Nová Cvernovka 2019

Nová Cvernovka 2019

Cvernovka je etablovanou značkou charakterizujúcou umenie a kreativitu. Počas svojho fungovania sa stala výrazným kultúrnym a spoločenským bodom na mape Bratislavy. Vízia cvernovkárov rozvíjať kreatívny priemysel zvyšujúci kvalitu života ľudí bola však v roku 2016 ohrozená. Kvôli developerovi, ktorý mal so známym sídlom Cvernovky iné plány ako vybudovanie kreatívneho centra, si museli cvernovkári nájsť nový domov.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Pomoc pri hľadaní našli u Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý im dal do dlhodobého prenájmu priestory v Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste. A Nadácia VÚB sa stala dlhodobým partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke, pretože sa chceme podieľať na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Cvernovka prináša.

Naším cieľom je podporiť umelecké kreatívne huby a start-upové centrá, ktoré Nová Cvernovka prináša. Podpora komunity umelcov, dizajnérov, grafikov, architektov, vývojárov, filmárov a ich priaznivcov, pre ktorých je Cvernovka druhým domovom, nám umožní nielen viac priblížiť umenie a kreativitu širokej verejnosti, ale aj pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si hodnotu tvorby umelcov, filmárov či architektov, ktorá je odrazom súčasného stavu kultúry.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Nová Cvernovka a rozmáhajúci sa komunitný život okolo nej je naším kľúčovým projektom, ktorému chceme venovať dlhodobú a stabilnú partnerskú podporu. Sme radi, že aj vďaka tomu zažilo v roku 2019 toto najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku výrazný posun dopredu. Potvrdzuje to aj viac ako 35-tisíc návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, ktorí sa tu stretli so „živou kultúrou“. Mimoriadne ambiciózny kultúrno-komunitný počin, s ktorým sme od apríla 2017 spätí, a ktorý dostáva v priestoroch bývalej bratislavskej Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici čoraz reálnejšie kontúry, prešiel v roku 2019 veľký kus cesty.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Prerod Cvernovky, s ktorou sa ešte pred pár rokmi spájala len prevažne bratislavská komunita tvorcov umeleckého a priemyselného dizajnu, na „epicentrum“ súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry s celospoločenským presahom prirodzene vťahuje do svojho diania čoraz väčšiu komunitu ľudí.

Práve to bolo víziou Nadácie VÚB, keď sa v rámci svojho dlhodobého úsilia podporovať komunity a mladých umelcov rozhodla postaviť za myšlienku Novej Cvernovky ako partner živej kultúry. Kam presne smerovala vlani naša  podpora a čo sa vďaka nej „cvernovkárom“ podarilo minulý rok uskutočniť? 


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Cvernovkári aktívne pracujú na dokončení prác

Za rok 2019 sa podarilo zrekonštruovať veľkú časť budovy. Okrem iného sa podarilo prerobiť starý školský dvor na verejný park s vybavením, ktorý má slúžiť okolitej komunite a najmenším. Vybudovala sa infraštruktúra v okolí Novej Cvernovky a stará telocvičňa sa prerobila na Centrum muzických umení a galériu.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Aké podujatia si mohli návštevníci v roku 2019 užiť? 

Nová Cvernovka v roku 2019 privítala viac ako 35 000 návštevníkov a pripravila pre hostí 275 vlastných či externých podujatí​. Nadácia Cvernovka sa opäť zaoberala historicko-spoločenskými či vedeckými témami s edukatívnym charakterom, ktoré spojila s prednáškami a diskusiami. Nadácia VÚB podporila udalosti hudobného, divadelného, filmového a výtvarného charakteru, z ktorých mnohé nabrali už aj pravidelné formáty, a to podujatie 1. Máj, Pod palmou a NASUTI. Krátky zostrih toho, ako vyzerala udalosť 1. Máj, si môžete porzieť vo video ukážke.

 

 


Viac sa môžete dočítať o podujatiach, ale aj o živote v Novej Cvernovke v online magazíne Srdcovky.