Hosťujúci profesor 2017

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania v roku 2017 vyhlásila otvorenú grantovú schému na:

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu bolo: 

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

V rámci grantovej schémy Nadácia VÚB predpokladala udenie 2 grantov, každého z nich v maximálnej hodnote do 45 000 eur.

O grant sa mohli uchádzať:

  • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
  • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Hosťujúci profesor 2017

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 11. mája do 31. októbra 2017. Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov a profesorov významných európskych univerzít ekonomického zamerania, ktorej menovité zloženie nezverejňujeme zo strategických dôvodov a z dôvodu objektívneho hodnotenia, rozhodla o udelení grantu jednému žiadateľovi:

Žiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Meno hosťujúceho profesora: Prof. Alexandru Minea
Grant: 45 000 eur
Riešená téma: Fiškálna politika, menová politika

V školskom roku 2018 / 2019 strávi profesor na Slovensku celý jeden semester. Okrem výučby sa bude profesor Minea podieľať na aj vedeckom výskume univerzity a pracovať s doktorandmi.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.