Poklady Slovenska - podporu získava aj Dom Albrechtovcov

Vďaka podpore bratislavskej verejnosti získava Dom Albrechtovcov špeciálny grant na svoju rekonštrukciu

Na základe mimoriadne pozitívneho ohlasu verejnosti a podporovateľov kultúrneho rozvoja v hlavnom meste, ktorí preukázali v hlasovacej súťaži Poklady Slovenska, sa Nadácia VÚB rozhodla zo svojej iniciatívy výnimočne podporiť aj druhú pamiatku čakajúcu na svoju obnovu. Historický Dom Albrechtovcov v Bratislave získava vďaka úsiliu OZ Albrecht Forum a takmer 19-tisíc zaslaným hlasom špeciálny grant vo výške 30-tisíc eur. Prostriedky budú použité na dokončenie rekonštrukcie koncertnej siene, čo výrazne pomôže k tomu, aby toto vznikajúce kultúrne centrum pre klasické umenie v srdci Bratislavy mohlo naplno rozvíjať svoj potenciál.

Verejné hlasovanie za záchranu kultúrnych pamiatok, ktoré priniesol už 14. ročník súťaže Poklady Slovenska, ukázalo, že Slováci nezostávajú voči chátrajúcim historickým objektom a umeleckým dielam vo svojich regiónoch ľahostajní. Nadácia VÚB, ako organizátor súťaže, na základe pravidiel a výsledkov súťaže udelila vopred avizovaný grant vo výške 30-tisíc eur na reštaurovanie víťaznej pamiatky spomedzi finalistov – vzácnych gotických fresiek v obci Stará Halič pri Lučenci. Za ich odbornú obnovu zahlasovalo najviac spomedzi všetkých priaznivcov pamiatok – vyše 19-tisíc ľudí.
 


Ďalších 30-tisíc eur poputuje aj na rekonštrukciu Domu Albrechtovcov 

Aktuálny ročník iniciatívy Poklady Slovenska bol výnimočný tým, že medzi deviatimi odborne vybranými pamiatkami, zvádzali vo finále vyrovnaný duel malá obec Slovenska oproti hlavnému mestu. Prvá pamiatka spojila ľudí z lučeneckého regiónu a pri druhej pamiatke sa zomkla výrazná časť kultúrnej obce v Bratislave.

Dokončenie rekonštrukcie koncertnej siene v Dome Albrechtovcov
Alexander a Ján Albrechtovci boli prešporskí hudobníci a organizátori kultúrneho života. Ich rodiny spoluvytvárali bohatý duchovný život Bratislavy v pohnutých časoch 20. storočia. Dom Albrechtovcov s neopakovateľnou atmosférou na Kapitulskej ulici bol centrom umeleckého a ľudského dozrievania desiatok hudobníkov a ich domácnosť bola obľúbeným miestom stretávania sa bratislavskej inteligencie a umelcov.

V súčasnosti objekt spravuje OZ Albrecht Forum so zámerom vytvoriť tu kultúrne centrum pre klasickú hudbu, literatúru, výtvarné umenie a divadlo. Podporovatelia a dobrovoľníci venujú na obnovu finančné prostriedky, dobrovoľnícky sa zapájajú do prác a organizujú benefičné koncerty s cieľom získavať financie na dokončenie obnovy. Aktuálne v rámci nej ide primárne o rekonštrukciu koncertnej siene, čo bol aj zámer prihlásenia historického objektu Domu Albrechtovcov do 14. ročníka súťaže Poklady Slovenska.