Partnerské projekty 2022

Nadačný program pre Krajinu

Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa preto rozhodla začať sa tejto téme venovať naplno a podporovať ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi grantovými schémami, súťažou o najužitočnejšie enviro projekty a financovaním zaujímavých partnerských projektov.

Kochova záhrada
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa rozhodlo obnoviť, revitalizovať a verejnosti sprístupniť národnú kultúrnu pamiatku Kochova záhrada. Nadácia VÚB sa stala hlavným partnerom obnovy Kochovej záhrady, ktorá potrvá 3 roky. Nachádza sa neďaleko Horského parku a Slavína, a je to jedinečná a vzácna prírodná a zároveň kultúrna pamiatka, ktorá roky chátrala.


Foto:
Archív respondenta

Kochova záhrada je zaujímavá exotickou skladbou flóry (pôvodne tu bolo vysadených 120 druhov, z toho 30 ihličnatých a 26 listnatých, stálozelených cudzokrajných drevín), výsadbovým plánom a celkovou architektúrou. Pre pokoj panujúci v tomto areáli je vyhľadávaným miestom rôznych vtákov hniezdiacich v korunách stromov. Nachádzajú sa tu lavičky, fontána upravená pre kaskádovité padanie vody i známe sochy Matka s dieťaťom a Milenci, ktoré umocňujú pocit galérie pod holým nebom. V súčasnosti sa pracuje na záchrane jednotlivých sôch a architektonických prvkov záhrady.

World Wild Fund (WWF)
WWF Slovensko pripravil a zrealizoval projekt Prepojená krajina. Pozostáva z troch samostatných, ale zároveň prepojených projektov a tém s rastúcim významom: Včely a opeľovače, Rys ostrovid a Biokoridory.


Foto
: Archív respondenta WWF

Aktivity projektu prispievajú k ochrane slovenskej a európskej prírody - opeľovače (včely, motýle, pestrice a ďalšie) sú v európskom priestore výrazne ohrozenou skupinou živočíchov, pričom naše poznatky o ich význame pre prírodu aj ľudskú hospodársku činnosť v čase narastajú; rys ostrovid je ikonický dravec slovenskej prírody ohrozený viacerými negatívnymi faktormi, ktoré je pre jeho záchranu potrebné zmierňovať; a biokoridory sú málo známou, avšak kľúčovou témou, lebo predstavujú prepojenie častí prírody zabezpečujúcich migráciu a výmenu genetického materiálu živočíchov a teda aj zníženie pravdepodobnosti ich ohrozenia.
Viac o tomto projekte sa dočítate na našej online platforme Srdcovky.

Nadačný program pre Umenie

Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji talentu mladých umelcov.

Dolce vitaj 2022
Nadácia podporila festival talianskej kultúry a umenia s názvom Dolce vitaj 2022. Cieľom projektu bolo predstaviť slovenskej verejnosti rôzne aspekty súčasnej talianskej kultúry. Organizátori festivalu vychádzali z trendov v rôznych oblastiach umenia, poukázali na významné výročia a kultúrno-spoločenské dianie v Taliansku. Festival sa okrem bohatej programovej ponuky snažil prepájať slovenskú a taliansku umeleckú sféru.


Foto: archív Talianskeho kultúrneho inštitútu

Minulý rok vzdal festival hold veľkým osobnostiam dvadsiateho storočia a to prostredníctvom troch výstavných projektov. Výstave fotoportrétov talianskych ikon dvadsiateho storočia od Marie Mulas, autorskej výstave Lucie Marcucci a Vasca Bendiniho. Súčasťou festivalu bola aj filmová prehliadka Cinevitaj a enogastronomické podujatia, ktoré organizovala Taliansko-slovenská obchodná komora.

Bratislavský chlapčenský zbor
Funguje pod hlavičkou Občianskeho združenia BChZ, je jedným z najznámejších hudobných telies Slovenska, radí sa medzi najlepšie európske chlapčenské zbory a pravidelne vyhráva medzinárodné súťaže. Spevácky zbor koncertoval v mnohých metropolách Európy, Ameriky i Ázie a spolupracuje so špičkovými profesionálnymi inštitúciami, ako sú Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia či RTVS.


Foto
: Archív respondenta

Ich aktivity sú vo veľkej miere vzdelávacie – vytvorili a organizujú napr. najväčší slovenský hudobno-vzdelávací projekt Príbeh hudby a Letnú hudobnú školu. Projekt Príbeh hudby sprístupňuje hudobné umenie deťom na celom Slovensku a prináša im výnimočný zážitok z kontaktu s „vážnou“ hudbou. Každoročne tiež realizujú Letnú hudobnú školu pre členov Bratislavského chlapčenského zboru, kde sa počas týždňového pobytu členovia zboru pod vedením špičkových pedagógov intenzívne pripravujú na novú koncertnú sezónu.

Sinfonietta
Občianske združenie Sinfonietta Bratislava zorganizovalo jubilejný 10. ročník umelecko - vzdelávacej iniciatívy Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov. Ide o snahu sprostredkovať najtalentovanejším mladým slovenským huslistom bezplatné majstrovské kurzy pod vedením umelcov svetového formátu.


Foto
: Archív respondenta

Sinfoniettta každoročne prináša na Slovensko svetoznámeho umelca - husľového virtuóza, ktorý pracuje so slovenskými študentami na veľkých vzdelávacích hudobných seminároch; študenti a padagógovia tak majú možnosť vidieť umelca nie v pozícií sólistu na koncertnom pódiu, ale v pozícií pedagóga – učiteľa. Projekt poskytuje študentom hudby mimoriadnú nadstavbu vzdelania, ktorú by inak nemali šancu získať. Je prakticky nereálne pre študenta zo Slovenska získať kontakt na svetoznámu osobnosť, dohodnúť si lekciu a v neposlednom rade – zaplatiť si ju. V roku 2022 viedol kurzy svetoznámy Vadim Repin.

Maľba
Súťaž Maľba je dlhoročným úspešným projektom Nadácie VÚB na podporu súčasného slovenského umenia, dotovaná sumou 20 000 eur pre víťazov. Túto dobre etablovanú iniciatívu slovenskej umeleckej scény oceňujú umelci, odborníci, ale aj široká verejnosť. Mladým výtvarníkom dáva priestor prezentovať svoju tvorbu a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie, čo u nás v danom roku v odbore maľba vzniklo. 

V roku 2022 sa konal 17. ročník súťaže. Spomedzi 109 zapojených mladých maliarov a maliarok sa v súťaži objavilo až 40 nových mien. Odborná porota z prihlásených diel zostavila finálovú dvadsiatku, v ktorej bolo „nováčikov“ až osem. Víťazmi 17. ročníka sa stali na prvom mieste Ján Bátorek, druhú priečku obsadil Samuel Kollárik a na treťom mieste skončila Martina Červenková.
Viac sa o súťaži Maľba dočítate v Magazíne Srdcovky.

Nadačný program pre Nádej

V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej filantropie. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom, pomoci deťom a pomoci pre sociálne slabších.

Svetielko nádeje
Rodiny s malými onkologickými pacientmi v Banskobystrickom kraji čoraz častejšie využívajú bezplatnú prepravnú službu na hospitalizácie, liečbu i kontrolné vyšetrenia. Zabezpečuje ju občianske združenie Svetielko nádeje. Spolu s ďalšími aktivitami tak rieši akútne potreby, ktoré často nedokáže uspokojiť zdravotný ani sociálny systém. Bezplatnú prepravnú službu podporuje aj Nadácia VÚB, aby bola kontinuálne zabezpečená pre čo najväčší počet pacientov, ktorí ju potrebujú.  


Foto: archív respondenta

Združenie založila skupina nadšencov pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Organizácia začala v malom – dobrovoľníckou prácou s vlastnými finančnými zdrojmi, aby uľahčila prežívanie onkologicky chorých detí. Neskôr sa rozhodla poskytovať aj odbornú pomoc.

Pomoc Ukrajine
Situácia na Ukrajine nám nie je ľahostajná a preto sme sa aj my rozhodli pomôcť našim ukrajinským susedom, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko. Urobili sme to prostredníctvom dvoch organizácií: Človek v ohrozeníWellGiving. Finančné prostriedky boli použité na riešenie humanitárnej krízy v dôsledku vojny (nákup jedla), psychosociálnu podporu utečencov, ich bezpečné ubytovanie a iné humanitárne potreby. Súčasťou bol aj nákup priamej materiálnej pomoci a jej logistické zabezpečenie, ale aj spolupráca s pobočkami Slovenského červeného kríža v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Ako dôležitá sa ukázala potreba pomoci pri vzdelávaní školopovinných detí a pre stredoškolských a vysokoškolských študentov z rodín utečencov.


Foto: Archív VÚB

Podpora sa ušla aj pre projekt Schooltogo - letná škola pre ukrajinské deti - Summer School, čo je akcelerovaná výučba pre deti z okupovaných regiónov Ukrajiny s cieľom doručiť výuku deťom, ktoré už niekoľko mesiacov kvôli okupácii nemajú prístup ku vzdelaniu. Najdôležitejšie však bolo bývanie a psychosociálna podpora, aby sa ľudia na úteku v cudzej krajine mali na koho obrátiť o pomoc a nezostali sami. V spolupráci so samosprávami dostali pomoc so zamestnávaním, vzdelávaním, komunikáciou s lekármi či úradmi, ale aj s pomocou s inými osobnými problémami. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa aj vďaka nám vybudovali detské kútiky, ktoré deťom prinášajú pocit bezpečia a zároveň sa v nich môžu odreagovať. Pre tých, ktorí sa rozhodli zostať na Slovenku, vznikol nový inkluzívny program.

Vagus
V Bratislave žije podľa odhadu expertných organizácii viac ako 4 000 ľudí bez domova, no služby pre túto skupinu nepokrývajú ani 11% z celkového počtu. OZ Vagus preto už 11 rokov pomáha ukončovať bezdomovectvo a podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov zostávajú žiť na ulici. Na to, aby ľudia bez domova dokázali riešiť svoju sociálnu situáciu, potrebujú mať zabezpečené základné potreby a mať k dispozícii špecifické typy služieb. Tie nájdu v dennom nízkoprahovom centre DOMEC - jedinej kamennej prevádzke, ktorá je otvorená 7 dní v týždni. Tu môžu získať raňajky, teplý obed, osprchovať sa, získať čisté oblečenie, nechať si ošetriť povrchové rany, no najmä využiť špecializované sociálne poradenstvo, vďaka ktorému môžu riešiť dôvody ústiace do bezdomovectva. DOMEC je bezpečný priestor, kde môžu ľudia bez domova zmysluplne tráviť čas i načerpať sily, a preto je podporený projekt Materiálne zabezpečenie Domca nesmierny potrebný a zmysluplný.
 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.