celom Slovensku
Jana Mrlianová - výkonná riaditeľka Komunitnej nadácie Liptov, kde koordinuje komunitné projekty, sieťuje mimovládne organizácie v regióne, plánovuje rozvoj regiónu
Michal Burák - aktívny architekt a urbanista, je zakladateľom občianskeho združenia UzemnePlany.sk a autorom projektu PocitoveMapy.sk

posúdila predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií a následne odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). 

Výsledky grantového programu Komunitné granty 2018

Komisia odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). Verejnosť mala možnosť hlasovať na www.komunitnegranty.sk od 26. novembra do 9. decembra. 4 projekty s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získajú od Nadácie VÚB grant. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava 100% navýšenie požadovaného grantu, čo predstavuje grant vo výške až do 10 000 eur. Ďalšie 3 úspešné projekty v každom z 8 krajov si odnášajú podporu do 5 000 eur. Spolu rozdelíme 191 214 eur.

Víťaznými projektami sú:

Banskobystrický kraj

Organizácia: OŽIVENÁ
Projekt: Zlaté časy v Zlatej uličke
Počet hlasov: 2024
Grant: 9 940 €
Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci. Radi by týmto projektom hlbšie prepojili vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou formou vzájomnej spolupráce na príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na ich programoch. Ich snahou je chrániť životné prostredie, tabuľami spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých ľudí a seniorov.

Organizácia: STEFANI n.o.
Projekt: Chillout zóna Žarnovica
Počet hlasov: 1724
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvoriť v centre Žarnovice trávnatú plochu, ktorá bude zakrytá, po stranách budú stromy a vo vnútri vaky na sedenie, knižky a karimatky na cvičenie či oddych na čerstvom vzduchu. Priestor bude miestom na organizovanie outdoorových cvičení, rodinných piknikov či relaxu pri knižke. Organizácia má za cieľ, aby deti nesedeli doma za počítačmi a trávili čas vonku s priateľmi, a aby obyvatelia viac športovali a boli spokojnejší s kvalitou života v meste.

Organizácia: Občianske združenie AMOS
Projekt: Kráľovstvo plné hier a poznania
Počet hlasov: 1461
Grant: 5 000 €
Organizácia chce pre deti z MŠ a ZŠ v Haliči vybudovať areál plný hier a poznania. Postavičkami detského kráľovstva sú Zdravko a Historko, ktorí učia deti zdravému životnému štýlu a spolu s deťmi spoznávajú históriu obce a regiónu. V malej komunitnej záhrade si deti dopestujú bylinky a naučia sa poznávať aj dreviny rastúce v okolí škôlky. Okrem toho tu pribudnú lavičky, aby sa okolie materskej školy tiež stalo miestom pre stretnutia miestnej komunity.

Organizácia: OZ Kreatívna spoločnosť Valava
Projekt: 7 dní tajomstiev mesta
Počet hlasov: 1401
Grant: 5 000 €
Ide o zábavno-náučný projekt pre Kremničanov, ktorí sa chcú netradičnou formou dozvedieť viac o svojom meste. Záujemcovia dostanú inštrukcie a šifrovací kľúč. V meste budú dlhodobo umiestnené špeciálne predmety a informačné tabule, ktoré budú v sebe ukrývať okrem zaujímavej informácie aj tajnú šifru. Cieľom je vytiahnuť do mesta rodiny s deťmi, žiakov, ale aj dospelých a seniorov, aby spoznali mesto. Svoje vedomosti o histórii, ale i súčasnom živote mesta Kremnica si budú môcť jeho obyvatelia overiť formou podujatí spojených s interaktívnym kvízom.

Bratislavský kraj

Organizácia: OZ Felix Bratislava
Projekt: Poznaj rodiča, spoznaj suseda
Počet hlasov: 4006
Grant: 8 400 €
Zámerom je vybudovať nielen doteraz zanedbané vonkajšie priestory, ale aj vzťahy medzi deťmi a rodičmi zo školy Felix a okolitými obyvateľmi Petržalky. Niekoľko rokov chátrajúca budova a jej záhrada sa má šancu premeniť na miesto, kde budú mať nielen deti a ich rodičia, ale aj okolití obyvatelia možnosť realizovať bezpečné pohybové a oddychové aktivity. Priestory budú slúžiť tak škole, ako aj deťom a seniorom z jej okolia. Stanú sa tak miestom stretávania viacerých generácií, čo je v dnešnej dobe prínosom pre všetkých.

Organizácia: Mesto Modra
Projekt: Turistický prístrešok pod Veľkou Homolou
Počet hlasov: 3270
Grant: 5 000 €
Rozhľadňa na Veľkej Homoli ožíva a s ňou všetky priľahlé turistické chodníky. S pomocou turistického spolku v Modre, skautov, dobrovoľníkov od najmenších po skúsených, bude odstránený nefunkčný turistický prístrešok a osadený nový. Z prístrešku sa tak stane útočisko pre turistov pred výkyvmi počasia, ako aj oddychové miesto a zastávku na občerstvenie po náročnej túre. Bude vyčistené okolie a doplnené budú balančné prvky z prírodných materiálov.

Organizácia: Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt: Korzo Zálesie - malý amfiteáter
Počet hlasov: 2297
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude vybudovaný malý amfiteáter. Cieľom viacročnej aktivity obce a miestnych nadšencov je vytvoriť rekreačné zázemie pre obyvateľov. Do priestoru pribudol nový objekt - Záleský maják - s vyhliadkou a školou na vode, ohnisko, dva altánky na oddych a ekologická multifunkčná autobusová zastávka. Po dobudovaní bude priestor slúžiť na kotvenie a zapožičanie lodí, oddych, na osvieženie turistom, cyklistom, účastníkom splavov.

Organizácia: OZ Mamy Margity
Projekt: Family park
Počet hlasov: 1773
Grant: 5 000 €
Family park bude vytvroený v bratislavskej Trnávke, ktorá je známa prílevom mladých rodín. Cieľom je vytvoriť pekný a podnetný priestor pre deti, ktoré sem pritiahnu svojich rodičov. Neformálne stretávanie sa na ihrisku, ale aj organizované aktivity vytvoria priestor pre rodičov na nadväzovanie nových priateľstiev v komunite. Rodičia aj deti budú aktívne zapojení do vytvárania tohto priestoru pri brigádach. Deťom organizácia vytvorí atypické ihrisko plné nových prvkov ako sú lezecká stena, vyvýšené hranty s pieskom a hracie prvky, ktoré primárne rozvíjajú ich silu, obratnosť a celkovú fyzickú zdatnosť.

Košický kraj

Organizácia: Detská železnica Košice
Projekt: Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice Alpinka
Počet hlasov: 3762
Grant: 10 000 €
Realizácia projektu umožní návštevníkom previesť sa na originálnej ručnej alebo cyklo drezíne. Cieľom projektu je skrášliť nevzhľadný kontajner na parkovanie drezín a vybudovať nakoľajovací systém na konečnej stanici detskej železnice na Alpinke. Návštevníci rekreačného areálu Alpinka tak budú môcť zažiť netradičný zážitok spojený s aktívnym trávením voľného času pohybom na originálnych koľajových vozidlách ovládaných samotným návštevníkom. Na Slovensku pôjde o prvú prevádzku úzkorozchodných drezín na ľudský pohon. 

Organizácia: ENJOY THE RIDE
Projekt: U-rampa pre areál Dirtpark Drábova
Počet hlasov: 3487
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie nových možností zdokonaľovania sa vo freestyle BMX, zvýšenie kvality jazdenia v Dirtpark Drábova na Sídlisku KVP v Košiciach a podpora talentov na ceste k olympijskému snu. Novovybudovaná U-rampa bude jedinou svojho druhu v košickom kraji. Jej využívanie nebude obmedzené vekom ani zvoleným prostriedkom, čím prispeje k budovaniu veľkej komunity inklinujúcej k freestyle športu. 

Organizácia: Otvor dvor
Projekt: Rajský dvor v Kláštore
Počet hlasov: 1358
Grant: 4 900 €
Rožňava sa stáva gemerským centrom "Niečoho". Budovu bývalého františkánskeho kláštora organizácia pretvorí do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Uprostred - v Rajskom dvore - bude vytvorené akési centrum, kde sa budú stretávať ľudia s rôznymi záujmami, aby slobodne tvorili, hľadali, vymýšľali a realizovali to najlepšie pre verejné priestory nášho mesta. V Rajskom dvore je potrebné zabezpečiť odvodnenie strechy, zaizolovať steny a položenú dlažbu.

Organizácia: Michalovský domov seniorov
Projekt: Návrat k tradíciám
Počet hlasov: 1142
Grant: 2 040 €
Poslaním projektu je prepojenie aktívnych seniorov v Michalovskom domove seniorov a mladšej generácie pri zachovávaní tradícií, kultúrneho dedičstva a zvyšovanie záujmu o umeleckú činnosť prostredníctvom tkania na tkáčskych krosnách. Cieľom je naučiť vnímať mládež, že remeselná a tvorivá činnosť je súčasť nášho života v pretechnizovanej dobe. Vďaka projektu sa budú môcť seniori sebarealizovať, naučiť mládež tradičným a novým remeselným technikám na tkáčskych krosnách a odovzdať svoje skúseností ďalej.

Nitriansky kraj

Organizácia: Timoteus n.o.
Projekt: Druhý život
Počet hlasov: 4782
Grant: 9 940 €
Pomocou projektu vytvoríme komunitnú záhradu v Komárne. Naším cieľom je podporiť v obyvateľoch, najmä senioroch, opäť pocit, keď vlastnili svoju záhradku, kde našli svoju rovnováhu a odpočinok od každodenných problémov. Komunitná záhrada Timoteus bude ozajstnou raritou a pýchou komunity. Seniori ukážu, že sú nemenej potrební a že v mnohom dokážu pomáhať mladším generáciám a vychovávať ich k návratu k prírode. Komunitná záhrada bude priestorom na aktívne strávenie času, bude zdrojom ovocia, zeleniny, byliniek, a tiež bude miestom, kde sa môžu stretnúť rôzne vekové kategórie a spoločne záhradkárčiť.

Organizácia: Združenie maď.rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülök Szövetsége
Projekt: Rozprávková vtáčia záhradka - ekodvor
Počet hlasov: 4577
Grant: 5 000 €
Cieľom je pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode, rozšíriť ich ekologické vedomosti a vytvárať pozitívny vzťah detí k všetkému živému i neživému. Organizácia chce, aby školský dvor mohli využívať žiaci na rôzne aktivity, stretnutia s kamarátmi, rodičmi i návštevníkmi. Vybudovaním náučného chodníka o stromoch a vtákoch nielen spestria výučbu prírodovedy a biológie, ale získajú aj oddychové zóny v rámci školského areálu, ktorý slúži nielen žiakom, ale aj verejnosti.

Organizácia: ZŠ s MŠ Bánov
Projekt: Nehádžem do koša - posúvam ďalej...
Počet hlasov: 1654
Grant: 4 999 €
Projekt je zameraný na druhotné využívanie vecí a iných komodít v rámci obce tak, aby z nich čo najmenej končilo v koši. Cieľom je dosiahnuť, aby rôzne veci a komodity mohli v rámci obce kolovať. Tento kolobeh okrem dobrého pocitu z darovania ušetrí čas i peniaze, a rovnako aj prispieva k minimalizovaniu komunálneho, ale aj separovaného odpadu. V areáli MŠ bude vybudovaný domček pre darované hračky a tiež prístrešok na dvore, ktorý poslúži na pravidelné aktivity súvisiace s týmto projektom pre všetkých obyvateľov obce.

Organizácia: Šurianski Jazdci
Projekt: Revitalizácia areálu športoviska
Počet hlasov: 1427
Grant: 4 995 €
V roku 2014 sa podarilo zachrániť areál bývalého kúpaliska nachádzajúceho sa v centre mesta na Námestí hrdinov a niekoľko desaťročí chátrajúci bazén dostal vtedy novú podobu skateparku. S odstupom času opäť vznikol problém znovu chátrajúceho areálu. Športovisku chýbajú lavičky a smetné koše, je potrebné opraviť altánok, rozšíriť vybetónovanú plochu. Organizácia chce prepojiť betónovú plochu do asfaltového chodníka, ktorý by areálu dodal lepší vzhľad a umožnil bezbariérový prístup.

Prešovský kraj

Organizácia: Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov
Projekt: Záhrada pokoja a života
Počet hlasov: 5539
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je vybudovať relaxačno-oddychovú zónu v záhrade farského kostola Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove. Novovzniknutý priestor bude slúžiť predovšetkým seniorom (klubu seniorov, hendikepovaným a imobilným seniorom z blízkych sociálnych zariadení), ale aj ostatným ľuďom bez ohľadu na ich vek a vierovyznanie. Vytvorením priestoru s bezbariérovým chodníkom, zeleňou, lavičkami, krížovou cestou s motivačnými citátmi o starobe, láske a priateľstve chceme získať miesto, ktoré na sídlisku chýba. Bude slúžiť na oddych, stretávanie, vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času.

Organizácia: Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Projekt: Areál vodných športov Prešov
Počet hlasov: 3526
Grant: 5 000 €
Na toku rieky Torysa v Prešove chce organizácia vytvoriť širokej verejnosti voľne prístupnú aktívnu športovú zónu aká tu doposiaľ nebola. Postavia umelé vodné prekážky a jednoduchú slalomovú dráhu (Areál vodných športov), pretože cieľom je rozvíjať najúspešnejší slovenský šport (vodný slalom) a obyvateľom poskytnúť priestor na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, vyskúšanie si niečoho nového. Prostredníctvom rôznych kurzov, podujatí na vode zameraných na rozvoj ich zručností, bezpečnosti a záchrany, chcú občanom predstaviť vodnú turistiku ako zaujímavú možnosť trávenia voľného času.

Organizácia: Základná škola Dargovských hrdinov 19
Projekt: Vzácne chvíle so starkými
Počet hlasov: 2600
Grant: 5 000 €
Prostredníctvom projektu chce organizácia v spolupráci s mladšou generáciou poskytnúť seniorom v Domove dôchodcov v Humennom lepší a plnohodnotnejšie život. Cieľom je vytvoriť komunitné centrum pripomínajúce teplo domova, rodiny a pocitu užitočnosti pre spoločnosť. Seniori budú zapojení do spoločných aktivít, organizácia skrášli ich životné prostredie - interiér a exteriér domova dôchodcov. Vytvoria bylinkovú záhradu, relaxačno-oddychový kútik, knižne spracujeme spoločné zážitky v Knihe spomienok.

Organizácia: Základná škola, SNP 1, Humenné
Projekt: Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy
Počet hlasov: 2455
Grant: 5 000 €
Projekt má ekologicko-pracovný charakter, je zameraný na revitalizáciu priestorov pred budovou Základnej školy, SNP 1 v Humennom s cieľom vedenia žiakov k ochrane prírody a majetku, zlepšenia spolupráce rodičov a školy a vytvorenia oddychového priestoru pre žiakov a rodičov. Spoločne vytvoria zónu, kde by sa mohli žiaci stretávať a rodičia čakať na svoje deti. Žiaci s učiteľmi sa budú starať o zeleň, ktorú si sami zasadia, organizácia osadí lavičky, ktoré si žiaci s rodičmi navrhnú a vymaľujú.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom
Projekt: Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka
Počet hlasov: 2105
Grant: 7 460 €
Sídlom knižnice je stará budova bývalých jaslí. Ošarpaný a nevzhľadný priestor organizácia premení na príjemné miesto, kde by deti mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Tam, kde momentálne stojí hrdzavejúci plot a špinavá, škaredá strieška, vznikne malá útulná čitáreň. Tiež bude vytvorená ekozáhradka, kde budú v kvetináčoch rásť liečivé bylinky a koreniny označené tabuľkami s informáciami o názve, vlastnostiach, využití. Čitáreň bude využívaná na podujatia pre školy či širokú verejnosť.

Organizácia: Nezisková organizácia Voices
Projekt: Oflajn - moderný mestský kvíz v Trenčíne
Počet hlasov: 2059
Grant: 5 000 €
Oflajn je mestský kvíz spájajúci ľudí rôzneho veku, profesií a záujmov. Na podujatiach spravidla päťčlenné tímy odpovedajú na otázky o histórii a súčasnosti Trenčína. Pestro formulované a vizuálne pútavo spracované úlohy súvisia s tradíciami, priemyslom, umením či osobnosťami kraja, ale aj s rôznymi občianskymi iniciatívami a priestormi, kde sa odohráva aktuálne spoločenské dianie. Cieľom je stretnúť sa, vypnúť mobily, trochu sa zabaviť, niečo sa naučiť a spolu pomôcť dobrému nápadu. Naše aktivity majú aj ďalší význam. Štartovné 3 € je vždy darom vybranému miestnemu neziskovému subjektu.

Organizácia: Hornonitrianske stopy o.z.
Projekt: Bojnicko - dubnické cyklotrasy, ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba
Počet hlasov: 1887
Grant: 5 000 €
Cieľom organizácie je rozvíjať cyklistickú infraštruktúru v Bojniciach a na Hornej Nitre. Ide im o vytvorenie ideálnych podmienok pre cyklistov v tomto regióne budovaním cyklistických trás, tzv. single trailov, ktoré zatraktívňujú cestovný ruch daného regiónu. Prostredníctvom plánovania trás sa snažia zvýšiť záujem o miestne kultúrne, historické, prírodné pamiatky a atrakcie. Nachádza sa tam jeden z najkrajších slovenských zámkov, Bojnický zámok, zoo, kúpele aj praveké nálezisko Prepoštská jaskyňa či bojnická vyhliadka. Cyklistom tak budú môcť navštíviť tieto miesta a vyžiť sa k tomu aj športovo.

Organizácia: Strážovská stopa
Projekt: Pumptrack Beluša
Počet hlasov: 1674
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude v obci Beluša vybudovaný pumptrack - dráha pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím sa umožní jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov. Týmto projektom by čelnovia organizácie radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú chcú motivovať k pohybu moderným spôsobom. V okolí dráhy bude vybudovaná oddychová zóna s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom.

Trnavský kraj

Organizácia: SERMO POPULA
Projekt: Drevená stodola - srdce ľudového umenia
Počet hlasov: 7063
Grant: 10 000 €
Cieľom je vo Veľkom Mederi vybudovať drevenú stodolu - srdce ľudového umenia, vvytvoriť priestor, ktorý by evokoval pocit dôležitosti tradičnej ľudovej kultúry, miesto, kde by každé srdce bilo pre ľudové umenie. Financie budú použité na obstaranie materiálu a vybudovanie drevenej stavby. Víziou je vytvoriť priestor s príjemnou atmosférou, ktorá umožní realizovať spoločné aktivity. Členovia folklórnych súborov sú jednou veľkou rodinou, preto je pre nich dôležité, aby sa mohli podeliť o strávené chvíle s čo najväčším počtom rodín vo Veľkom Mederi a blízkom okolí.

Organizácia: P-MAT, n.o.
Projekt: Festival: Trnava sa vzdeláva
Počet hlasov: 4675
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu Festival: Trnava sa vzdeláva je priniesť do Trnavy moderné a kvalitné vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Na jeden deň sa centrum Trnavy premení na miesto, kde deti, študenti, dospelí aj seniori majú radosť z učenia sa. Počas prípravy projektu organizácia zanalyzuje vzdelávacie potreby Trnavčanov a zabezpečia špičkových lektorov, ktorí dokážu ich potreby naplniť. Na festivale sa ľudia dozvedia niečo nové z matematiky, histórie, zdravia, psychiky, tvorivých dielní, športu, fyziky, chémie, literárneho priestoru a i.

Organizácia: Základná škola Andreja Radlinského
Projekt: Poď sa hrať a športovať
Počet hlasov: 1248
Grant: 4 500 €
Cieľom projektu je vybudovať hraciu plochu v areáli základnej školy. Jej súčasťou budú športové prvky ako napríklad basketbalový kôš, hrazda, balančné lano, preliezačka a hry na betónovej ploche ako skákací panák, človeče nehnevaj sa, twister a šach. Okolie hracej plochy bude dotvorené lavičkami a výsadbou. Školský areál budú využívať okrem žiakov ZŠ a MŠ aj ostatní obyvatelia obce. Pri realizácii projektu budú hlavnými aktérmi žiaci, pri náročnejších činnostiach však budú pomáhať aj rodičia a učitelia. Jednotlivé školské predmety využijú na prípravu projektu, jeho realizáciu a medializáciu.

Organizácia: Obec Kajal
Projekt: Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov
Počet hlasov: 1127
Grant: 5 000 €
Kajal je malá dedinka medzi Galantou a Šaľou, ktorá sa dlhodobo snaží o skrášlenie a rozvíjanie obce pomocou dobrovoľníckych aktivít členov rôznych organizácií či občianskych iniciatív. Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko, kam sa tešia aj rodičia. Myšlienkou je motivovať rodičov, aby svoje deti priniesli na detské ihrisko. Cieľom je popri osadení pružinových hojdačiek pre deti aj vytvorenie kútika pre rodičov, kde si pri stálom pozorovaní svojich ratolestí budú môcť na exteriérových hracích prvkoch zahrať ruské kolky, šach alebo dámu.

Žilinský kraj

Organizácia: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave
Projekt: Láska ide nie len cez žalúdok
Počet hlasov: 4615
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je prehĺbiť medzigeneračný dialóg zapojením seniorov a mladých v našej obci Zubrohlava cez vybudovanie spoločnej kuchyne, v ktorej by naše babky piekli úžasné buchtičky, dedkovia by spravili skvelý čaj a mladí by učili starších moderným technológiám a zdravej životospráve. Všetko za spoločným stolom v kruhu blízkych a priateľov z komunity. Organizácia zakúpi kuchynskú linku so zabudovanou pecou na varenie a pečenie, umývačkou riadu a kávovarom. Deti budú zbierať recepty od starých rodičov a skúšať ich pripravovať v našej spoločnej kuchyni.

Organizácia: Tilia
Projekt: Učíme sa vonku, učíme sa so starkými
Počet hlasov: 4574
Grant: 4 990 €
Cieľom nášho projektu je vytvoriť v Rajci priestory na vonkajšiu výučbu. Organizácia upraví štyri lokality - pribudne altánok, osadí lavičky, mobilnú zeleň a upraví okolitý priestor. Všetky miesta sú dostupné pre verejnosť, budú využiteľné na stretnutia. Zaujímavými nie sú lavičky, ale príbehy, ktoré tu vzniknú.

Organizácia: Obec Necpaly
Projekt: Náučný chodník v Necpaloch
Počet hlasov: 1256
Grant: 5 000 €
Náučný chodník v Necpaloch bude pútavou formou informovať o historicky a kultúrne zaujímavých udalostiach, objektoch a ľuďoch, ktorí žili a pôsobili v našej dedinke v srdci turčianskej záhradky. Chodník bude začínať na námestí, kde si návštevníci budú môcť na interaktívnej tabuli pozrieť trasu, informácie o obci a detičky budú môcť vylúštiť pár hlavolamov. Následne sa vyberú po trase na prechádzku po obci. Pri niektorých pamiatkach si budú môcť aj posedieť a dozvedieť sa niečo nové. Svoju cestu ukončia pri vyhliadke nad obcou, kde bude interaktívna pomôcka pre všetkých zvedavých návštevníkov.

Organizácia: Základná škola s materskou školou
Projekt: Detské políčka pre červené líčka
Počet hlasov: 898
Grant: 4 050 €
Odkedy v tesnej blízkosti školy prebieha výstavba diaľnice, deti z MŠ nemôžu chodiť na vychádzku, navštíviť les či blízky potôčik. Premávka je taká hustá, že kolóny bežne trvajú aj hodiny. Vo vzdialenosti niekoľkých metrov od plota pracujú ťažké mechanizmy. Keďže nemôžu ísť deti za prírodou, organizácia chce priniesť kúsok prírody k deťom. Cieľom projektu je vytvoriť políčka, kde by sa deti starali o zeleninu, bylinky aj kvietky. Senzorický chodníček z prírodnín im bude slúžiť na ich spoznávanie a rozvoj detskej senzo-motoriky.

200 000 € pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije.

Cieľom grantového programu bolo:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov a školy,
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do života na miestnej úrovni,
 • zlepšiť život ľudí a budovať krajšie prostredie,
 • prehlbovať vzťah ku komunite, podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás priamo týkajú,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život komunít k lepšiemu,
 • podporiť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Cieľom grantového programu bolo podporiť 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska) na základe výsledkov hlasovania verejnosti. 4 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získali najvyšší počet hlasov, dostali od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Zároveň projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja získa navýšenie grantu o 100%. Cieľom bolo rozdeliť spolu 200 000 €.

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 20. septembra do 19. októbra 2018. Spolu bolo predložených 386 komunitných projektov. Hodnotenie prebiehalo v 2 kolách. V 1. kole hodnotiaca komisia v zložení:

Margita Kupčiková - aktívne sa angažuje ako koordinátorka v združení aktívnych seniorov AKSEN v Nových Zámkoch
Katarína Margetinová - pôsobila výkonná riaditeľka v Karpatskej nadácii Slovensko, kde sa venovala rozvoju a získavaniu zdrojov, prezentácii nadácie na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinátorka zoskupenia ôsmych komunitných nadácií po celom Slovensku
Jana Mrlianová - výkonná riaditeľka Komunitnej nadácie Liptov, kde koordinuje komunitné projekty, sieťuje mimovládne organizácie v regióne, plánovuje rozvoj regiónu
Michal Burák - aktívny architekt a urbanista, je zakladateľom občianskeho združenia UzemnePlany.sk a autorom projektu PocitoveMapy.sk

posúdila predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií a následne odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). 

Výsledky grantového programu Komunitné granty 2018

Komisia odporučila do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov). Verejnosť mala možnosť hlasovať na www.komunitnegranty.sk od 26. novembra do 9. decembra. 4 projekty s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získajú od Nadácie VÚB grant. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava 100% navýšenie požadovaného grantu, čo predstavuje grant vo výške až do 10 000 eur. Ďalšie 3 úspešné projekty v každom z 8 krajov si odnášajú podporu do 5 000 eur. Spolu rozdelíme 191 214 eur.

Víťaznými projektami sú:

Banskobystrický kraj

Organizácia: OŽIVENÁ
Projekt: Zlaté časy v Zlatej uličke
Počet hlasov: 2024
Grant: 9 940 €
Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci. Radi by týmto projektom hlbšie prepojili vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou formou vzájomnej spolupráce na príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na ich programoch. Ich snahou je chrániť životné prostredie, tabuľami spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých ľudí a seniorov.

Organizácia: STEFANI n.o.
Projekt: Chillout zóna Žarnovica
Počet hlasov: 1724
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvoriť v centre Žarnovice trávnatú plochu, ktorá bude zakrytá, po stranách budú stromy a vo vnútri vaky na sedenie, knižky a karimatky na cvičenie či oddych na čerstvom vzduchu. Priestor bude miestom na organizovanie outdoorových cvičení, rodinných piknikov či relaxu pri knižke. Organizácia má za cieľ, aby deti nesedeli doma za počítačmi a trávili čas vonku s priateľmi, a aby obyvatelia viac športovali a boli spokojnejší s kvalitou života v meste.

Organizácia: Občianske združenie AMOS
Projekt: Kráľovstvo plné hier a poznania
Počet hlasov: 1461
Grant: 5 000 €
Organizácia chce pre deti z MŠ a ZŠ v Haliči vybudovať areál plný hier a poznania. Postavičkami detského kráľovstva sú Zdravko a Historko, ktorí učia deti zdravému životnému štýlu a spolu s deťmi spoznávajú históriu obce a regiónu. V malej komunitnej záhrade si deti dopestujú bylinky a naučia sa poznávať aj dreviny rastúce v okolí škôlky. Okrem toho tu pribudnú lavičky, aby sa okolie materskej školy tiež stalo miestom pre stretnutia miestnej komunity.

Organizácia: OZ Kreatívna spoločnosť Valava
Projekt: 7 dní tajomstiev mesta
Počet hlasov: 1401
Grant: 5 000 €
Ide o zábavno-náučný projekt pre Kremničanov, ktorí sa chcú netradičnou formou dozvedieť viac o svojom meste. Záujemcovia dostanú inštrukcie a šifrovací kľúč. V meste budú dlhodobo umiestnené špeciálne predmety a informačné tabule, ktoré budú v sebe ukrývať okrem zaujímavej informácie aj tajnú šifru. Cieľom je vytiahnuť do mesta rodiny s deťmi, žiakov, ale aj dospelých a seniorov, aby spoznali mesto. Svoje vedomosti o histórii, ale i súčasnom živote mesta Kremnica si budú môcť jeho obyvatelia overiť formou podujatí spojených s interaktívnym kvízom.

Bratislavský kraj

Organizácia: OZ Felix Bratislava
Projekt: Poznaj rodiča, spoznaj suseda
Počet hlasov: 4006
Grant: 8 400 €
Zámerom je vybudovať nielen doteraz zanedbané vonkajšie priestory, ale aj vzťahy medzi deťmi a rodičmi zo školy Felix a okolitými obyvateľmi Petržalky. Niekoľko rokov chátrajúca budova a jej záhrada sa má šancu premeniť na miesto, kde budú mať nielen deti a ich rodičia, ale aj okolití obyvatelia možnosť realizovať bezpečné pohybové a oddychové aktivity. Priestory budú slúžiť tak škole, ako aj deťom a seniorom z jej okolia. Stanú sa tak miestom stretávania viacerých generácií, čo je v dnešnej dobe prínosom pre všetkých.

Organizácia: Mesto Modra
Projekt: Turistický prístrešok pod Veľkou Homolou
Počet hlasov: 3270
Grant: 5 000 €
Rozhľadňa na Veľkej Homoli ožíva a s ňou všetky priľahlé turistické chodníky. S pomocou turistického spolku v Modre, skautov, dobrovoľníkov od najmenších po skúsených, bude odstránený nefunkčný turistický prístrešok a osadený nový. Z prístrešku sa tak stane útočisko pre turistov pred výkyvmi počasia, ako aj oddychové miesto a zastávku na občerstvenie po náročnej túre. Bude vyčistené okolie a doplnené budú balančné prvky z prírodných materiálov.

Organizácia: Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt: Korzo Zálesie - malý amfiteáter
Počet hlasov: 2297
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude vybudovaný malý amfiteáter. Cieľom viacročnej aktivity obce a miestnych nadšencov je vytvoriť rekreačné zázemie pre obyvateľov. Do priestoru pribudol nový objekt - Záleský maják - s vyhliadkou a školou na vode, ohnisko, dva altánky na oddych a ekologická multifunkčná autobusová zastávka. Po dobudovaní bude priestor slúžiť na kotvenie a zapožičanie lodí, oddych, na osvieženie turistom, cyklistom, účastníkom splavov.

Organizácia: OZ Mamy Margity
Projekt: Family park
Počet hlasov: 1773
Grant: 5 000 €
Family park bude vytvroený v bratislavskej Trnávke, ktorá je známa prílevom mladých rodín. Cieľom je vytvoriť pekný a podnetný priestor pre deti, ktoré sem pritiahnu svojich rodičov. Neformálne stretávanie sa na ihrisku, ale aj organizované aktivity vytvoria priestor pre rodičov na nadväzovanie nových priateľstiev v komunite. Rodičia aj deti budú aktívne zapojení do vytvárania tohto priestoru pri brigádach. Deťom organizácia vytvorí atypické ihrisko plné nových prvkov ako sú lezecká stena, vyvýšené hranty s pieskom a hracie prvky, ktoré primárne rozvíjajú ich silu, obratnosť a celkovú fyzickú zdatnosť.

Košický kraj

Organizácia: Detská železnica Košice
Projekt: Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice Alpinka
Počet hlasov: 3762
Grant: 10 000 €
Realizácia projektu umožní návštevníkom previesť sa na originálnej ručnej alebo cyklo drezíne. Cieľom projektu je skrášliť nevzhľadný kontajner na parkovanie drezín a vybudovať nakoľajovací systém na konečnej stanici detskej železnice na Alpinke. Návštevníci rekreačného areálu Alpinka tak budú môcť zažiť netradičný zážitok spojený s aktívnym trávením voľného času pohybom na originálnych koľajových vozidlách ovládaných samotným návštevníkom. Na Slovensku pôjde o prvú prevádzku úzkorozchodných drezín na ľudský pohon. 

Organizácia: ENJOY THE RIDE
Projekt: U-rampa pre areál Dirtpark Drábova
Počet hlasov: 3487
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie nových možností zdokonaľovania sa vo freestyle BMX, zvýšenie kvality jazdenia v Dirtpark Drábova na Sídlisku KVP v Košiciach a podpora talentov na ceste k olympijskému snu. Novovybudovaná U-rampa bude jedinou svojho druhu v košickom kraji. Jej využívanie nebude obmedzené vekom ani zvoleným prostriedkom, čím prispeje k budovaniu veľkej komunity inklinujúcej k freestyle športu. 

Organizácia: Otvor dvor
Projekt: Rajský dvor v Kláštore
Počet hlasov: 1358
Grant: 4 900 €
Rožňava sa stáva gemerským centrom "Niečoho". Budovu bývalého františkánskeho kláštora organizácia pretvorí do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Uprostred - v Rajskom dvore - bude vytvorené akési centrum, kde sa budú stretávať ľudia s rôznymi záujmami, aby slobodne tvorili, hľadali, vymýšľali a realizovali to najlepšie pre verejné priestory nášho mesta. V Rajskom dvore je potrebné zabezpečiť odvodnenie strechy, zaizolovať steny a položenú dlažbu.

Organizácia: Michalovský domov seniorov
Projekt: Návrat k tradíciám
Počet hlasov: 1142
Grant: 2 040 €
Poslaním projektu je prepojenie aktívnych seniorov v Michalovskom domove seniorov a mladšej generácie pri zachovávaní tradícií, kultúrneho dedičstva a zvyšovanie záujmu o umeleckú činnosť prostredníctvom tkania na tkáčskych krosnách. Cieľom je naučiť vnímať mládež, že remeselná a tvorivá činnosť je súčasť nášho života v pretechnizovanej dobe. Vďaka projektu sa budú môcť seniori sebarealizovať, naučiť mládež tradičným a novým remeselným technikám na tkáčskych krosnách a odovzdať svoje skúseností ďalej.

Nitriansky kraj

Organizácia: Timoteus n.o.
Projekt: Druhý život
Počet hlasov: 4782
Grant: 9 940 €
Pomocou projektu vytvoríme komunitnú záhradu v Komárne. Naším cieľom je podporiť v obyvateľoch, najmä senioroch, opäť pocit, keď vlastnili svoju záhradku, kde našli svoju rovnováhu a odpočinok od každodenných problémov. Komunitná záhrada Timoteus bude ozajstnou raritou a pýchou komunity. Seniori ukážu, že sú nemenej potrební a že v mnohom dokážu pomáhať mladším generáciám a vychovávať ich k návratu k prírode. Komunitná záhrada bude priestorom na aktívne strávenie času, bude zdrojom ovocia, zeleniny, byliniek, a tiež bude miestom, kde sa môžu stretnúť rôzne vekové kategórie a spoločne záhradkárčiť.

Organizácia: Združenie maď.rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülök Szövetsége
Projekt: Rozprávková vtáčia záhradka - ekodvor
Počet hlasov: 4577
Grant: 5 000 €
Cieľom je pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode, rozšíriť ich ekologické vedomosti a vytvárať pozitívny vzťah detí k všetkému živému i neživému. Organizácia chce, aby školský dvor mohli využívať žiaci na rôzne aktivity, stretnutia s kamarátmi, rodičmi i návštevníkmi. Vybudovaním náučného chodníka o stromoch a vtákoch nielen spestria výučbu prírodovedy a biológie, ale získajú aj oddychové zóny v rámci školského areálu, ktorý slúži nielen žiakom, ale aj verejnosti.

Organizácia: ZŠ s MŠ Bánov
Projekt: Nehádžem do koša - posúvam ďalej...
Počet hlasov: 1654
Grant: 4 999 €
Projekt je zameraný na druhotné využívanie vecí a iných komodít v rámci obce tak, aby z nich čo najmenej končilo v koši. Cieľom je dosiahnuť, aby rôzne veci a komodity mohli v rámci obce kolovať. Tento kolobeh okrem dobrého pocitu z darovania ušetrí čas i peniaze, a rovnako aj prispieva k minimalizovaniu komunálneho, ale aj separovaného odpadu. V areáli MŠ bude vybudovaný domček pre darované hračky a tiež prístrešok na dvore, ktorý poslúži na pravidelné aktivity súvisiace s týmto projektom pre všetkých obyvateľov obce.

Organizácia: Šurianski Jazdci
Projekt: Revitalizácia areálu športoviska
Počet hlasov: 1427
Grant: 4 995 €
V roku 2014 sa podarilo zachrániť areál bývalého kúpaliska nachádzajúceho sa v centre mesta na Námestí hrdinov a niekoľko desaťročí chátrajúci bazén dostal vtedy novú podobu skateparku. S odstupom času opäť vznikol problém znovu chátrajúceho areálu. Športovisku chýbajú lavičky a smetné koše, je potrebné opraviť altánok, rozšíriť vybetónovanú plochu. Organizácia chce prepojiť betónovú plochu do asfaltového chodníka, ktorý by areálu dodal lepší vzhľad a umožnil bezbariérový prístup.

Prešovský kraj

Organizácia: Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov
Projekt: Záhrada pokoja a života
Počet hlasov: 5539
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je vybudovať relaxačno-oddychovú zónu v záhrade farského kostola Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove. Novovzniknutý priestor bude slúžiť predovšetkým seniorom (klubu seniorov, hendikepovaným a imobilným seniorom z blízkych sociálnych zariadení), ale aj ostatným ľuďom bez ohľadu na ich vek a vierovyznanie. Vytvorením priestoru s bezbariérovým chodníkom, zeleňou, lavičkami, krížovou cestou s motivačnými citátmi o starobe, láske a priateľstve chceme získať miesto, ktoré na sídlisku chýba. Bude slúžiť na oddych, stretávanie, vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času.

Organizácia: Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Projekt: Areál vodných športov Prešov
Počet hlasov: 3526
Grant: 5 000 €
Na toku rieky Torysa v Prešove chce organizácia vytvoriť širokej verejnosti voľne prístupnú aktívnu športovú zónu aká tu doposiaľ nebola. Postavia umelé vodné prekážky a jednoduchú slalomovú dráhu (Areál vodných športov), pretože cieľom je rozvíjať najúspešnejší slovenský šport (vodný slalom) a obyvateľom poskytnúť priestor na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, vyskúšanie si niečoho nového. Prostredníctvom rôznych kurzov, podujatí na vode zameraných na rozvoj ich zručností, bezpečnosti a záchrany, chcú občanom predstaviť vodnú turistiku ako zaujímavú možnosť trávenia voľného času.

Organizácia: Základná škola Dargovských hrdinov 19
Projekt: Vzácne chvíle so starkými
Počet hlasov: 2600
Grant: 5 000 €
Prostredníctvom projektu chce organizácia v spolupráci s mladšou generáciou poskytnúť seniorom v Domove dôchodcov v Humennom lepší a plnohodnotnejšie život. Cieľom je vytvoriť komunitné centrum pripomínajúce teplo domova, rodiny a pocitu užitočnosti pre spoločnosť. Seniori budú zapojení do spoločných aktivít, organizácia skrášli ich životné prostredie - interiér a exteriér domova dôchodcov. Vytvoria bylinkovú záhradu, relaxačno-oddychový kútik, knižne spracujeme spoločné zážitky v Knihe spomienok.

Organizácia: Základná škola, SNP 1, Humenné
Projekt: Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy
Počet hlasov: 2455
Grant: 5 000 €
Projekt má ekologicko-pracovný charakter, je zameraný na revitalizáciu priestorov pred budovou Základnej školy, SNP 1 v Humennom s cieľom vedenia žiakov k ochrane prírody a majetku, zlepšenia spolupráce rodičov a školy a vytvorenia oddychového priestoru pre žiakov a rodičov. Spoločne vytvoria zónu, kde by sa mohli žiaci stretávať a rodičia čakať na svoje deti. Žiaci s učiteľmi sa budú starať o zeleň, ktorú si sami zasadia, organizácia osadí lavičky, ktoré si žiaci s rodičmi navrhnú a vymaľujú.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom
Projekt: Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka
Počet hlasov: 2105
Grant: 7 460 €
Sídlom knižnice je stará budova bývalých jaslí. Ošarpaný a nevzhľadný priestor organizácia premení na príjemné miesto, kde by deti mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Tam, kde momentálne stojí hrdzavejúci plot a špinavá, škaredá strieška, vznikne malá útulná čitáreň. Tiež bude vytvorená ekozáhradka, kde budú v kvetináčoch rásť liečivé bylinky a koreniny označené tabuľkami s informáciami o názve, vlastnostiach, využití. Čitáreň bude využívaná na podujatia pre školy či širokú verejnosť.

Organizácia: Nezisková organizácia Voices
Projekt: Oflajn - moderný mestský kvíz v Trenčíne
Počet hlasov: 2059
Grant: 5 000 €
Oflajn je mestský kvíz spájajúci ľudí rôzneho veku, profesií a záujmov. Na podujatiach spravidla päťčlenné tímy odpovedajú na otázky o histórii a súčasnosti Trenčína. Pestro formulované a vizuálne pútavo spracované úlohy súvisia s tradíciami, priemyslom, umením či osobnosťami kraja, ale aj s rôznymi občianskymi iniciatívami a priestormi, kde sa odohráva aktuálne spoločenské dianie. Cieľom je stretnúť sa, vypnúť mobily, trochu sa zabaviť, niečo sa naučiť a spolu pomôcť dobrému nápadu. Naše aktivity majú aj ďalší význam. Štartovné 3 € je vždy darom vybranému miestnemu neziskovému subjektu.

Organizácia: Hornonitrianske stopy o.z.
Projekt: Bojnicko - dubnické cyklotrasy, ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba
Počet hlasov: 1887
Grant: 5 000 €
Cieľom organizácie je rozvíjať cyklistickú infraštruktúru v Bojniciach a na Hornej Nitre. Ide im o vytvorenie ideálnych podmienok pre cyklistov v tomto regióne budovaním cyklistických trás, tzv. single trailov, ktoré zatraktívňujú cestovný ruch daného regiónu. Prostredníctvom plánovania trás sa snažia zvýšiť záujem o miestne kultúrne, historické, prírodné pamiatky a atrakcie. Nachádza sa tam jeden z najkrajších slovenských zámkov, Bojnický zámok, zoo, kúpele aj praveké nálezisko Prepoštská jaskyňa či bojnická vyhliadka. Cyklistom tak budú môcť navštíviť tieto miesta a vyžiť sa k tomu aj športovo.

Organizácia: Strážovská stopa
Projekt: Pumptrack Beluša
Počet hlasov: 1674
Grant: 5 000 €
V rámci projektu bude v obci Beluša vybudovaný pumptrack - dráha pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím sa umožní jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov. Týmto projektom by čelnovia organizácie radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú chcú motivovať k pohybu moderným spôsobom. V okolí dráhy bude vybudovaná oddychová zóna s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom.

Trnavský kraj

Organizácia: SERMO POPULA
Projekt: Drevená stodola - srdce ľudového umenia
Počet hlasov: 7063
Grant: 10 000 €
Cieľom je vo Veľkom Mederi vybudovať drevenú stodolu - srdce ľudového umenia, vvytvoriť priestor, ktorý by evokoval pocit dôležitosti tradičnej ľudovej kultúry, miesto, kde by každé srdce bilo pre ľudové umenie. Financie budú použité na obstaranie materiálu a vybudovanie drevenej stavby. Víziou je vytvoriť priestor s príjemnou atmosférou, ktorá umožní realizovať spoločné aktivity. Členovia folklórnych súborov sú jednou veľkou rodinou, preto je pre nich dôležité, aby sa mohli podeliť o strávené chvíle s čo najväčším počtom rodín vo Veľkom Mederi a blízkom okolí.

Organizácia: P-MAT, n.o.
Projekt: Festival: Trnava sa vzdeláva
Počet hlasov: 4675
Grant: 5 000 €
Cieľom projektu Festival: Trnava sa vzdeláva je priniesť do Trnavy moderné a kvalitné vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Na jeden deň sa centrum Trnavy premení na miesto, kde deti, študenti, dospelí aj seniori majú radosť z učenia sa. Počas prípravy projektu organizácia zanalyzuje vzdelávacie potreby Trnavčanov a zabezpečia špičkových lektorov, ktorí dokážu ich potreby naplniť. Na festivale sa ľudia dozvedia niečo nové z matematiky, histórie, zdravia, psychiky, tvorivých dielní, športu, fyziky, chémie, literárneho priestoru a i.

Organizácia: Základná škola Andreja Radlinského
Projekt: Poď sa hrať a športovať
Počet hlasov: 1248
Grant: 4 500 €
Cieľom projektu je vybudovať hraciu plochu v areáli základnej školy. Jej súčasťou budú športové prvky ako napríklad basketbalový kôš, hrazda, balančné lano, preliezačka a hry na betónovej ploche ako skákací panák, človeče nehnevaj sa, twister a šach. Okolie hracej plochy bude dotvorené lavičkami a výsadbou. Školský areál budú využívať okrem žiakov ZŠ a MŠ aj ostatní obyvatelia obce. Pri realizácii projektu budú hlavnými aktérmi žiaci, pri náročnejších činnostiach však budú pomáhať aj rodičia a učitelia. Jednotlivé školské predmety využijú na prípravu projektu, jeho realizáciu a medializáciu.

Organizácia: Obec Kajal
Projekt: Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov
Počet hlasov: 1127
Grant: 5 000 €
Kajal je malá dedinka medzi Galantou a Šaľou, ktorá sa dlhodobo snaží o skrášlenie a rozvíjanie obce pomocou dobrovoľníckych aktivít členov rôznych organizácií či občianskych iniciatív. Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko, kam sa tešia aj rodičia. Myšlienkou je motivovať rodičov, aby svoje deti priniesli na detské ihrisko. Cieľom je popri osadení pružinových hojdačiek pre deti aj vytvorenie kútika pre rodičov, kde si pri stálom pozorovaní svojich ratolestí budú môcť na exteriérových hracích prvkoch zahrať ruské kolky, šach alebo dámu.

Žilinský kraj

Organizácia: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave
Projekt: Láska ide nie len cez žalúdok
Počet hlasov: 4615
Grant: 10 000 €
Cieľom projektu je prehĺbiť medzigeneračný dialóg zapojením seniorov a mladých v našej obci Zubrohlava cez vybudovanie spoločnej kuchyne, v ktorej by naše babky piekli úžasné buchtičky, dedkovia by spravili skvelý čaj a mladí by učili starších moderným technológiám a zdravej životospráve. Všetko za spoločným stolom v kruhu blízkych a priateľov z komunity. Organizácia zakúpi kuchynskú linku so zabudovanou pecou na varenie a pečenie, umývačkou riadu a kávovarom. Deti budú zbierať recepty od starých rodičov a skúšať ich pripravovať v našej spoločnej kuchyni.

Organizácia: Tilia
Projekt: Učíme sa vonku, učíme sa so starkými
Počet hlasov: 4574
Grant: 4 990 €
Cieľom nášho projektu je vytvoriť v Rajci priestory na vonkajšiu výučbu. Organizácia upraví štyri lokality - pribudne altánok, osadí lavičky, mobilnú zeleň a upraví okolitý priestor. Všetky miesta sú dostupné pre verejnosť, budú využiteľné na stretnutia. Zaujímavými nie sú lavičky, ale príbehy, ktoré tu vzniknú.

Organizácia: Obec Necpaly
Projekt: Náučný chodník v Necpaloch
Počet hlasov: 1256
Grant: 5 000 €
Náučný chodník v Necpaloch bude pútavou formou informovať o historicky a kultúrne zaujímavých udalostiach, objektoch a ľuďoch, ktorí žili a pôsobili v našej dedinke v srdci turčianskej záhradky. Chodník bude začínať na námestí, kde si návštevníci budú môcť na interaktívnej tabuli pozrieť trasu, informácie o obci a detičky budú môcť vylúštiť pár hlavolamov. Následne sa vyberú po trase na prechádzku po obci. Pri niektorých pamiatkach si budú môcť aj posedieť a dozvedieť sa niečo nové. Svoju cestu ukončia pri vyhliadke nad obcou, kde bude interaktívna pomôcka pre všetkých zvedavých návštevníkov.

Organizácia: Základná škola s materskou školou
Projekt: Detské políčka pre červené líčka
Počet hlasov: 898
Grant: 4 050 €
Odkedy v tesnej blízkosti školy prebieha výstavba diaľnice, deti z MŠ nemôžu chodiť na vychádzku, navštíviť les či blízky potôčik. Premávka je taká hustá, že kolóny bežne trvajú aj hodiny. Vo vzdialenosti niekoľkých metrov od plota pracujú ťažké mechanizmy. Keďže nemôžu ísť deti za prírodou, organizácia chce priniesť kúsok prírody k deťom. Cieľom projektu je vytvoriť políčka, kde by sa deti starali o zeleninu, bylinky aj kvietky. Senzorický chodníček z prírodnín im bude slúžiť na ich spoznávanie a rozvoj detskej senzo-motoriky.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.