Poklady Slovenska 2018

Hlasovacia súťaž

Aj v roku 2018 sa Nadácia VÚB prostredníctvom programu  Poklady Slovenska (niekedy Poklady môjho srdca) zamerala na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom neho každoročne pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave.

Program Poklady Slovenska sa v roku 2018 niesol v znamení témy ochrany a obnovy historických organov. Organ je považovaný za kráľa hudobných nástrojov. Snúbia sa v ňom prvky umelecké s tými technickými a každý je jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke. V našej krajine sa do dnešnej doby zachovalo veľké množstvo historických organov, čo nie je v Európe až také bežné. Ich technicko-umelecký stav je však v drvivej väčšine zlý až kritický, a keďže ich obnova súčasnými dostupnými finančnými prostriedkami je problematická, rozhodli sme sa im pomôcť v programe Poklady Slovenska

Do systému verejného hlasovania odborná komisia zaradila 9 klenotov historického organárstva, ktoré si nutne vyžadujú obnovu. O ich osude svojimi hlasmi rozhodovali priamo obyvatelia obcí, kde sa daná pamiatka nachádzala, nadšenci či odborná verejnosť. V hlasovaní boli romantický organ z Jelšavy, posledný zvukovo autenticky zachovaný organ zo Španej Doliny, jeden z najväčších organov z Krásnej Hôrky, najmenší a jediný zachovaný truhlicový organ zo Sv. Antona, najväčší barokový organ z Gelnice, najstarší kompletný organový prospekt z Prešova, architektonický organový skvost z Báča, skvost barokového organárstva z Pruského a barokový organ s ojedinelou výzdobou píšťal z Levoče.

Výsledky hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2018

Obyvatelia z celého Slovenska svojím zaangažovaním v hlasovaní dokázali, že im osudy vzácnych „kráľovských“ hudobných nástrojov v ich mestách či obciach nie sú ľahostajnéViac ako 58 000 ľudí sa zapojilo do hlasovania, v ktorom rozhodli, že našu pozornosť a financie na reštaurovanie si zaslúži posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa nachádza v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Ten získal na svoju obnovu grant vo výške 30 000 eur.

Reštaurátorké práce na organe sú veľmi zdĺhavé. Podľa odborníkov je obnova práve týchto pamiatok náročná v tom zmysle, že organy obsahujú komplex materiálov ako drevo a kov, pričom je pri nich potrebné zohľadňovať primárne samotný zvuk. Každý organ obsahuje umelecké a technické prvky a každý je jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke. Prečitať si o príbehu organa zo Španej Doliny si budete môcť od 1.3. v online magazíne Srdcovky.