Partnerské projekty 2016

Nadačný program pre Vzdelanie

Impact HUB

OZ HUBBA prevádzkuje v inšpiratívnych priestoroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave medzinárodný koncept Impact Hub, ktorý sa zmeriava na podporu začínajúcich biznisových riešení a spoločensko-prospešných a zmysluplných projektov s dôrazom na ich udržateľnosť.

Vďaka podpore Nadácie VÚB organizoval Impact Hub v roku 2016 pre aktívne ženy celoročný vzdelávací cyklus prednášok Business Women Workshops a sériu jednorazových individuálnych poradenstiev na vopred určené biznisové témy Business Clinic 3

Súčasťou tohtoročnej série Business Women Workshops je aj dvojdňový workshop Rails Girls, na ktorom sa môže 60 dievčat a žien naučiť vytvoriť webové aplikácie od štádia konceptu až po kódovanie, a tým viac spoznať web ako platformu pre ich nápady. Business Clinic 3 je tretia séria úspešného mentoringového formátu, počas ktorého získajú projekty one-to-one odborné poradenstvo od expertov z oblasti práva, účtovníctva, marketingu a online komunikácie.

Majstrovské kurzy svetových virtuózov

Projekt Majstrovské kurzy svetových virtuózov, ktoré už štvrtý rok organizuje OZ Sinfonietta Bratislava, prináša na Slovensko svetoznáme muzikantské osobnosti. V predošlých mimoriadne úspešných ročníkoch projektu prijali pozvanie virtuózi Julian Rachlin (2013), Ilya Gringolts (2014) a Alexandra Soumm (2015). Pozvanie účasti na poslednom ročníku Majstrovských kurzov neodmietol ani jeden z najlepších a najznámejších huslistov na svete – Renaud Capucon.

Pozvaní majstri na verejných vyučovacích hodinách a hudobných seminároch pracujú s mladými slovenskými hudobníkmi. Semináre sú otvorené pre verejnosť (študentov, pedagógov zo ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl), ktorá má záujem vidieť vystupovať svetoznámych umelcov nie v pozícii sólistu, ale ako pedagóga.

Tohtoročný projekt bol ukončený večerným Galakoncertom Renauda Capucona, v klavírnom sprievode Magdy Amara vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Eduma, n.o.

Eduma je nezisková organizácia, ktorá sa snaží pomáhať adoptovaným rómskym deťom, ale aj ich adoptívnym a biologickým rodinám. Vďaka príspevku od Nadácie VÚB je súčasťou projektu organizácie Eduma Online živá knižnica, ktorá pomáha prostredníctvom videí budúcim a súčasným náhradným rodičom rozumieť prežívaniu detí, adoptovaným rómskym deťom adaptovať sa v nerómskom prostredí a adoptívnym súrodencom pochopiť inakosti prijatých detí.

 

Nadačný program pre Umenie

Zbierka mortuárií

Nadácia VÚB spolupracovala so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici i tento rok. Múzeu vlastniacemu unikátnu kolekciu 191 mortuárií Nadácia VÚB poskytla na komplexné zreštaurovanie a konzerváciu jedinečnej kolekcie mortuárií grant.

Zbierka pohrebných erbov Stredoslovenského múzea je jedinečná nielen počtom, no tiež časovým rozsahom patrí medzi najväčšie v strednej a východnej Európe. Z dôvodu detailného a zdĺhavého procesu reštaurovania boli mortuáriá vystavené na obdiv verejnosti až tento rok - od 8. júna do 11. septembra 2016. Zreštaurované mortuáriá boli prístupné verejnosti v Harmitzovej sieni Sídelnej budovy Slovenského národného múzea v Bratislave, následne aj v zahraničí – na Pražskom hrade ako reprezentačná výstava v rámci predsedníctva Slovenska, no tiež v krajinách bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, v Maďarsku a Rakúsku.

Rímsky vodopád v Betliari

Pri SNM-Múzeu Betliar funguje Občianske združenie Andoras, ktoré od Nadácie VÚB získalo prostriedky na obnovu Rímskeho vodopádu a revitalizáciu jeho okolia v parku kaštieľa Andrássyovcov v Betliari. Rímsky vodopád je architektonickým prvkom výnimočným nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Vďaka Nadácii VÚB sa rekonštrukčnými prácami obnovili porušené murivá, prístup k pamiatke, zdeštruované kovové konštrukcie, s ktorými súviseli statické poruchy pamiatky. Okrem rekonštrukčných prác bola v rámci projektu uskutočnená revitalizácia okolia, odstránili sa koreňové systémy a náletové dreviny, vysadili sa nové a vyčistené boli aj vodné nádrže vodopádu.

Oravská galéria

Vďaka Nadácii VÚB zreštaurovala Oravská galéria v Dolnom Kubíne obraz Svätej trojice a kamenný portál Župného domu. Podarilo sa zachrániť pamiatky, ktoré sú cenným dokladom umelecko-historickej doby, v ktorej vznikli.

Oprava veľkorozmerného obrazu je výsledkom mimoriadne náročného a zdĺhavého procesu reštaurovania, keďže obraz bol v havarijnom stave s trhlinami a vypadanými časťami maľby. Portál Župného domu, ktorý patrí k najvýznamnejším historickým pamiatkam Dolného Kubína a tvorí jednu z dominánt Hviezdoslavovho námestia, je dominantným prvkom budovy a jeho obnova bola nevyhnutná z dôvodu poškodenia vlhkom a zvetrávaním.

Biela noc

Aj tento rok sa Nadácia VÚB stala partnerom prestížneho medzinárodného projektu Biela noc, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia.

Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov. Počas jedného víkendu sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením. Súčasťou Bielej noci sú aj diela mladých umelcov podporených Nadáciou VÚB v rámci súťaže Maľba.

Návštevníci mali možnosť vidieť rôzne formy súčasného umenia, ako napríklad vizuálne atraktívne inštalácie, koncerty, filmy, divadelné predstavenia, tanec, literatúru, performance… Popri umení návštevníci objavili zaujímavé priestory, ktoré výnimočne prichýlili súčasné formy umenia - nádvoria, parky, stanice, mosty, nábrežia, metrá, plavárne, nákupné centrá, parkoviská,...

 

 

 

Nadačný program pre Nádej

Štartovné

Nadácia VÚB dostáva stovky žiadostí o pomoc od ľudí, ktorých život je poznačený vážnym ochorením, postihnutím, bolesťou alebo nedostatkom prostriedkov na prežitie. Nadácia k nim nie je ľahostajná, a preto sa rozhodla pre partnerstvo s OZ WellGiving a dakujeme.sk.

Pomoc poskytuje netradičnou formou – v podobe „štartovného.“ Čaro „štartovnej pomoci“ spočíva v tom, že povzbudí, motivuje ďalej bojovať, dozbierať si chýbajúce peniažky a riešiť neľahkú situáciu. Ľudí na opačnej strane zas motivuje k pomoci a štedrosti. V roku 2016 Nadácia VÚB a dobrí ľudia venovali 20 rodinám celkovo 18 834 eur. Finančné prostriedky boli venované deťom s ťažkými zdravotnými problémami na lieky, liečebné pobyty a terapie, prístroje a pomôcky uľahčujúce ich pobyt v domácom prostredí.

Nadácia ADELI

Piešťanské ADELI je uznávané centrum špecializované na detskú neurorehabilitáciu. Rehabilitačný program v tomto centre mimoriadne dobre vplýva na neurologické poruchy pohybu vznikajúce pri detskej mozgovej obrne, po úrazoch hlavy či mozgových príhodách. Terapia je však finančne náročná a slovenské zdravotné poisťovne na ňu prispievajú len obmedzene. Väčšinu nákladov si rodiny musia pokryť z vlastných prostriedkov, a to si mnohé z nich nemôžu dovoliť. Preto vznikol v roku 2009 projekt Rovnaké šance, prostredníctvom ktorého Nadácia VÚB každoročne poskytuje príspevok na túto terapiu pre detských pacientov.

Slovenský Červený kríž

Nadácia VÚB venovala dobrovoľníckej organizácii Slovenského Červeného kríža príspevok na zakúpenie a kompletné vybavenie veľkokapacitného stanu, ktorý môže fungovať ako poľná nemocnica alebo prístrešok na nocľah pre ľudí v núdzi, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Vďaka financiám od Nadácie VÚB dokázal Slovenský Červený kríž kúpiť špičkový vykurovaný humanitárny stan s poľnými lôžkami, stolmi, lavicami, elektrocentrálou a osvetlením, spolu s dobre vybaveným záchranárskym batohom.

Slovenský Červený kríž je základnou humanitárnou organizáciou na Slovensku na pomoc ľuďom v núdzi, pomáha pri humanitárnych krízach, prírodných katastrofách, požiaroch či udalostiach s hromadným postihnutím osôb. SČK je pripravený zabezpečiť pomoc v ťažkých chvíľach na celom území krajiny, v prípade potreby aj v iných európskych štátoch.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje od roku 2004 verejnú zbierku s názvom Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu: chovu, výchovy, výcviku, odovzdanie psa klientovi, tyflokynologický servis i prípravu klienta na prácu s vodiacim psom formou výučby priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Nadácia VÚB sa rozhodla podporiť tohtoročnú verejnú zbierku a stať sa partnerom, vďaka ktorému boli vymenené pôvodné pokladnice starého typu za nové, laminátové v podobe makety vodiaceho psa so šteniatkami. Po ukončení revitalizácie má zbierka umiestnených na verejných miestach po celom Slovensku 85 stacionárnych pokladníc.

 

Nadačný program pre Komunitu

Dunajský fond

Stredoeurópska nadácia s podporou Nadácie VÚB v rámci prvej grantovej výzvy Dunajského fondu podporila šesť projektov, ktoré zveľaďujú a oživujú slovenský tok Dunaja. Komisia hodnotila celkovo 26 žiadostí a fond rozdelil peniaze 6 projektom. Tie peniaze použili k zlepšeniu prístupu k vode a vybudovaniu slalomovej trate v Karloveskej zátoke, vytvoreniu a prevádzke kempingu pri osade Veľký Lél, vybudovaniu pltnice a náučného chodníka pre splavy Malého Dunaja, taktiež pre postavenie pamätníka pre obete holokaustu na nábreží v Komárne, spracovanie možných urbanistických riešení dunajského nábrežia v Bratislave i rozvoj športovo-rekreačných aktivít pre verejnosť formou kurzov veslovania a organizovaných splavov na Dunaji.

V roku 2016 tiež Stredoeurópska nadácia s podporou Nadácie VÚB vyhlásila na II. Fóre Dunajského fondu druhé grantové kolo, ktorého realizované podporené projekty budeme môcť obdivovať v roku 2017.