Partnerské projekty 2018

Nadačný program pre Vzdelanie

Impact HUB

Impact HUB je kreatívny priestor, kam chodia ľudia pracovať a vzdelávať sa. Zameriava sa na podporu začínajúcich biznisových riešení a tiež spoločensko-prospešných a zmysluplných projektov. Jednou z jeho mnohých aktivít je aj séria workshopov Women Love Digital, ktorá ako bezplatný vzdelávací program pre ženy funguje vďaka našej podpore.


Foto: archív Impact HUB

Podnikateliek a aktívnych žien je v projektoch stále málo, preto vznikol program určený špeciálne im. Women Love Digital je moderný vzdelávací formát, ktorý prepája expertov na digitálny marketing s podnikavými a aktívnymi ženami. Viac sa o projekte dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

Sinfonietta Bratislava

Nadácia VÚB podporuje rôzne formy vzdelávania. Výnimkou nie je ani vzdelávanie spojené s umením. Preto sme už 6. rok partnerom unikátneho vzdelávacieho projektu Majstrovské kurzy svetových virtuózov, vďaka ktorému sa mladí slovenskí talentovaní huslisti môžu učiť od jedného z najuznávanejších virtuózov sveta. Tento rok prišiel Slovensko navštíviť Vadim Gluzman.


Foto: Petra Rusnáková

Šesť mladých talentov dostalo šancu pred uznávaným umelcom a pedagógom aj zahrať a vypočuť si neoceniteľnú kritiku a rady pre svoju profesionálnu dráhu. A hudobná verejnosť nielen zo Slovenska ale aj okolitých krajín zažila za symbolické vstupné majstrovský recitál, aký štandardne znie len v tých najvýznamnejších koncertných sálach sveta. Viac o význame projektu sa dočítate v rozhovore, ktorý poskytol jeho zakladateľ a organizátor Pavel Bogacz pre náš magazín Srdcovky.

Eduma – od emócií k poznaniu

EDUMA je nezisková organizácia, ktorá vznikla ako odpoveď na potrebu upozorňovať na prehlbujúce sa spoločenské vylúčenie mladých ľudí so sociálnymi, kultúrnymi či vzdelanostnými prekážkami na Slovensku. Ich potreby a problémy sa snažia sprostredkovať cez ich životné príbehy, ktoré nájdete na www.onlinezivakniznica.sk.


Foto: archív Eduma, n.o.

V rámci projektu Vnímaní pre zraniteľných mladí dobrovoľní poradcovia prešli podrobným vzdelávaním 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Vďaka nemu nadobudli, okrem iného, vedomosti o špecifikách vylúčenej mládeže pre generačnú chudobu, etnicitu či hendikep, ale osvojili si aj techniku mentoringu s prvkami koučingu, ktoré budú pri práci s vylúčenou mládežou potrebovať. Uvedomujeme si, že integrácia ľudí so špecifickými potrebami je naozaj nevyhnutná, a preto sme sa rozhodli podporiť tento projekt. Viac o prekonávaní predsudkov si prečítate v rozhovore s Petrou Nagyovou z Edumy v online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.

Základná škola v Štiavnických Baniach

Ďalším projektom, ktorý podporuje zaujímavú formu vzdelávania je projekt s názvom Zodpovednosť detí je naša budúcnosť, ktorý realizovala ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Škola je prvou základnou školou na svete, v ktorej sa povinne vyučuje predmet Sokoliarstvo. Vďaka tomu ju poznajú po celom svete. Vzťah detí k prírode sa odráža vo všetkých školských aktivitách a hodina lietania s dravcom je pre nich bežná asi ako písomka z matematiky.


Foto: Nikola Kňažková

Podľa riaditeľa Pavla Michala, ktorý sokoliarstvo v škole zaviedol, získajú žiaci vďaka predmetu skúsenosti, ktoré využijú vo všetkých oblastiach života. Navštívili sme základnú školu, ktorá si vďaka pozitívnemu vzťahu k prírode a jej prepojeniu s učebnými osnovami vytvorila svetovú jedinečnosť. Kedysi ju chceli zatvoriť, dnes je atraktívnou školou na dedine, kam dochádzajú žiaci z okolitých miest. Prečítajte si o škole viac v online magazíne Srdcovky.

Nadačný program pre Umenie

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula je jedna z našich najvzácnejších pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jej poklady poškodené časom a poveternostnými vplyvmi si vyžadovali nákladné reštaurovanie, ktoré finančne podporila aj Nadácia VÚB, pretože nám záleží na zachovaní pamiatok pre budúce generácie.


Foto: Miroslava a Peter Kaľavskí

Prvé známe príbehy Spišskej Kapituly siahajú do 13. storočia, zachované stavby a cenný interiér pamiatky nám poskytujú pútavý pohľad prierezom histórie cirkevného života na Spiši. Práve vitráže v kaplnke Zápoľských boli aj vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB zreštaurované. Nie je známe ako vyzerali pôvodné vitráže z 15. storočia alebo či mali figurálne motívy, ktoré na vitrážach vidíme dnes. Súčasné vitráže vznikli v 19. storočí, v čase, keď sa okná a oltáre na mnohých chrámoch zamieňali za modernejšie. Každé okno zobrazuje prepojenie Starého a Nového zákona. O tomto unikáte v medzinárodnom meradle si môžete prečítať v našom magazíne Srdcovky.

Biela noc

Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku. Je prestížnym medzinárodným umeleckým projektom, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta. Podujatie európskeho formátu oslovuje v Bratislave a v Košiciach umeleckých nadšencov, deti, seniorov aj náhodných okoloidúcich.

Súčasťou programu bola už tradičná výstava finalistov súťaže Maľba 2018 organizovaná Nadáciou VÚB, ktorá bola návštevníkom sprístupnená počas festivalu v Galérii Nedbalka do neskorých nočných hodín. Okrem samotnej výstavy mala široká verejnosť možnosť stretnúť sa so samotnými vystavujúcimi umelcami. O výzvach jednotlivých ročníkov Bielej noci, počas ktorej sa mesto mení na jedno umelecké dielo, porozprávala organizátorka Zuzana Pacáková pre magazín Srdcovky.

Vihorlatské múzeum

Vzácne maľby, ktoré sa nachádzajú v Izbe uhorských kráľov vo Vihorlatskom múzeu, sú príkladom toho, že nie každá oprava prinesie očakávaný výsledok. V šesťdesiatych rokoch boli síce renovované, no to im viac ublížilo, ako pomohlo. V roku 2018 staré maľby v Humennom prešli odborným reštaurovaním, a to najmä vďaka ľuďom, ktorí si ich veľkú hodnotu uvedomujú.


Foto: archív Vihorlatského múzea, PREFA/Croce&Wir

Obrazy uhorských panovníkov, ktoré zdobia priestory Vihorlatského múzea v Humennom, predstavujú slovenský unikát. Významnú obnovu malieb v izbe uhorských kráľov, ktorá úspešne prebiehala už od roku 2017, podporila Nadácia VÚB. Záleží nám na zachovaní historického bohatstva pre ďalšie generácie, preto pomáhame obnovovať pamiatky v regiónoch po celom Slovensku. Viac o unikátnej európskej zbierke obrazov sa dočítate v magazíne Srdcovky.

Nadačný program pre Nádej

WellGiving

Spolu s OZ WellGiving už štvrtý rok pomáhame rodinám, ktoré trápi neľahká životná situácia. Aj tento rok sme pomohli 20 deťom na darcovskom portáli www.dakujeme.sk tzv. „štartovným“. Je to suma 200 eur, ktorú venujeme rodinám vybraným organizáciou WellGiving, ktorá spravuje tento portál. V projekte Štartovné nejde len o finančnú pomoc, ale ide najmä o motiváciu ostatných ľudí prispieť. Vďaka tomu sa podarilo pre rodiny vyzbierať celkovo 25 650 eur. Keďže liečba rôznych ochorení je finančne náročná, peniaze putovali najmä na rehabilitačné pobyty a kúpu zdravotníckych pomôcok.


Foto: archív OZ WellGiving

Tento rok bol projekt Štartovné obohatený o novú aktivitu Pošli dobro ďalej. Cieľom bolo ukázať deťom pravé hodnoty, vyzdvihnúť ľudskosť a vniesť ju do ich života. Deti vybrali spolužiaka alebo spolužiačku, ktorým by radi pomohli, alebo si vybrali príjemcu ich pomoci na portáli www.dakujeme.sk. Vybrané dieťa, resp. rodina s dieťaťom, následne získala od Nadácie VÚB „štartovné“, ktoré bolo len prvým krokom pomoci. O tom, ako združenie WellGiving pomáha si môžete prečítať v spovedi Martiny Tvrdoňovej pre náš magazín Srdcovky.

Dobrý anjel

Dobrý anjel je nezisková organizácia, ktorá malými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha až trom tisícom rodín po celom Slovensku, ktorých jeden z členov má rakovinu alebo inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Dobrý anjel zároveň združuje desaťtisíce darcov z celého Slovenska, ktorí každý mesiac prispievajú s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi.


Foto: Dominika Behúlová

Aj tento rok sme pred Vianocami podali pomocnú ruku rodinám v ťažkej životnej etape. Tentoraz sme pomohli 95 rodinám v najzložitejšej finančnej situácii príspevkom až 1 000 eur. Peniaze rodinám pomohli znížiť doplatky na lieky a nakúpiť cenné vitamíny v podobe ovocia a zeleniny. O tom, ako veľmi je dôležité bojovať spolu a ako pomáha Dobrý anjel rodinám, nám porozprávali Smižanskí v rozhovore, ktorý nájdete v online magazíne Srdcovky.

Nadácia Križovatka

Syndróm, ktorý sa označuje skratkou SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku, a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Postihuje deti v dojčenskom veku, teda do jedného roka. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat prichádza nečakane. Neexistuje spôsob, ako syndróm bezpečne predvídať. Našťastie veda a technologický vývoj pomáhajú náhlemu úmrtiu predísť.


Foto: archív Nadácie Križovatka

Nadácia Križovatka je organizáciou, ktorá vybavuje nemocnice po celom Slovensku spoľahlivými monitormi dychu bábätiek, ktoré zachraňujú životy. Tie si môžu rodičia požičať z nemocnice vďaka projektu Mamička, dýcham. Viac o projekte, ako aj syndróme sa dozviete v online magazíne Srdcovky.

Nadačný program pre Komunitu

Nadácia Cvernovka

Cvernovka je etablovanou značkou charakterizujúcou umenie a kreativitu. Stala sa výrazným kultúrnym a spoločenským bodom na mape Bratislavy. Naším cieľom je podieľať sa na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Cvernovka prináša a spájať komunity umelcov, dizajnérov, grafikov, architektov, vývojárov, filmárov a ich priaznivcov, pre ktorých je Cvernovka druhým domovom. Preto sme sa stali partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Vďaka našej podpore sa podarilo zo zanedbanej budovy starej priemyselnej školy vytvoriť bezpečné miesto nielen pre sídliacich umelcov a startupistov, ale aj pre návštevníkov. Okrem toho sme podporili živú kultúru, ktorú si v roku 2018 mohli ľudia vychutnať na 230 kultúrnych podujatiach.

Nová Cvernovka predstavila svoj program viac ako 50 000 ľuďom nielen v kultúrnom priestore na prízemí, ale aj v exteriéri. Vytvorená bola aj Komunitná záhrada a Jedlý les, ktorí si užili susedia a návštevníci najmä v letných mesiacoch. Pozrite sa na Novú Cvernovku tak, ako ste ju doteraz určite nevideli v našom online magazíne Srdcovky.

OZ Punkt

Záleží nám na vytváraní podmienok pre aktívne rozvíjanie komunít a susedských vzťahov, ktoré prospieva celej spoločnosti. Preto podporujeme najznámejšie komunitné podujatie v Bratislave Dobrý trh, ktoré organizuje nezisková organizácia Punkt. Dobrý trh, ktorý každý raz privíta už známe, ale aj nové komunity, sa tento rok konal na Jakubovom námestí, na Panenskej a Podjavorinskej ulici a vianočný Dobrý trh hostila, už tradične, Stará tržnica, no novinkou bolo jeho rozšírenie aj na námestie SNP.


Foto: Marek Jančúch

Dobrý trh spája rôzne komunity. Ale čo to komunita vlastne je? Na to sme sa po celý rok pýtali návštevníkov Dobrého trhu a susedov z okolia. Mini prieskum bol súčasťou každého trhu a ľudia sa do neho zapájali aj počas samotného konania trhov. Fotostena, ktorá prezentovala odpovede, tak motivovala okoloidúcich, aby sa zamysleli nad tou svojou komunitou a vyjadrili jej podporu čo i len malým odkazom. O tom, ako sa z akcie na ulici stalo podujatie, ktoré láka tisíce návštevníkov si prečítate v online magazíne Srdcovky.