11 organizácií získava
podporu vďaka
enviro grantom

Nadácia VÚB prerozdeľuje podporu vo výške 70-tisíc eur

Obľúbený program Envirogranty venovaný podpore zelených iniciatív sa stretol v rámci svojho 4. ročníka s rekordným záujmom neziskového sektora. Nadácia VÚB preto navýšila pôvodnú sumu a tesne pred sviatkami posiela svoje envirogranty až 11 uchádzačom, vybraných nezávislou odbornou komisiou. V období pripomínania si svojho 20. výročia tak nadácia prerozdeľuje ďalšiu podporu vo výške 70-tisíc eur.


Zdroj: archív Nadácia VÚB

Do fázy realizácie posúvajú jedenásť projektov
Svojimi projektami sa do grantovej výzvy zapojilo celkovo 192 subjektov, ktoré predložili spolu 140 projektov zameraných na oblasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, 31 návrhov prispievajúcich k ochrane biodiverzity a životného prostredia a 21 projektov ekologicko-sociálneho podnikania.

Nezávislá odborná komisia vybrala týchto 11 organizácií, ktoré získavajú grantovú podporu:
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislava) - Rodiny s deťmi s budú môcť zúčastňovať pravidelne raz za mesiac bezplatného projektu Ekovýchovy na Kamzíku. Postarajú sa o ňu vždy dvaja lektori s cieľom viesť záujemcov k interaktívnemu bádaniu prírody –
drobných lesných bezstavovcov, prírodnín, bylín, drevín – a to s rôznymi zaujímavými pomôckami.

Gréckokatolícka charita (Prešov) - Cieľom projektu je realizovať workshopy a vzdelávať dobrovoľníkov vzájomne v spolupráci s klientmi sociálnych služieb vo vlastnoručnej výrobe včelobalu – ekologického a znovupoužiteľného obalu na potraviny, ktorý ich udrží dlhšie čerstvé a má antibakteriálne vlastnosti.

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín (Šamorín) - Hlavným cieľom projektu je budovať dažďové záhrady v Šamoríne. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia a zvýši šancu, že vsiakne do pôdy tam, kde prirodzene padla formou zrážok.

OZ Dymáka kruh (Piešťany) - Zámerom podporeného nápadu je vytvoriť nový vzdelávací podcast, ktorý sa bude venovať téme významu opeľovačov – nielen včiel, ale aj čmeliakov, pestríc a ďalšieho užitočného hmyzu. Bude prinášať pre širokú verejnosť od žiakov až po seniorov praktické tipy, ako im v prírode pomôcť a chrániť ich.

FEBA – ECO, s.r.o., r.s.p. (okres Sabinov) - Projekt sa bude venovať obnove zanikajúcich pasienkov v okolí Hanigovského hradu. Sociálny podnik vytvorí pracovné miesto správcu hradu, ktorý sa bude starať o stádo kôz, s cieľom udržiavať vzácne biotopy na hradnom brale a lúkach. Pre deti z rómskej osady bude zorganizovaný poznávací pobyt na hradnej farme s ukážkami pastierstva.

Trnavská arcidiecézna charita (Trnava) - Tím ľudí z charity a začínajúcich dizajnérov rozbiehajú stolársku dielňu spolu s ľuďmi bez domova. Zámerom Nábytkovej banky v Trnave je hľadať na ulici vyhodený starý nábytok a dávať mu druhú šancu na princípe cirkulárnej ekonomiky a rovnako tak dávať novú pracovnú príležitosť aj ľuďom v núdzi.

Rybársky klub Kraken (Bratislava) - Zámerom projektu je pomôcť prírode spamätať sa po ekologických haváriách, pričom bude zapájať obyvateľov a deti do svojpomocného vypúšťania rýb do Malého Dunaja pod dohľadom odborníkov. Najdôležitejším aspektom je priame a nenútené priblíženie prírody ľuďom kontaktom s rybami, súčasťou sú aj diskusie a krátke prednášky.

Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko (Bratislava - Slovensko) - Ornitologická akadémia je projekt, ktorého hlavným účelom je edukácia, pozorovanie a aktívna ochrana vtákov, pričom ide o prvú iniciatívu tohto druhu na Slovensku. Počas terénnych stretnutí získajú záujemcovia cenné skúsenosti a inšpiráciu k praktickej ochrane vtáctva.

OZ Návrat do divočiny (okres Malacky) - Projekt záchrannej stanice pomôže vybudovať veľkú rozlietavaciu voliéru, čo zlepší podmienky rehabilitácie prevažne vzácnych a ohrozených druhov dravcov. Tie sa tak dokážu po zranení pripraviť na vypustenie do svojho prirodzeného prostredia, kam patria.

OZ Odvážne (Prešov) - Odpadová odvykačka je pilotným projektom zameraným na komplexné nazeranie na problém odpadu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove uvítala, že projekt je navrhnutý s dôrazom na participatívnosť školskej komunity, kde sú hlavnými hybateľmi žiaci tvoriaci akčný tím envirolídrov.

Lesný klub Waldkind (Bratislava) - Hlavnou myšlienkou projektu je nadchnúť deti a učiteľov materských škôlok v Bratislave pre pobyt a výučbu v prírode – a to formou expedícií do lesov na Kamzíku. Súčasťou projektu je ej ekovýchovy zameraná na učiteľky, ktoré sa naučia ako vzdelávať deti o prírode priamo v exteriéri.


Zdroj: archív Nadácia VÚB

Víťazné projekty budú realizované počas budúceho roka. Celková suma grantov 70-tisíc eur prerozdelená koncom roka na enviro iniciatívy dopĺňa aktuálne už zrealizovanú mimoriadnu podporu Nadácie VÚB, ktorú v decembri poskytla neziskovému sektoru pri príležitosti osláv svojho 20. výročia.