Ako vidia mladí budúcnosť Slovenska v EÚ?

Priestory kultúrneho a komunitného centra Nová Cvernovka sa od mája tohto roku nesú v znamení pripomínania si 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Jedným z takto zameraných podujatí bolo aj predprázdninové diskusné stretnutie so študentami bratislavských stredných škôl k výstave Dyktát Bruselu v rámci projektu Európa. Nadácia VÚB sa ako partner živej kultúry v Novej Cvernovke postarala aj o jedného z odborníkov do diskusie. S mladými ľuďmi sa rozprával Zdenko Štefanides, hlavný analytik VÚB banky.
26.06.2019

 

Má pre Slovensko zmysel, že je súčasťou Európskej únie? Máme z toho ako členovia výhody, alebo by sme sa mali lepšie ako oddelený štát? Funguje táto únia krajín dobre, alebo si to vyžaduje zmenu? Ak áno, v akých oblastiach? Ako by mal tento systém vyzerať v budúcnosti? Hľadanie odpovedí na tieto otázky sa bytostne týka každého jedného obyvateľa našej krajiny v srdci „starého“ kontinentu. Nie vždy sa však nad nimi dostatočne zamýšľame. „Práve preto bol vytvorený priestor v rámci dopoludňajšieho diskusného formátu s mladými ľuďmi. Ten priamo nadväzoval na našu náučnú výstavu Dyktát Bruselu v rámci projektu Európa, pripomínajúcu hodnoty a slobody spojené so vstupom Slovenska do EÚ pred 15 rokmi,“ povedal Viliam Csino, režisér a jeden zo zakladateľov Nadácie Cvernovka.

Debata zoči-voči so skúsenými

Formát založený na slobodnom vyjadrovaní názorov a kladení otázok obohatili svojimi skúsenosťami z praxe bývalý český minister životného prostredia a dnes vedúci zástupca Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko a dlhoročný ekonóm, hlavný analytik VÚB banky Zdenko Štefanides.

Keď ako občania nežijeme aktívne v spoločnosti, potom sa nemôžeme sťažovať, že veci, ktoré nám chýbajú, nie sú zabezpečené. Pretože veci ovplyvňujeme sami aj svojou neaktivitou. Demokracia je o diskurze, treba hovoriť o svojich názoroch, nech sú akékoľvek. Ale hlavne nám nemôže byť jedno, čo sa okolo nás deje,“ odkázal študentom Ladislav Miko.

Zástupca VÚB banky hovoril 24. júna dopoludnia s približne 50 prvákmi z troch bratislavských stredných škôl primárne o ekonomických aspektoch fungovania Slovenska v rámci spoločného európskeho celku, ale dotkol sa aj iných oblastí. „Keď sa bavíme o ekonomických benefitoch premietnutých napr. do miezd obyvateľov, len ťažko nájsť v rámci Európskej únie inú krajinu, ktorá si polepšila tak ako Slovensko. Ale sú tu aj neekonomické benefity, ktoré si mnoho ľudí neuvedomuje. Sme naozaj malá krajina s populáciou, akú majú sami o sebe stovky svetových miest. Ak by sme boli izolovaní, tomu by zodpovedala aj naša váha v globálnom biznise a politike. Ale tým, že vďaka EÚ sme členom 500-miliónovej, najbohatšej komunity na svete, naša váha globálne stúpa,“ vyjadril svoj pohľad počas stretnutia Zdenko Štefanides.

Časť diskusie bola venovaná aj tým mladým ľuďom, ktorí nie sú nadšení zo života na Slovensku a vyjadrili sa, že v budúcnosti plánujú odtiaľto odísť. „Chápem tento postoj. Rozhodnutie ísť „voliť nohami“, teda odísť z krajiny, je prirodzenou voľbou. Netreba však hádzať flintu do žita. A ak sa vyberiete ísť napr. študovať do inej krajiny, je dobré myslieť na to, že nakoniec urobíte najlepšie, keď sa po čase predsa len vrátite domov a zužitkujete tu to, čo ste sa naučili,“ povzbudil študentov ekonóm VÚB banky a na záver dodal: „Z mojej skúsenosti je Slovensko veľmi žičlivé a ústretové pre aktívnych mladých ľudí. Ak chcete veci meniť, na Slovensku máte veľa príležitostí. Treba sa ich len chopiť.“   

Organizátorom podujatia bola Nadácia Cvernovka a jeho partnermi boli popri Nadácii VÚB aj Academia Istropolitana Nova a Bratislavský samosprávny kraj.