Partnerské projekty 2017

Nadačný program pre Vzdelanie

Impact HUB

Impact HUB Bratislava funguje pod záštitou občianskeho združenia HUBBA. Zameriava sa na podporu začínajúcich biznisových riešení a spoločensko-prospešných a zmysluplných projektov.V roku 2017 zorganizoval Impact HUB vďaka Nadácii VÚB dve série vzdelávacích prednášok a workshopov pre ženy.

Program Business Women Workshops bol určený všetkým ženám rôznych vekových kategórií, ktoré mali záujem sa zoznámiť s témou online marketingu a komunikácie. Vďaka workshopom sa zorientovali sa v digitálnom svete, naučili sa písať newslettere ktoré zaujmú, nastaviť si stratégiu na Facebooku, či vytvoriť si vlastnú webovú stránku. Women Love Digital bol venovaný pokročilejším záujemkyniam. Riešené témy sa týkali content marketingu, webovej analytiky, PPC reklám a ďalším zaujímavým témam. Celkovo sa do projektov mohlo zapojiť až 124 študentiek, žien, dám.

Sinfonietta

Projekt Majstrovské kurzy svetových virtuózov, ktoré už piaty rok organizovalo OZ Sinfonietta Bratislava, prinieslo aj tento rok na Slovensko inšpiratívnu legendu husľového sveta. Pozvanie na piaty ročník edukačného projektu prijala osobnosť, ktorej meno má aktuálne medzi svetovými umelcami najvýraznejší „cveng“. Bola ňou Midori.

Hlavným cieľom projektu je osobná konzultácia a aktívna spolupráca vybraných piatich vynikajúcich slovenských huslistov so svetovou umelkyňou. Mladé talenty získali nielen vzácne rady a skúsenosť, ale aj motiváciu pokračovať v tom, čo robia.

Sólový recitál umelca pre verejnosť je vždy považovaný za vyvrcholenie tejto vzdelávacej aktivity a ani v prípade Midori tomu nebolo inak. Išlo o prvý verejný koncert na Slovensku tejto umelkyňe svetového mena.

Eduma – od emócií k poznaniu

Eduma je nezisková organizácia, ktorej cieľom je budovanie vnímavej spoločnosti voči zdravotne alebo inak znevýhodneným spoluobčanom s cieľom vytvárať a rozvíjať inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú nielen týmto ľuďom v spoločnosti prežiť, ale aj širokej verejnosti poznať a porozumieť ich potrebám a problémom.

V roku 2017 vytvorila 4vé akadémiu kritického myslenia, ktorý predstavuje sériu tréningov zameraných na identifikovanie dôvodov vzniku stereotypov a predsudkov a predchádzanie im, či riešenie inklúzie znevýhodnených spoluobčanov využitím storytellingu a emocionálneho učenia. V rámci vzdelávania a osobného mentoringu, ktorým prechádza každý účastník akadémie, sú využívané aj videá z Online živej knižnice, ktorých vytvorenie podporila Nadácia VÚB v predchádzajúcom roku.

Nadačný program pre Umenie

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula je dnes jedna z našich najvzácnejších pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Jej vzácne poklady poškodené časom a poveternostnými vplyvmi si však vyžadujú nákladnú rekonštrukciu.

Srdcom Spišskej Kapituly je katedrála, ktorá dominuje celému údoliu. Jej románska časť spolu s freskou Korunovania Karola Róberta z Anjou z roku 1317 a kamennou plastikou Leo albus je jednou z jej najkrajších častí. K južnej stene katedrály pristavali Zápoľskí v 15. storočí Kaplnku Božieho Tela, ktorá slúžila ako pohrebná kaplnka. Jej architektúra prináša cenné výtvarné hodnoty neskorej gotiky na Slovensku, navyše skrýva najvzácnejší oltár kostola, krídlový oltár Korunovania Panny Márie.

Vzácnou súčasťou stavby sú aj vitrážové okná z 19. storočia. Práve tieto výnimočné vitráže boli ohrozené kvôli zlému technickému stavu a neodkladne si vyžadovali záchranu, do ktorej sa zapojila aj Nadácia VÚB.

Biela noc

Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku. Je prestížnym medzinárodným umeleckým projektom, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta Bratislavy a Košíc.

Biela noc aj tento rok premenila ulice týchto dvoch miest na magickú nočnú prechádzku so zatiaľ najbohatším umeleckým programom vo svojej histórii. Návštevníkom ponúkla rôzne formy súčasného umenia, od vizuálne zaujímavých diel cez koncerty či divadelné predstavenia až po literatúru.


Súčasťou programu bola už tradičná výstava finalistov súťaže Maľba 2017 organizovaná Nadáciou VÚB, ktorá bola návštevníkom sprístupnená počas festivalu v Galérii Nedbalka do neskorých nočných hodín. Okrem samtnej výstavy mala široká verejnosť možnosť stretnúť sa so samotnými vystavujúcimi umelcami a víťazkou 12. ročníka súťaže.

Majster Pavol z Levoče – Socha Ukrižovaného Krista

Majster Pavol z Levoče a jeho dielo patria k pokladom slovenskej kultúry. Do pokladnice svetového umenia sa zapísal hlavným oltárom v kostole (dnešnej Bazilike) sv. Jakuba v Levoči, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete.

Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším kultúrnym osobnostiam v oblasti staršieho výtvarného umenia na Slovensku. Socha Ukrižovaného Krista v Lipanoch je jedným z diel s rukopisom tejto významnej osobnosti. Samotnej obnove plastiky predchádzalo odborné reštaurátorské posúdenie a ošetrenie. Dnes už možno povedať, že dielo bolo zachované pre ďalšie generácie.

Nadačný program pre Nádej

WellGiving

Nadácia VÚB už tretí rok pomáhala ľuďom v núdzi prostredníctvom projektu Štartovné od Nadácie VÚB, ktoré realizuje v spolupráci s OZ WellGiving a dakujeme,sk. „Štartovné“ pre ľudí, ktorých život je poznačený vážnym ochorením, postihnutím, bolesťou alebo nedostatkom prostriedkov na prežitie spočíva v tom, že povzbudí, motivuje ďalej bojovať, dozbierať si chýbajúce peniaze a riešiť neľahkú situáciu.

Projekt Štartovné od Nadácie VÚB počas troch rokov existencie priniesol 62 rodinám s nepriaznivým osudom celkovo 67 467 eur. K finančnej podpore nadácie sa pridali aj individuálni darcovia, ktorí jej pomoc 4-násobne zvýšili.

Dobrý anjel

Dobrý anjel je nezisková organizácia, ktorá pomáha rodinám s deťmi, kde jeden z členov má rakovinu alebo inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Momentálne je v systéme Dobrého anjela okolo tritisíc takýchto rodín, ktoré poberajú pomoc každý mesiac. Dobrý anjel zároveň združuje desaťtisíce darcov z celého Slovenska, ktorí každý mesiac prispievajú s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi.

Pred Vianocami Nadácia VÚB venovala všetkým rodinám registrovaným v systéme Dobrého anjela mimoriadny finančný príspevok v rovnakej výške. Peniaze, vianočný darček od Nadácie VÚB, im pomôže znížiť doplatky na lieky a nakúpiť cenné vitamíny v podobe ovocia a zeleniny.

Slovenský Červený kríž

Víziou Slovenského Červeného kríža je rozšíriť povedomie ľudí o poskytovaní prvej pomoci a zvýšiť počet vyškolených ľudí v tejto oblasti. Na Slovensku vie účinne poskytnúť prvú pomoc len 5% obyvateľstva. Nadácia VÚB chce tejto alarmujúcej štatistike pomôcť, preto finančne podporila Slovenský Červený kríž, ktorý grant použila na zakúpenie jedného z najmodernejších defibrilátorov vrátane náhradných batérií. Defibrilátor je jednoduchý prístroj, ktorý zachráni život a po krátkej ukážke alebo inštruktáži ho vie efektívne použiť každý laik.

Nový AED (Automatic Electronic Defibrilator) zdravotníci používajú pri asistenčných službách na hromadných podujatiach a školitelia a tréneri prvej pomoci pri kurzoch, školeniach a ukážkach prvej pomoci pre verejnosť.

Modrý anjel

Členovia neziskovej organizácie Modrý anjel poskytujú podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. Organizácia sa podieľa na likvidácií následkov nehôd s hromadným postihnutím osôb na Slovensku a v zahraničí a taktiež na sanácií následkov rozsahom menších udalostí.

V septembri 2017 aj vďaka podpore Nadácie VÚB realizovala organizácia pilotný výcvik v psychotraumatológii metodológiou TIR (Traumatic incident reduction), čím bol spravený prvý významný krok v budovaní profesionálnej následnej starostlivosti – podpory pre ľudí s pretrvávajúcimi psychickými ťažkosťami po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom.

Ide o ľudí zasiahnutých traumatickou udalosťou, ktorí potrebujú po krízovej udalosti ďalšiu formu podpory, aby udalosť lepšie spracovali. Dnes vie vďaka tomuto výcviku prvých 13 anjelov na Slovensku pomôcť spracovať traumu mesiace aj roky po nej, ale aj bežné životné problémy a ťažkosti.

Nadačný program pre Komunitu

Nadácia Cvernovka

Cieľom Nadácie VÚB je nielen dať priestor mladým umelcom etablovať sa na umeleckej scéne a pomôcť im rozbehnúť kariéru, ale aj priblížiť umenie širokej verejnosti. Tento zámer chce napĺňať aj prostredníctvom partnerstva s Nadáciou Cvernovka. V roku 2017 sa stala partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke, ktorá má svoje sídlo v Kreatívnom centre na Račianskej ulici v Novom Meste.


Nadácia VÚB sa chce podieľať na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Nová Cvernovka prináša a podporovať umelecké kreatívne huby a start-upové centrá, ktoré sú jej súčasťou. Podpora komunity umelcov, dizajnérov, grafikov, architektov, vývojárov, filmárov a ich priaznivcov, pre ktorých je Nová Cvernovka druhým domovom, umožňuje Nadácii VÚB nielen viac priblížiť umenie a kreativitu širokej verejnosti, ale aj pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si hodnotu tvorby umelcov, filmárov či architektov, ktorá je odrazom súčasného stavu kultúry.

Dobrý trh

Nadácii VÚB záleží na rozvoji komunít, ktoré prinášajú do spoločnosti pridanú hodnotu. Preto sa stala partnerom OZ PUNKT, autora a realizátora myšlienky Dobrého trhu, prostredníctvom ktorého podporí aktívne komunity ľudí ochotných spojiť sa, aby spoločne vytvorili niečo užitočné pre ostatných.


Dobrý trh je v rámci verejného diania v našom hlavnom meste už 5 rokov jedinečnou príležitosťou pre prezentáciu tých, za ktorých prácou stoja dobré produkty, služby, myšlienky a činy. Ponúka priestor komunitným iniciatívam a startupom, poctivým a férovým malovýrobcom z celého Slovenska, chráneným dielňam, neziskovým organizáciám a v neposlednom rade celým rodinám susedov z okolia trhu.

Dunajský fond

Nadácia VÚB v rámci druhej grantovej výzvy Dunajský fond aj tento rok v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou podporila osem projektov skvalitňujúcich verejné priestory v okolí Dunaja a Malého Dunaja.

Do druhej grantovej výzvy sa mohli prihlásiť neziskové organizácie s projektami, ktorých cieľom bol bližší kontakt s riekou, bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt), plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke alebo spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami. Komisia celkovo hodnotila 21 predložených žiadostí a vybrala projekty podporujúce rozvoj vodných športov, vzdelávacích aktivít, ale aj činností zlepšujúcich turizmus okolia Dunaja.

 

 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.