Partnerské projekty 2021

Nadačný program pre Krajinu

Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa preto rozhodla začať sa tejto téme venovať naplno a podporovať ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi grantovými schémami, súťažou o najužitočnejšie enviro projekty a financovaním zaujímavých partnerských projektov.

Cyklokoalícia
V niektorých slovenských obciach dochádzajú do školy na bicykli stovky detí. Občianske združenie Cyklokoalícia sa snaží, aby ich bolo čo najviac v celej krajine. Bicyklov pri školách pribúda a samosprávy už nemusia presviedčať o výhodách jazdenia do školy, samy sa ozývajú so žiadosťou o radu. Bicykel môže byť pre deti skvelým nástrojom vedúcim k samostatnosti i k zdravému pohybu, ktorý im často chýba.

 
Foto: Archív doskolynabicykli.sk

O spopularizovanie cyklodopravy a zvýšenie počtu bicyklov na školách sa snaží aj Cyklokoalícia, ktorá prišla s kampaňou Do školy na bicykli. Preto sa Nadácia VÚB rozhodla podporiť projekt na podporu mobility a ochrany životného prostredia. Celý článok si môžete prečítať v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky.

Prüger-Wallnerova záhrada pri Horskom parku 
Prüger-Wallnerova záhrada je už dostupná verejnosti počas celého týždňa. Navštevujú ju pestré skupiny ľudí - od bábätiek s rodičmi cez mládež až po dôchodcov. Oddychujú tu v príjemnom zelenom prostredí, z ktorého dýcha história.


Foto: Magdaléna Tomalová

K jej revitalizácii prispela aj Nadácia VÚB, pre ktorú sú témy životného prostredia, ekologickej udržateľnosti a biodiverzity prioritné. Vďaka jej grantu Prügerka kvitne do krásy, a to doslova. Prüger-Wallnerova záhrada mala historicky nielen okrasnú a relaxačnú funkciu, ale aj úžitkovú - pestovalo sa tu ovocie, zelenina a kvety. Tento prvok sa zochoval prostredníctvom komunitnej záhradky.

 Foto: Magdaléna Tomalová

Súčasťou Prügerky je aj pôvodný domček, ktorý bude slúžiť pre návštevníkov záhrady, ale aj pre organizátorov kultúrnych podujatí. Práve prebieha jeho rekonštrukcia a v jeho blízkosti vzniká aj ďalšia malá prístavba. Viac sa o Prüger-Wallnerovej záhrade dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky

Nadačný program pre Umenie

V roku 2021 sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 väčšina plánovaných kultúrnych a umeleckých projektov nerealizovala. Zrušené boli nielen veľké podujatia, ale aj aktivity samospráv a mimovládnych organizácií. Na druhej strane sa však dodatočne uskutočnili niektoré projekty presunuté z roku 2020.

Dolce vitaj 2021
Nadácia podporila festival talianskej kultúry a umenia s názvom Dolce vitaj 2021. Cieľom projektu bolo predstaviť slovenskej verejnosti rôzne aspekty súčasnej talianskej kultúry. Organizátori festivalu vychádzali z trendov v rôznych oblastiach umenia, poukázali na významné výročia a kultúrno-spoločenské dianie v Taliansku. Festival sa okrem bohatej programovej ponuky snažil prepájať slovenskú a taliansku umeleckú sféru.


Foto: archív Talianskeho kultúrneho inštitútu

Bol vytvorený na niekoľkých nosných pilieroch. Prvým bola architektúra, ktorá dominovala výstave Alda Rossiho. Téma rezonovala aj pri fotografickej výstave Neviditeľné námestia a pri dokumentárnom filme Paladio. Druhou dôležitou témou festivalu bola literatúra a 700. výročie smrti Dante Alighieriho, ktorá bola spracovaná formou videorozhovorov s talianskymi spisovateľmi a významnými osobnosťami slovenskej kultúry.

Nadačný program pre Nádej

V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej filantropie. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom, pomoci deťom a pomoci pre sociálne slabších.

Integračný program Medzimiesto
Nadácia VÚB myslí aj na tých ľudí, ktorí to v živote nemajú najľahšie, preto v roku 2021 podporila projekt občianskeho združenia Vagus nemalou finančnou čiastkou. Aktivity združenia Vagus sa zameriavajú výhradne na cieľovú skupinu ľudí bez domova, na riešenie tejto problematiky a ukončovanie bezdomovectva. Medzi hlavné ciele patrí zvyšovanie kvality a stabilizácia života ľudí bez domova, podieľanie sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytváranie odborných štandardov v práci s ľuďmi bez domova.

Foto: archív OZ Vagus

V Bratislave žije podľa odborného odhadu expertných organizácii viac ako 4 000 ľudí bez domova a hlavným problémom je nedostupnosť a kapacity odbornej pomoci. Poslanie OZ Vagus je okrem iného podávať pomocnú ruku a podporovať ľudí bez domova pri ukončovaní bezdomovectva formou odbornej sociálnej práce. Cieľom Integračného programu Medzimiesto je dlhodobý proces podpory ľudí bez domova, individuálny prístup sociálnych poradcov, nastavenie komplexnej siete podpory a riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí. Metodika práce v integračnom programe vychádza z princípov Housing First, podpory zamestnávania a budovania pracovných návykov ako prevencie pred bezdomovectvom.

Viac sa o charite a klasickej filantropii dočítajte v online magazíne Nadácie VÚB a VÚB banky Srdcovky