Poklady Slovenska 2023

Svedčí o tom účasť viac ako 55-tisíc ľudí vo verejnom hlasovaní súťaže Poklady Slovenska, za ktorou stojí už 14 rokov Nadácia VÚB. Aktuálny ročník ukázal silu, s akou sa dokážu spojiť miestne komunity s cieľom získať finančnú podporu na obnovu im blízkej pamiatky. Najvýraznejšie to prejavili priaznivci hlasujúci za reštaurovanie gotických nástenných malieb v Starej Haliči a podporovatelia rekonštrukcie koncertnej siene historického Domu Albrechtovcov v Bratislave. Vo vyrovnanom hlasovaní sa na prvom mieste umiestnila napokon pamiatka z lučeneckého okresu. Vzácne stredoveké fresky prejdú obnovou vďaka grantu od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur.

Priaznivcom pamiatok a všetkým hlasujúcim ďakujeme, že sa rozhodli podporiť 9 Pokladov Slovenska. Špeciálne poďakovanie patrí tým, ktorí do poslednej chvíle hlasovali za historický Dom Albrechtovcov v Bratislave, nakoľko pamiatka skončila na druhom mieste. O špeciálnom grante od Nadácie VÚB pre Dom Albrechtovcov sa dočítate tu.Verejné hlasovanie za záchranu jednej z pamiatok, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, prírodný živel či dlhoročný nezáujem, prebiehalo od 1. do 15. júna. Zostavu deviatich finalistov spomedzi historických objektov a umeleckých diel naprieč celým Slovenskom určila na základe predtým zaslaných nominácií komisia odborníkov na ochranu historického dedičstva a reštaurátorstvo.
 

Víťazná pamiatka súťaže Poklady Slovenska bude obnovená do konca roka
 

Stredoveké fresky v Kostole sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci po desiatkach rokov čakania na svoju obnovu zažiaria opäť vo svojej pôvodnej podobe. Zo získaného grantu budú odborne zreštaurované v druhej polovici roka. Gotická fresková výzdoba z prelomu 14. a 15. storočia je vzácna aj tým, že jej autorom je pravdepodobne niektorý z pomocníkov Vitale da Bologna, tvorcu svetoznámych fresiek z dómu v talianskom Udine. Pripomínajú to takmer identické kompozície malieb aj tváre postáv. Najstaršie vrstvy tvorí pás nástenných malieb začínajúci sv. Tomášom a pokračujúci zázrakmi sv. Mikuláša. Ústredný motív z prelomu 14.-15. storočia predstavuje veľký obraz zápasu sv. Juraja s drakom.VÚB, člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pomohla prostredníctvom svojej nadácie v minulosti cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, stredoveké fresky na hrade Uhrovec či unikátnu technickú pamiatku v Kolárove - jediný plávajúci vodný mlyn svojho druhu na Slovensku.       

Celkové hodnotenie 9 pamiatok si môžete pozrieť na web stránke tu: https://www.nadaciavub.sk/poklady/

 

            

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.