Zamestnanecké granty 2018

Pomôžte svojej komunite

Aj v roku 2018 Nadácia VÚB vyhlásila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB. Program Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite bol určený organizáciám, v ktorých sa zamestnanci VÚB dlhodobo angažujú. Do grantového programu sa tiež mohli zapojiť aj tí zamestnanci, ktorí chceli pomôcť vybranej organizácii pri realizovaní projektu, ktorý zlepší život v komunite, kde zamestnanci žijú či pracujú.

Cieľom grantového programu bolo uviesť do života rôzne občianske iniciatívy, skrášliť prostredie v mestách a obciach a pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými miestne komunity zápasia. Získať grant mohli projekty komunitného charakteru, na realizácii ktorých sa podieľajú vlastnými silami rôzne skupiny ľudí ochotných spojiť sa pre spoločný záujem. Zmyslom komunitných projektov je prínos pre celú komunitu, nie len pre jednotlivcov či malú skupinu. To, čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť má byť dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Do grantového programu mohli byť prihlásené projekty najmä z týchto oblastí:

  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev,
  • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, 
  • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia,
  • projekty rozvíjajúce komunitný život v regiónoch.

Možnosť uchádzať sa o grant mali:

  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
  • samosprávy.

Cieľom Nadácie VÚB bolo podporiť 20 neziskových komunitných projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu pre jeden projekt bola 1 500 eur, pričom prostriedky boli určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Výsledky otvoreného grantového programu Zamestnanecké granty 2018

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 15. januára do 11. februára 2018 a spolu bolo registrovaných rekordných 213 komunitných projektov. Predložené projekty posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

Katarína Chovancová - zástupkyňa VÚB zamestnancov,
Miriana Materaková - riaditeľka občianskeho zrduženia, spoluorganizátorka kultúrnych podujatí a komunitných aktivít,
Alena Karasová - správkyňa nadácie, programová manažérka, poradkyňa niziskových organizácií v ekonomických záležitostiach .

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Vzhľadom na množstvo predložených kvalitných projektov a mimoriadny záujem zamestnancov skupiny VÚB o pomoc organizáciám pri realizácii projektov, sa správna rada Nadácie VÚB rozhodla podporiť až 35 projektov sumou 49 571 eur.

1.
Názov organizácie: Beskydy bez hraníc, o.z.
Názov projektu: Sprístupnenie turistickej rozhľadne na Brabírke
Región: Lokca (Žilinský kraj)
Grant: 1 486 eur
Dobudovanie obľúbeného miesta pre rodinné vychádzky do prírody pre obyvateľov 6 obcí Hornej Oravy v oblasti Stredných Beskýd v podobe rozhľadne z červeného smreku. Ide o spoločný projekt nadšencov, ktorí majú zámer vytvoriť v oblasti malé atraktívne stavby pre bežkárov, turistov, cyklistov a rodiny. 

2.
Názov organizácie: 90871.sk občianske združenie
Názov projektu: Workoutové ihrisko
Región: Moravský Svätý Ján (Trnavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Vybudovanie miesta pre realizáciu kruhového tréningu na workoutovom ihrisku, ktoré bude slúžiť mladým ľuďom z miestnej ZŠ, nadšencom workoutu, členom športových klubov (futbalistom, tenistom, členom stolno-tenisového oddielu, fitnes).

3.
Názov organizácie: Dubova Colonorum
Názov projektu: Dubova Colonorum
Región: Sedliacka Dubová (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur
Zveľaďovaním zrúcaniny kostolíka sv. Kozmu a Damiána prispieť k záchrane a obnove kultúrnej historickej pamiatky. Organizácia letných táborov a série pracovných workshopov, ktoré prebiehajú v stredovekom štýle pre dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na záchrane objektu.

4.
Názov organizácie: O.Z. Oriešky
Názov projektu: Funkčné ihrisko
Región: Lieskovany  (Košický kraj)
Grant: 1 500 eur
Revitalizácia existujúceho trávnatého ihriska, ktoré sa nachádza v športovom areáli v miestnom parku Lieskovanoch. Keďže jeho súčasťou je lezecká stena, umožní pokračovanie v organizácii športových podujatí ako Lieskovanský parobek, Lieskovanská karabína alebo Foršting race.

5.
Názov organizácie: OZ Náš Devín
Názov projektu: Oáza oddychu pri dome kultúry v Devíne
Región: MČ Bratislava Devín (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je zrekonštruovanie zchátraného nádvoria domu kultúry v Devíne, kde vznikne príjemná relaxačná zóna pre obyvateľov Devína, t.j. herničky pre deti, miesto pre stretávanie sa dôchodcov, knižnica a sála pre trávanie voľného času a organizovanie devínskych kultúrnych podujatí.

6.
Názov organizácie: Podpoľanie
Názov projektu: Kalamárka - miesto pre všetkých
Región: Detva (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Prírodná pamiatka Kalamárka je archeologickým náleziskom, ktoré sa nachádza 4 km od mesta Detva. Zámerom projektu je zatraktívnenie tohto miesta pre turistov a rodiny s deťmi prostredníctvom vytvorenia infobodu, na ktorom by sa hravou edukatívnou formou dozvedia zaujímavosti o vzniku tejto výnimočnej pamiatky. 

7.
Názov organizácie: Na hrane – o.z.
Názov projektu: Slnečné hodiny - údržba a lezecká súťaž
Región: MČ Bratislava Petržalka (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Predmetom projektu je obnova sochy Slnečných hodín, kde je umiestnená horolezecká stena. Za týmto účelom bude dobrovoľníkmi nanesný antigraffiti náter na umelecké dielo, obnoví sa detská stienka, zrealizuje sa montáž novej workout preliezky a lezeckých úchytov. Združenie spája športovcov aktívne vykonávajúcich adrenalínové športy: horolezectvo, parašutizmus, horská turistika, freeride lyžovanie, horská cyklistika, airsoft.

8.
Názov organizácie: OZ Pedál
Názov projektu: Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ulici na pump track
Región: MČ Bratislava Petržalka (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je úvodná prestavba 570 m bikrosovej cyklistickej dráhy v Petržalke a jej úprava na tzv. pumptrack pre širokú verejnosť. Dráha bude pozostávať z cielene vybudovaných vĺn a klopených zákrut a bude slúžiť začínajúcim a pokročilým cyklistom, deťom, mládeži a dospelým.

9.
Názov organizácie: Viac ako vzdelanie, o.z.
Názov projektu: Poďme spolu lietať do vesmíru
Región: MČ Bratislava Petržalka (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Organizácia komunitného športovo-vzdelávacieho podujatia a zážitkov pre deti miestnych škôl, rodičov, starých rodičov a obyvateľov Petržalky. Mladí ľudia budú organizovať workshopy, kde si môžu deti vyskúšať fyzikálne, chemické experimenty, zažiť orientačný beh, ping-pongový kolotoč, futbalové podujatia veľkí vs. malí, koncert hudobných zoskupení mladých ľudí spojený s vypustením balóna do stratosféry skupinou mladých fyzikov, matematikov a programátorov. 

10.
Názov organizácie: Klub turistov Lozorno
Názov projektu: A ideme do finále
Región: Lozorno (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Vybudovanie prekrytia na miestnom amfiteátri, ktorý sa nachádza pri priehrade v obci. Je miestom, kde rôzne záujmové skupiny počas celého roka organizujú športové, kultúrne a spoločenské podujatia ako rybárske hody, preteky vo varení gulášu, opekačky pre deti a rodičov, turistické stretnutia, letné zábavy, triatlonové a bežecké preteky, či stretnutia otužilcov.

11.
Názov organizácie: OZ Medze
Názov projektu: Cestou necestou
Región: Bzince pod Javorinou (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 490 eur
Vybudovanie rozprávkovo-turistického chodníka pre deti a rodiny s možnosťou využitia pre výchovno-vzdelávacie podujatia v prírode. Cesta bude viesť cez existujúce lesné cesty a chodníky až na kopec nad dedinou s nádherným výhľadom na široké okolie.

12.
Názov organizácie: REFLEX Žilina
Názov projektu: Vybudovanie multifunkčného športovéhe a rekreačného areálu
Región: Žilina (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur
Členom združenia je Lukostrelecký klub, ktorý sa rozhodol pre premenu zarasteného nevyužívaného pasienka na exteriérovú multifunkčnú plochu s lukostrelnicou, ktorá bude spĺňať štandardy potrebné pre organizáciu medzinárodných pretekov a tiež bude využívaná za účelom organizácie detských a team-buildingových podujatí v obci Teplička nad Váhom.

13.
Názov organizácie: NABOSO
Názov projektu: LEStival Apropó
Región: Dolná Krupá pri Trnave (Trnavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Organizácia festivalu a fantazijno-lesného podujatia pre rodiny v parku, kde sa nachádza rozárium M.H. Chotekovej a kde kedysi býval aj Ludwig van Beethoven. Podujatie bude pozostávať z diskusií, vystúpení, workshopov, športových a tvorivých akcií s cieľom zaujať všetky vekové skupiny a vytvoriť priestor pre prezentáciu miestnych umelcov.

14.
Názov organizácie: Obec Čimhová
Názov projektu: „Čimhovská pivnica“
Región: Čimhová (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur
Revitalizácia neudržiavaného priestoru, ktorý ukrýva historickú kamennú pivnicu, v ktorej ľudia v minulosti uskladňovali zeleninu. Zámerom je vytvoriť na mieste letnú knižnicu, ktoré sa stane miestom organizovania tvorivých dielní. Dobrovoľníci na mieste vysadia liečivé bylinky, okrasné dreviny a stromy, osadia tiež exteriérové lavičky a informačnú tabuľu.

15.
Názov organizácie: Mesto Sliač
Názov projektu: Sampor sníva o detskom ihrisku
Región: Sampor – časť mesta Sliač (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 470 eur
Cieľom je zatraktívnenie existujúcej oddychovej zóny doplnením workoutových preliezok, drevenej veže so šmykľavkou a lezeckej steny. Prvky budú vyrobené prevažne miestnymi obyvateľmi, ktorí neváhali sami prispieť na ihrisko v rámci verejnej zbierky.

16.
Názov organizácie: Obec Obišovce
Názov projektu: Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad
Región: Obišovce (Košický kraj)
Grant: 1 500 eur
Vytvorenie dobre značenej trasy na Obišovský hradu, kde čoraz väčší počet návštevníkov neraz zablúdi, križujúc lúky a polia. Zároveň bude vytvorená oddychová zóna v historickej lokalite Čerešenka, kde budú osadené štyri informačné tabule a kde dobrovoľníci vysadia drieňové kríky, ktoré sú pôvodnými a typickými ovocnými drevinami tejto oblasti.  

17.
Názov organizácie: Združenie na záchranu hradu Šášov
Názov projektu: Čitáreň Richarda Kafku na hrade Šášov
Región: Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Vytvorenie čitárne, t.j. oddychového a vzdelávacieho priestoru, na hrade Šášov, ktorý poskytne priaznivcom a návštevníkom hradu informácie o regionálnej histórii a zaujímavostiach regiónu. Čitáreň bude niesť meno Ing. Richarda Kafku, propagátora regionálnej histórie. Študenti žiarskeho gymnázia z jeho článkov a blogov vytvoria brožúry. V čitárni budú k dispozícii vybrané práce národovcov pôsobiacich v regióne v druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia.

18.
Názov organizácie: Bratislavská kynologická záchranárska brigáda
Názov projektu: Nové cvičisko psov pre Rohožník
Región: Rohožník (Bratislavský kraj)
Grant: 1 100 eur
V obci sa nachádza výcvikové centrum pre záchranárskych psov, kde prebieha výcvik záchranárskych psov a cvičenia pri záchrane zavalených osôb. Zámerom je rozšírenie výcvikového centra o priestor pre základný výcvik psov a jeho sprístupnenie obyvateľom Rohožníka a okolitých obcí.

19.
Názov organizácie: Modrá Sova, o.z.
Názov projektu: Menej odpadu, menej dopadu
Región: Stupava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 450 eur
Cieľom projektu je informovať komunitu v Stupave o konkrétnych spôsoboch, ktorými je možné znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom okolí. Deti z Lesného klubu Jadierko a deti zo Stupavskej základnej školy absolvujú zážitkový enviro kurz, kde sa naučia praktické kroky ako prispievať k Zero waste. V zázemí združenia deti rozšíria záhradku a kompost, vybudujú bylinkovú špirálu, aby počas roka mohli spoznávať kolobeh prírody.

20.
Názov organizácie: Obec Horný Kalník
Názov projektu: Naša zeleň
Región: Horný Kalník (Žilinský kraj)
Grant: 852 eur
Vybudovanie oddychového areálu pre trávenie spoločných chvíľ komunít a občanov so zámerom skrášliť obec a vdýchnuť do starého areálu Kultúrneho domu život prírody. Dobrovoľníci vysadia v areáli rôzne druhy drevín.

21.
Názov organizácie: Obec Tichý Potok
Názov projektu: Letná škola tkania 2018
Región: Tichý Potok (Prešovský kraj)
Grant: 800 eur
Zachovanie tradičného ľudového remesla "tkanie pokrovcov na drevených krosnách" prostredníctvom 5-dňovej školy tkania na tradičných drevených krosnách, ktoré sa nachádzajú v miestnom múzeu ľudovej kultúry v Tichom Potoku v Šteľbaskej drevenici. Lektormi letnej školy tkania budú dobrovoľníčky - ženy, ktoré ovládajú remeslo tkania a šitia a členovia folklórnej skupiny.

22.
Názov organizácie: TVORIVÉ SLOVENSKO
Názov projektu: Tvorivá komunita
Región: Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 253 eur
Vytvorenie nového priestoru v komunite zameraného na tvorivosť a kreativitu, kde ľudia širokého spektra s rovnakým záujmom o rozvíjanie vlastnej tvorivosti môžu stretnúť, získať nové zručnosti alebo nadviazať nové priateľstvá. V centre bude možné zažiť tvorivé dielne a kurzy Enkaustiky.

23.
Názov organizácie: Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z.
Názov projektu: Rozvoj a obnova športového areálu
Región: MČ Bratislava Karlova Ves (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Zapojenie rodičov školy do vybudovania fubalového ihriska pre mladšie deti, bežeckej dráhy so solárnym osvetlením a rekonštrukcie dvoch volejbalových ihrísk na nerovnej trávnatej ploche. Športový areál školy je bez obnovy vyše 20 rokov.

24.
Názov organizácie: KOSTOLISKO OZ
Názov projektu: Kostolisko - archeologické nálezisko
Región: Dolné Strháre (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Terénne úpravy archeologického náleziska Kostolisko v Dolných Strhároch za účelom propagácie archeologických nálezov a zviditeľnenia tejto vzácnej lokality. Dobrovoľníci dlhodobo pracujú na obnove kaplnky sv. Anny v Kostolisku. Pre prezentáciu zaniknutých piatich predošlých kostolov zrealizujú potrebné terénne úpravy a zhotovia nové pôdorysy zaniknutých kostolov z rôznych druhov kameňa.

25.
Názov organizácie: OZ Kreatívna spoločnosť Valava
Názov projektu: Kinopríbeh: Kremnický zlatý poklad
Región: Kremnica (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Na Deň detí bude v kinosále mesta Kremnica odštartovaná hra - rozprávkový príbeh popretkávaný úlohami a indíciami, ktoré budú rodiny posúvať k cieľu - nájdeniu pokladu v časovom limite. Projekt Kremnický zlatý poklad je rodinná hra, ktorá umožní rodinám v Kremnici a návštevníkom mesta lepšie poznať mesto Kremnica a preveriť svoje zručnosti. Pozostáva zo zážitkových hudobných a hlavolamových úloh, ktorých cieľom je nájsť vytúžený Kremnický zlatý poklad.

26.
Názov organizácie: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Názov projektu: Vzkriesenie farskej pece v Kastelánskej izbe hradu Lietava
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Sprístupnenie kastelánskej izby na hrade Lietava. V tejto izbe dobrovoľníci postavia funkčnú kachľovú pec, ktorá im a verejnopsti umožní využívať priestor aj v zimných mesiacoch na oddych a poznanie. Pec bude popstavená z kusov starej farskej pece zo žilinskej fary - kultúrnej pamiatky, ktorú sa podarilo pred tým ako bola zbúraná rozobrať, a tým zachrániť.   

27.
Názov organizácie: Detská organizácia FÉNIX Bratislava
Názov projektu: Krok za krokom k II. Maratónu spoločenských hier
Región: Veľké Úľany (Trnavský kraj)
Grant: 670 eur
Organizácia pravidelných stretnutí hrania, rozšírenie spektra a ponuky spoločenských hier s cieľom rozvinúť iniciatívu dobrovoľníkov ÚĽ HIER, podporiť stretávanie sa obyvateľov Veľkých Úľan a prispieť k spoznávaniu sa a k budovaniu dobrých "susedských" vzťahov v rámci menej formálnych situácií.

28.
Názov organizácie: Krídla pomoci o.z.
Názov projektu: Prírodné klubové centrum -  oddych, práca, zábava
Región: Zvolen (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je úprava zanedbaného verejného priestranstva vo Zvolene Hlbiny a jeho premena na prírodné klubové centrum pre ľudí z vylúčených komunít. Priestor bude vyčistený, budú osadené lavičky, nainštalvané jednoduché detské preliezky, zasadené kríky. Takto upravený priestor bude slúžiť ako prírodná klubovňa pre seniorov, ktorí dozrú na hrajúce sa deti, na stretnutia ľudí v núdzi a bezdomovcov, na organizovanie zábavno-osvetových outdoorových eventov.

29.
Názov organizácie: Kvet Podhradia OZ
Názov projektu: Krása kvetom zrodená
Región: Podhradie (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur
Organizácia jubilejného ročníka výstavy Kvet Podhradia, ktorá sa koná už 15. rokov v malej, ale malebnej podhorskej obci Podhradie pri Martine. Svojho druhu je jedinečnou prehliadkou tvorivosti a úspechov drobnopestovateľov, fotografov, umelcov amatérov a šikovných ľudí z regiónu Turiec. V otvorených súkromných dvoroch obyvatelia alebo priatelia približujú dnešným generáciám staré, tradičné remeslá a ponúkajú tradičné pokrmy.

30.
Názov organizácie: Expression o.z.
Názov projektu: Fajna rodina
Región: Spišská Belá (Prešovský kraj)
Grant: 1 500 eur
Vytvorenie priestoru pre trávenie spoločného času rodín, skvalitnenie komunitného života prostredníctvom hier zameraných na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie a prehlbovanie vzťahov, scitlivovanie rodín a komunity k spoluobčanom so znevýhodnením ako aj netradičných, adrenalínových športov a "paraolympijských" hier ako slackline, human sling shot, rope skipping, indijaca, ringo, trénigové kužele.

31.
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou
Názov projektu: Multimediálna knižnica s čitárňou
Región: Brehy (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Vybudovanie modernej knižnice s čitárňou, ktorá bude zároveň aj jazykovou učebňou. Priestor bude slúžiť širšej komunite, deťom z MŠ, žiakom a zamestnancov ZŠ, rodičom žiakov, seniorom a všetkým obyvateľom obce. V priestore budú prebiehať workshopy - tradičné ľudové remeslá (hrnčiarstvo, košikárstvo...), tvorivé dielne, čítanie seniorov deťom, teenageri budú čítať malým škôlkárom a pod.

32.
Názov organizácie: Občianske združenie PECKA
Názov projektu: Zorganizovanie celoslovenského stretnutia členov občianskeho združenia PECKA
Región: Martin (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur
Celoslovenské stretnutie rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC (deformita detskej nôžky) alebo s iným pohybovým ochorením. Zámerom je spostredkovať rodinám animačný program a deň plný zážitkov, dať im pocit spolupatričnosti a vedomie, že nie sú so svojimi zdravotnými problémami osamotení.

33.
Názov organizácie: ZŠ Železničná 14, Bratislava
Názov projektu: Skáče celá Vrakuňa
Región: MČ Bratislava Vrakuňa (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Organizácia workshopov pre rodičov, deti a mládež zameraného na zábavné skákanie cez švihadlo. Počas workshopu si účastníci budú môcť vyskúšať rôzne druhy preskokov cez špeciálne korálkové švihadlo a zoznámiť sa s novým športom na Slovensku – s rope skippingom.

34.
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34 Trnava
Názov projektu: Spolu tvoríme miesto, v ktorom žijeme
Región: Trnava (Trnavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Deti, rodičia, pedagógovia školy spoločne skrášlia priestor v blízkosti školy úpravou záhonov, výsadbou zelene a živého plota za účelom vytvorenia príjemného priestoru pre trávenie voľného času. 

35.
Názov organizácie: Brasko sport klub
Názov projektu: Zveľadenie športoviska nášho klubu
Región: MČ Bratislava Ružinov (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je spojenie detí a rodičov športujúcich pre zdravie a rozšírenie aktivít o športové popoludnia s cieľom "nakopnúť" k pohybu celé rodiny.

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.