Banskoštiavnická Kalvária

V Štiavnici zachraňujú jednu z najohrozenejších pamiatok sveta

Skvost, o ktorý sme takmer prišli

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Predstavuje súbor 25 kostolov a kaplniek. Kvôli schátralému stavu ju v roku 2007 zaradili medzi 100 najviac ohrozených pamiatok sveta.

Tento stav sa snaží meniť Kalvársky fond, ktorý našiel silného spojenca v Nadácii VÚB. Tá poskytla na podporu reštaurovania pamiatky najväčší súkromný dar na konkrétny projekt v oblasti kultúry a histórie.

Sila zmluvy podpísanej v roku 2008 nespočívala iba v sume 666 000 €, ktoré Nadácia VÚB na obdobie desiatich rokov poskytla na obnovu banskoštiavnickej Kalvárie. Minimálne rovnakou, ak nie väčšou hodnotou, bola jej inšpiratívnosť. V roku 2016 bolo trvanie zmluvy predĺžené a suma navýšená na 100 000 € ročne po dobu nasledujúcich 3 rokov. V tom istom roku bola vytvorená iniciatíva vyzývajúca ľudí, aby prispeli na obnovu Banskoštiavnickej Kalvárie s tým, že Nadácia VÚB ich príspevok zdvojnásobí (prispela rovnakou čiastkou akú darovali jej obdivovatelia).

Kalvársky fond dostáva pravidelný ročný príspevok, čo mu dáva finančnú stabilitu a vytvára priestor pre dlhodobú prácu. K projektu sa postupne pripojili aj ďalší partneri, vrátane firiem a dobrovoľníkov, ktorí pracujú na oživení Kalvárie. Dodnes je však Nadácia VÚB najväčším partnerom obnovy tejto mimoriadnej kultúrnej pamiatky. Vďaka tejto významnej podpore sa Kalváriu podarilo nielen zachrániť pred zánikom, ale jej obnova postupne stále viac blíži k celkovému dokončeniu.

Martin Macharik – OZ Kalvársky fond

Podpora z Nadácie VÚB bola zásadným impulzom pri rozbehu rekonštrukcie banskoštiavnickej kalvárie. Len vďaka dlhodobej spolupráci sa podarilo spraviť z nej pamiatku, ktoré už dnes láme rekordy v návštevnosti a stáva sa symbolom regiónu, ale aj celého Slovenska.

Magnet regiónu

Dnes už Kalvária nie je smutným miestom. Opravený je Dolný Kostol  a takmer všetky kaplnky. Kalvária má dennú službu, stálu expozíciu a vďaka nasvieteniu je nočnou dominantou mesta. A čo je najdôležitejšie - ľudia na Slovensku už o Kalvárii vedia. Chodia tam, pretože po rokoch chátrania a drancovania sa to už dá, ale nielen to. Pomáhajú a prispievajú, každý podľa svojich možností, zamestnanci skupiny VÚB napríklad dobrovoľníckymi aktivitami, ktoré taktiež prispievajú k zveľadeniu Kalvárie.

Barokový skvost Slovenska, Kalvária, zažíva svoj veľký návrat na turistické mapy. V priebehu niekoľkých rokov sa z nej stala najnavštevovanejšia pamiatka v Banskej Štiavnici s ročnou návštevnosťou približne 70 tisíc ľudí z celého sveta. Od júla 2016 jej prehliadku vďaka Nadácii VÚB spríjemňuje aj novootvorené Návštevnícke centrum so špičkovým servisom v podobe pohodlného parkovania, reštaurácie, výstavného priestoru, gallery shopu a toaliet. Návštevníkov poteší aj veľká záhrada ako miesto pre relaxáciu po náročnom výstupe na vrchol Kalvárie.

V máji roku 2017 bola za účasti predsedu správnej rady Nadácie VÚB Alexandra Rescha slávnostne odovzdalná do užívania najväčšia kaplnka komplexu, tzv. Žalár a Ecce Homo, ktorej reštaurovanie prebiehalo niekoľko rokov, kedy bola vykonaná sanácia s odstránením vlhkosti, odsoľovanie a statické zabezpečenie objektu, vymenená strešná krytina a väčšia časť krovu. Pri reštaurovaní kaplnky sa odborníci zamerali nielen na obnovenie exteriéru, ale aj interiéru objektu. Predmetom externého reštaurovania boli piliere, pilastre, kamenné rímsy, kované mreže a brána, vonkajšia omietka a fasáda. V interiéri boli pôvodné omietky reštaurované a doplnené o chýbajúce časti.

Z celkového počtu 19 kaplniek pribudla vďaka Nadácii VÚB aj ďalšia dokončená kaplnka – Dvanásťročný Ježiš v chráme. Tiež sa opravilo ďalších 100 m prístupových chodníkov, ktoré boli výrazne poškodené prívalmi dažďa. Vďaka podpore ďalších partnerov sa v roku 2017 začala obnova posledných dvoch kaplniek a do kaplnky Poslednej večere v Dolnom kostole pribudol oltár Pražského Jezuliatka, čím sa zvýraznil jeho liturgický význam.

Obnova dominanty Kalvárie zahájená

V roku 2017 bola tiež zahájená obnova najznámejšej časti Kalvárie, tzv. Horného kostola. Tento, už tretí rok pokračovalo reštaurovanie fresiek v jeho interiéri. Ukončili sa 1. etapu reštaurovania kamenného vstupného portálu, ktorý bol počas II. svetovej vojny výrazne poškodený sovietskym delostrelectvom. Zaujímavosťou pri týchto prácach boli aj desiatky nálezov kovových šrapnelov z vybuchnutých granátov vo fasáde kostola.

V reštaurátorských ateliéroch sa postupne reštaurujú aj sochy 3 ukrižovaných. V tomto roku sa podarilo dokončiť reštaurovanie jedného z lotrov. Dokončenie Horného kostola je plánované na október 2018.Už tretí rok sa pokračuje v reštaurovaní veľkej fresky v Hornom kostole, kde sa začali retušovať plochy, ošetrené a doplnené v predchádzajúcich rokoch. Dokončenie fresky sa predpokladá na jeseň roku 2017.

Kalvária vzbudzuje pozornosť doma aj v zahraničí

Tri vzácne reliéfy z Kalvárie obdivovali aj v Taliansku, v renomovanej milánskej Gallerie d’Italia na výstave zrenovovaných pamiatok. Reliéfy Pieta, Ježiš sa lúči so svojou Matkou a Ježiš pred Kajfášom boli nedávno zreštaurované vďaka príspevku Intesa Sanpaolo v hodnote 51 000 eur.

Materská spoločnosť VÚB banky venovala prostriedky v rámci svojho programu na záchranu pamiatok. Kalvárske reliéfy sú historicky prvá pamiatka, na ktorú prispela Intesa Sanpaolo za hranicami Talianska.

Záchrana Banskoštiavnickej Kalvárie ide do finále. S postupne pribúdajúcimi dokončenými objektmi sa do nej opäť vracia život. Už v roku 2018 sa všetci jej obdivovatelia môžu tešiť na najväčšiu zmenu - dokončenie reštaurovania Horného kostola.