Ak máte podobné nápady, v Komunitných grantoch na vás čaká 200 000 eur

Prihlasovanie projektov do programu Komunitné granty končí už o 10 dní. Využite poslednú možnosť prihlásiť váš projekt a zlepšite život vo vašej komunite. Spolu rozdelíme až 200 000 eur medzi 32 projektov po celom Slovensku. Na prihlásenie máte čas do 19. októbra do 24:00.
10.10. 2018

 

Revitalizácia verejných priestranstiev pre športové vyžitie a rodiny, rozvoj tradícií a kultúry vo svojom regióne, ochrana kúska životného prostredia vo vašom okolí, či komunitné akcie, kde sa môžu stretávať mladí či starí... Ak nosíte v hlave takéto projekty, máte šancu premeniť ich na realitu.

Štvrtý ročník Komunitných grantov prináša významné zmeny, vďaka čomu pocítite vy, vaši priatelia či susedia ešte výrazne silnejšiu podporu. Nadácia VÚB rozdelí medzi 32 najlepších projektov - víťazov online hlasovania - až 200 000 eur.

V každom kraji Slovenska budú vybrané na základe hlasov svojich susedov 4 projekty. Tri nápady dostanú po 5000 eur a projekt s najväčším počtom hlasov dvakrát toľko, teda 10 000 eur. Na to, aby sa váš projekt dostal do hlasovania, je treba ho domyslieť, dobre naplánovať a prihlásiť. A práve na to máte čas práve teraz, do 19. októbra.

Inšpirujte sa úspešnými nápadmi z minulého ročníka

Bojnice: Turzov flow trail

Priaznivci horskej cyklistiky majú v okolí Bojníc doslova raj. Vďaka občianskemu združeniu Hornonitrianske stopy tu existuje hneď niekoľko cyklotrás pomenovaných podľa uhorských panovníkov. Vďaka príspevku z programu Komunitné granty tu tento rok v lete otvorili aj 700 m dlhú trať Turzov flow trail, ktorá má špeciálne upravený terén. Je to aktuálne jedna z dvoch lesných trás tohto druhu na Slovensku. Na svoje si tú prídu profi aj začínajúci „bikeri“.


Zdroj foto: OZ Hornonitrianske stopy

Bratislava: Zážitkové učenie prvej pomoci

Projekt, ktorý bol realizovaný v rámci bratislavského Gymnázia L. Novomeského, pomohol študentom prehĺbiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre záchranu života v prípade núdze. Vďaka grantovému príspevku bol na konci školského roka pre celú školu zorganizovaný Integrovaný deň záchrany, v rámci ktorého si mohli mladí záchranári zážitkovou formou preskúšať zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.  O tom ako to celé prebiehalo, sa viac dočítate tu.


Zdroj foto: Dominika Behúlová

Banská Bystrica: Unikátny simulátor autizmu

Ľudia s autizmom sú súčasťou nášho života, no väčšina z nás sa nedokáže vcítiť do ich kože. Aj preto bol na Slovensku vyvinutý svetovo unikátny simulátor autizmu s virtuálnou realitou. Za vývojom tejto pomôcky stojí Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Bratislava, ktorá vychádzala z vedeckých štúdií a 20-ročného pozorovania dennodenného života dieťaťa s autizmom. Rodičia združení v banskobystrickej SPOSA majú ako partneri SPOSA Bratislava začali v spolupráci s Nadáciou VÚB realizovať týmto spôsobom v meste osvetu. Simulátor autizmu si môže po dohode s koordinátormi zo SPOSA BB prísť vyskúšať do školiaceho strediska na Hornej ulici 67 v Banskej Bystrici každý, kto chce na vlastnom tele pocítiť, ako vnímajú svet ľudia s touto špecifickou vývinovou poruchou. 


Zdroj foto: SPOSA BB

Kúty: Múzeum a komunitné centrum

Podporený bol aj projekt občianskeho združenia Pjekné mjestečko z Kútov. Grantový príspevok tu putuje na budovanie komunitného centra v záhrade múzea - historického domu z roku 1887. Priestor bude slúžiť na aktivity pre všetky generácie nielen obyvateľov Kútov, ale aj celého regiónu. Autori tejto iniciatívy tu majú v pláne organizovať vzdelávacie, odborné aj remeselné semináre, ktoré budú ľudí učiť kooperovať,  diskutovať a spoločne pestovať kultúru tohto regiónu. O tom, ako úspešne pracovať s miestnou komunitou a získať podporu pre svoje aktivity hovorí budovať komunitu spájajúcu generácie hovorí zakladajúci člen OZ Pjekné mjestečko v rozhovore pre online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.


Zdroj foto: OZ Pjekné mjestečko

Lietavský hrad: Revitalizácia oddychovej zóny

Vďaka Občianskemu združeniu na záchranu Lietavského hradu sa stáva táto významná pamiatka v Žilinskom kraji ešte príjemnejším a bezpečnejším miestom pre návštevníkov. Z grantového príspevku tu vznikla oddychová zóna na dolnom nádvorí hradu, ktorá je zabezpečená pred padajúcimi kameňmi z hradieb. Organizátori tu zapájajú do revitalizácie aj dobrovoľníkov z miestnej komunity a zo získaného grantu pre nich organizujú tiež workshopy. Chcete vedieť, aký tajomný starobylý nápis ukrývajú hradby Lietavského hradu? Poznáte príbeh o synovi miestneho chudobného mlynára z čias kráľa Mateja Korvína, ktorý sa spája s pieskovcovým erbom na stene stredného hradu? Odporúčame kliknúť si na rozhovor s členom tohto lietavského občianskeho združenia.


Zdroj foto: Združenie na záchranu Lietavského hradu

Kde sa prihlásiť o grant?

Elektronický formulár žiadosti o grant, ktorú je možné poslať do 19. októbra, nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/. Všetky projekty posúdi v prvom kole odborná komisia a vyberie z nich 64, ktoré postúpia do hlasovania. To bude prebiehať na stránke www.komunitnegranty.sk a víťazi programu, teda podporené projekty, budú známe v polovici decembra. Za zmienku stojí aj fakt, že k ešte efektívnejšiemu hodnoteniu prijatých žiadostí prispeje aj nový partner programu Komunitné granty, ktorý bude sledovať predložené projekty z hľadiska názorov širokej verejnosti zbieraných prostredníctvom unikátneho nástroja www.pocitovemapy.sk.