Partnerské projekty 2015

Nadačný program pre Vzdelanie

Impact HUB

OZ Hubba prevádzkuje kreatívny priestor zastrešený medzinárodnou sieťou Impact Hub. Jeho mottom je podpora a rozvoj sociálneho podnikania a inovácií, ktoré sú udržateľné a majú pozitívny prínos pre spoločnosť.

Impact Hub má niekoľko cieľových skupín: začínajúci podnikatelia, ženy, aktívne komunity a kreatívci. Pre nich v rámci projektu podporeného Nadáciou VÚB sumou 20 000 eur organizujú rôzne vzdelávacie aktivity – workshopy, konzultácie, právne, účtovné a marketingové poradenstvo. Školenia vytvorené na základe reálnych potrieb vedú kvalitní slovenskí a zahraniční lektori.

Majstrovské kurzy svetových virtuózov

Vďaka občianskemu združeniu Sinfonietta Bratislava projekt Majstrovské kurzy svetových virtuózov každoročne prináša na Slovensko svetoznáme muzikantské osobnosti. V predošlých ročníkoch prijali pozvanie virtuózi Julian Rachlin, Ilya Gringolts a tento rok Alexandra Soumm. Pozvaní majstri na verejných vyučovacích hodinách a hudobných seminároch pracujú s mladými slovenskými hudobníkmi.

Semináre sú otvorené pre verejnosť (študentov, pedagógov zo ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl), ktorá má záujem vidieť vystupovať svetoznámych umelcov nie v pozícii sólistu, ale ako pedagóga.

Tohtoročný projekt bol ukončený večerným benefičným koncertom Alexandry Soumm so slovenským husľovým virtuózom Daliborom Karvayom, ktorý sa konal vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Výťažok z koncertu v hodnote takmer 12 380 eur poputoval do Detskej fakultnej nemocnice na kliniku detskej hematológie a onkológie na Kramároch. Nadácia VÚB prispela sumou 10 000 eur, zvyšok venovali návštevníci koncertu.

Nadačný program pre Umenie

Zbierka mortuárií

Nadácia VÚB nadviazala spoluprácu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, ktoré vlastní unikátnu kolekciu 191 mortuárií – historických smútočných oznámení ilustrovaných erbami šľachtických rodov z 18. až začiatku 20. storočia, ktorými pozostalí zo šľachtických rodín oznamovali úmrtie príslušníka rodu. Nadácia poskytla na komplexné zreštaurovanie jedinečnej kolekcie mortuárií grant, vďaka ktorému odborníci zabezpečili zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti mortuárií aj pre ďalšie generácie. Po dokončení reštaurovania bude zbierka predstavená na výstave v roku 2016.

Mestské zásahy

Myšlienka Mestských zásahov sa zrodila v roku 2008 v Bratislave. Z pôvodne lokálnej akcie sa projekt preniesol do ďalších 15 miest na Slovensku a v Čechách. Projekt Mestské zásahy - vylepšenie mesta sa v tomto roku opätovne vracia do Bratislavy a  tento rok ho podporila aj Nadácia VÚB. Jeho hlavnou ideou je identifikovať body, miesta a situácie v Bratislave, ktoré neplnia svoju funkciu tak, ako by mali. Vďaka projektu vznikli konštruktívne návrhy a nápady ako riešiť problémy v meste.

Košice - morový stĺp

Súsošie Immaculata je jedným z najkrajších artefaktov v Košiaciach a národnou kultúrnou pamiatkou. Tzv. morový stĺp vysoký 14 m bol postavený na počesť obetiam morovej epidémie, ktorá Košice zasiahla začiatkom 18. storočia. Reliéfy na súsoší Immaculata sú nádherným barokovým sochárskym dielom a predstavujú európsku až svetovú úroveň v kovotepectve. Nadácia VÚB poskytla financie na vyhotovenie kópií troch historických bronzových reliéfov.

Marianka

Kostol Narodenia Panny Márie je národnou kultúrnou pamiatkou so štatútom bazilika minor. Patrí medzi najnavštevovanejšie a najstaršie pútnické miesta Slovenska. Chrám je výnimočný tým, že obsahuje prvky 3 slohov: barokového, gotického a renesančného. Zachovaný je vo svojom pôvodnom gotickom rozvrhu aj s klenbovým systémom, ale známy je aj úpravou lode, ktorá patrí k najkrajším prejavom vrcholného baroka na Slovensku. Nadácia VÚB poskytla financie na reštaurovanie neskororenesančnej výzdoby klenby v severnej bočnej kaplnke.

Biela noc

Prestížny medzinárodný projekt Biela noc, ktorý už roky prezentuje netradičné formy umenia v svetových metropolách, prišiel aj na Slovensko. Najväčší festival súčasného umenia dokazuje, že za umením vedia vyjsť naozaj masy. 

Návštevníkom Košíc a Bratislavy festival ponúka netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov spojených so súčasným umením. Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiarilo centrum obidvoch miest. Súčasťou Bielej noci sú aj diela mladých umelcov podporených Nadáciou VÚB v rámci súťaže Maľba.

Nadačný program pre Nádej

Štartovné

Štartovné pre ľudí s neľahkým osudom realizuje Nadácia VÚB a občianske združenie WellGiving. Nadácia každoročne dostáva stovky žiadostí o pomoc od ľudí, ktorých život je poznačený vážnym ochorením, postihnutím, alebo zlou sociálnou situáciou. Pomoc je žiadateľom poskytovaná v podobe „štartovného“ cez darovací portál.

Nadácia ADELI

Piešťanské ADELI je uznávané centrum špecializované na detskú neurorehabilitáciu. Ich unikátna terapia priaznivo vplýva na poruchy pohybu vznikajúce pri detskej mozgovej obrne či mozgových príhodách a prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu. Ročne sa v ADELI centre rehabilitujú pacienti z celého sveta. Zahraničným pacientom hradia liečbu spravidla zdravotné poisťovne, avšak slovenskí pacienti sú odkázaní na pomoc sponzorov. Preto projekt Rovnaké šance sprístupňuje liečbu slovenským pacientom.

Miriam Juhanesovičová

Vďaka podpore Nadácie VÚB môžeme pomáhať našim detským pacientom. Veľa prvých krokov a výrazných zlepšení zdravotného stavu, ktoré deti vďaka špičkovej rehabilitácii dosiahli, by bez tejto podpory nebolo možných. Za roky spolupráce a za všetkých podporených pacientov zo srdca ĎAKUJEME.