Banskoštiavnická Kalvária

Kalvária v Banskej Štiavnici žiari po 13 rokoch obnovy v plnej kráse

Skvost, o ktorý sme takmer prišli

Je málo miest na svete, kde na vás dýchne taký silný odkaz a ktoré v sebe skrývajú takú krásu ako je Kalvária v Banskej Štiavnici. Banskoštiavnická Kalvária je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Predstavuje súbor 25 kaplniek a 3 kostolov.

Sakrálny celok z polovice 18. storočia sa ako neprehliadnuteľná dominanta Banskej Štiavnice zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Kalvária je navyše výnimočná svojou veľkosťou, pretože takto veľkoryso stavané kalvárie bežne nevidieť: je jednou z najväčších na svete. Zaujímavá je nielen svojimi zobrazeniami, ale kľúčový moment zohráva aj štiavnická krajinná architektúra. Premyslenou súhrou architektúry, diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla v jednote s prírodným prostredím doslova vťahuje návštevníkov do deja, ktorý zhmotňuje – do príbehu poslednej cesty Ježiša Krista.

Kalvária má za sebou dlhý príbeh. Prežila tri vojny aj dlhoročné vyčíňanie vandalov a v roku 2007 bola zaradená medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta. Tento stav sa snažil zmeniť Kalvársky fond, ktorý našiel silného spojenca v Nadácii VÚB. Dnes sa jej podarilo vrátiť život a zašlú slávu. Hlavná etapa rekonštrukcie Banskoštiavnickej kalvárie je po 13 rokoch úspešne ukončená.

Ako to celé začalo

Význam Banskoštiavnickej kalvárie v histórii Slovenska, jej silný príbeh a nadšenie miestnej komunity pre jej záchranu presahujú hranice. Jej úprimnosť a sila oslovili aj nás a preto sa Kalvária v Banskej Štiavnici stala takpovediac symbolom našej nadácie.

Na podporu reštaurovania tejto pamiatky sme poskytli najväčší súkromný dar na konkrétny projekt v oblasti kultúry a histórie. Sila zmluvy podpísanej v roku 2008 nespočívala iba v sume 666 000 eur, ktoré Nadácia VÚB na obdobie desiatich rokov poskytla na obnovu Banskoštiavnickej kalvárie. Minimálne rovnakou, ak nie väčšou hodnotou, bola jej inšpiratívnosť.


Foto: Nikola Kňažková

V roku 2016 bolo trvanie zmluvy predĺžené a suma navýšená na 100 000 eur ročne po dobu nasledujúcich 3 rokov. V tom istom roku bola vytvorená iniciatíva vyzývajúca ľudí, aby prispeli na obnovu Banskoštiavnickej kalvárie s tým, že Nadácia VÚB ich príspevok zdvojnásobila (prispela rovnakou čiastkou akú darovali jej obdivovatelia).

Kalvársky fond dostával pravidelný ročný príspevok, čo mu dávalo finančnú stabilitu a priestor pre dlhodobú prácu. K projektu sa postupne pripojili aj ďalší partneri, vrátane firiem a dobrovoľníkov, ktorí pracovali na oživení Kalvárie. Dodnes je však Nadácia VÚB najväčším partnerom obnovy tejto mimoriadnej kultúrnej pamiatky. Za 13 rokov sme obnovu Kalvárie podporili sumou 1,3 milióna eur, čo je polovica všetkých prostriedkov potrebných na obnovu.

Martin Macharik – OZ Kalvársky fond

Podpora z Nadácie VÚB bola zásadným impulzom pri rozbehu rekonštrukcie Banskoštiavnickej kalvárie. Len vďaka dlhodobej spolupráci sa podarilo spraviť z nej pamiatku, ktorá láme rekordy v návštevnosti a je symbolom regiónu, ale aj celého Slovenska.

Kam smerovala naša podpora

Nadácia VÚB finančne prispela na obnovu a reštaurovanie 21 objektov, obnovu areálu, vybudovanie technickej infraštruktúry, infocentra, zázemia a parkoviska, vytvorenie expozícií o dejinách kalvárie a celkovú propagáciu historického komplexu či an vytvorenie replík najvzácnejších sochárskych diel, ktorých originály boli umiestnené do múzea.

V máji roku 2017 bola slávnostne odovzdaná do užívania najväčšia kaplnka komplexu Ecce Homo, tzv. Žalár, ktorej reštaurovanie prebiehalo niekoľko rokov. Počas tohto obdobia bola vykonaná sanácia s odstránením vlhkosti, odsoľovanie a statické zabezpečenie objektu, vymenená strešná krytina a väčšia časť krovu.

Horný kostol a jeho výrazná fasáda sú dominantou nielen Banskej Štiavnice, ale aj celého regiónu. V roku 2017 bola oficiálne zahájená jeho obnova. Tri roky prebiehalo reštaurovanie fresiek v jeho interiéri a minulý rok sa ukončila prvá etapa reštaurovania - kamenného vstupného portálu, ktorý bol počas II. svetovej vojny výrazne poškodený sovietskym delostrelectvom.

Zaujímavosťou pri týchto prácach boli aj desiatky nálezov kovových šrapnelov z vybuchnutých granátov vo fasáde kostola. V reštaurátorských ateliéroch sa reštaurovali aj sochy 3 ukrižovaných. Dnes si návštevníci po dlhých rokoch môžu opäť naplno užiť veľkoleposť a starobylosť Horného kostola.

Momentálne sú všetky objekty (kaplnky, kostoly, sväté schody) kompletne zrekonštruované. Majú nové alebo opravené strechy, fasády, dlažby, portály, okná, dvere, mreže a vstupné brány a zreštaurované sú aj vzácne stredoveké fresky, sochy a súsošia či oltáre. Na záchrane kalvárie sa podieľalo približne 3 000 dobrovoľníkov a 200 zamestnancov projektu obnovy.

Magnet regiónu

Dnes už Kalvária nie je smutným miestom. Ľudia na Slovensku už o Kalvárii vedia. Chodia sem, pretože po rokoch chátrania a drancovania sa to už dá, ale nielen to. Pomáhajú a prispievajú, každý podľa svojich možností, zamestnanci skupiny VÚB napríklad dobrovoľníckymi aktivitami, ktoré taktiež prispievajú k zveľadeniu Kalvárie.

Barokový skvost Slovenska zažíva svoj veľký návrat na turistické mapy. V priebehu niekoľkých rokov sa z nej stala najnavštevovanejšia pamiatka v Banskej Štiavnici s ročnou návštevnosťou približne 70 tisíc ľudí z celého sveta. Od júla 2016 jej prehliadku vďaka Nadácii VÚB spríjemňuje aj novootvorené Návštevnícke centrum. Návštevníkov poteší aj veľká záhrada ako miesto pre relaxáciu po náročnom výstupe na vrchol Kalvárie.

Kalvária vzbudzuje pozornosť doma aj v zahraničí

Tri vzácne reliéfy z Kalvárie obdivovali aj v Taliansku, v renomovanej milánskej Gallerie d’Italia na výstave zrenovovaných pamiatok. Reliéfy Pieta, Ježiš sa lúči so svojou Matkou a Ježiš pred Kajfášom boli nedávno zreštaurované vďaka príspevku Intesa Sanpaolo v hodnote 51 000 eur.

Materská spoločnosť VÚB banky venovala prostriedky v rámci svojho programu na záchranu pamiatok. Kalvárske reliéfy sú historicky prvá pamiatka, na ktorú prispela Intesa Sanpaolo za hranicami Talianska.

Sme hrdí na to, že po dlhom čase systematickej a dôkladnej práce sa podarilo nielen zachrániť tento historický poklad nevyčísliteľnej hodnoty, ale že sme Kalváriu pomohli zviditeľniť ako jedno z najväčších diel barokovej architektúry na Slovensku. Teraz môže kalvária začať naplno slúžiť návštevníkom a pútnikom z celého Slovenska aj zahraničia. Sme radi, že aj vďaka našej pomoci je toto unikátne dielo zachránené a budú ho môcť obdivovať ďalšie generácie.


Príbeh obnovy pokračuje

Kaplnky, kostoly a umelecké diela tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky sú vo výraznej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu. Príbeh obnovy kalvárie však nekončí. V najbližších rokoch budú prebiehať posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať. Nadácia VÚB ostáva aj naďalej partnerom OZ Kalvársky fond a zaviazala sa uvoľniť dodatočné finančné prostriedky na realizáciu dokončovacích prác obnovy.

Prečítajte si rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond o priebehu obnovy Banskoštiavnickej kalvárie a jej budúcnosti v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.