Nová Cvernovka 2020

Nová Cvernovka 2020

Cvernovka je etablovanou značkou charakterizujúcou umenie a kreativitu. Počas svojho fungovania sa stala výrazným kultúrnym a spoločenským bodom na mape Bratislavy. Vízia cvernovkárov rozvíjať kreatívny priemysel zvyšujúci kvalitu života ľudí bola však v roku 2016 ohrozená. Kvôli developerovi, ktorý mal so známym sídlom Cvernovky iné plány ako vybudovanie kreatívneho centra, si museli cvernovkári nájsť nový domov.

Nadácia VÚB sa stala dlhodobým partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke, pretože sa chceme podieľať na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Cvernovka prináša.

 
Foto: archív Nadácie Cvernovka

Naším cieľom je podporiť umelecké kreatívne huby a start-upové centrá, ktoré Nová Cvernovka prináša. Podpora komunity umelcov, dizajnérov, grafikov, architektov, vývojárov, filmárov a ich priaznivcov, pre ktorých je Cvernovka druhým domovom, nám umožní nielen viac priblížiť umenie a kreativitu širokej verejnosti, ale aj pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si hodnotu tvorby umelcov, filmárov či architektov, ktorá je odrazom súčasného stavu kultúry.

1.MÁJ tentokrát však ako Deň zatvorených ateliérov

10. výročie najväčšieho podujatia 1.Máj v Novej Cvernovke sa uskutočnilo za zatvorenými dverami v online podobe. Vďaka livestreamu si mohli návštevníci prezrieť priestory, spoznať tvorbu kreatívcov a zabaviť sa na kultúrnom programe rovnako ako po minulé roky, tentokrát však z pohodlia svojho domova. Týmto spôsobom chceli cvernovkári upriamiť pozornosť verejnosti na svoju prácu a kultúrne hodnoty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti aj v čase pandémie. Deň zatvorených ateliérov prebiehal počas celého dňa. Pri príležitosti 10.výročia podujatia organizátori pretriedili archív a pripravili ukážky fotiek a videí z predchádzajúcich deviatich ročníkov 1.Mája - Dňa otvorených ateliérov.

 
Foto: archív Nadácie Cvernovka

Tretí ročník festivalu súčasného umenia a udržateľnosti Nasuti

Vznikol ako prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku. Nasuti spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Pôvodne bol festival inšpirovaný suťou - nahromadeným materiálom z rekonštrukcie bývalej chemickej školy a kreatívnymi spôsobmi jej využitia. Cieľom bolo zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach.

Témou tretieho ročníka bol “degrowth”. Takzvaná Bezrastová ekonomika alebo nulový rast (Décroissance po francúzsky, Degrowth po anglicky) má viacero aspektov: je to filozofia, politická ekológia, ekologické hnutie a ekonomická teória, ktorá zahŕňa limity biosféry do ekonomiky. Festival poskytol priestor pre rôznorodé spracovanie témy v rámci výstavy súčasného vizuálneho umenia (objekty, inštalácie, sound-art), ale aj v podobe prednášok, diskusií a workshopov.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa festival konal opäť v online podobe. Diskusie boli nahrávané  a streamované, a tak dostupné pre každého, kto mal o danú tému záujem.


Foto: archív Nadácie Cvernovka