Anjeli existujú a pomáhajú ľuďom pri nešťastí

Na svete sa stávajú nehody, nešťastia. Sekundy, po ktorých sa svet jednotlivca alebo rodiny otrasie v základoch. Ľudia, ktorí prežijú takéto situácie potrebujú psychickú pomoc. Tú im poskytujú členovia neziskovej organizácie Modrý anjel, ktorú tento rok podporila aj Nadácia VÚB v rámci partnerských projektov.
1. 12. 2017

 

Ľudia, ktorí prekonali silný zážitok majú rôzne potreby. Niekto potrebuje odvoz, pretože sám je otrasený a nie je schopný šoférovať. Iní potrebuje  niekoho, kto mu dá aspoň náznak štruktúry do chaosu a poskytne mu potrebné informácie. Ďalší oporu, ktorá bude pri ňom, kým jeho blízki prídu, niekoho, aby nemusel byť v tom všetkom sám.

Nielen takúto podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným poskytuje bezplatne už 7 rokov nezisková organizácia Modrý anjel. Organizácia sa podieľa na likvidácií následkov nehôd s hromadným postihnutím osôb na Slovensku a v zahraničí a taktiež na sanácií následkov desiatok rozsahom menších udalostí. Väčšinu tímu tvoria odborníci z pomáhajúcich profesií.

Od roku 2012 slúžia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zvyšok Slovenska pokrývajú v prípade potreby. Byť ihneď na mieste nešťastia, ktoré sa nachádza na druhej strane republiky je veľmi náročné, ale do 24 hodín sa podpora dostaví. Od rovnakého roku je k dispozícii aj krízová linka. Za štyri roky mala organizácia 325 zásahov, na krízovú linku prijala 643 volaní a spolu najazdila 17 442 km.

Je dôležité si uvedomiť, že Modrí anjeli nemajú ambíciu nahradiť vlastnú vôľu, zodpovednosť a sily zasiahnutých prehnanou "pomocou", ale snažia sa obmedziť ich vplyv na skutočne nevyhnutné opatrenia a úkony potrebné k rýchlej a efektívnej svojpomoci.

Vďaka Nadácii VÚB poskytujú Modrí anjeli dlhodobú pomoc

V septembri 2017 aj vďaka podpore Nadácie VÚB realizovala organizácia pilotný výcvik v psychotraumatológii metodológiou TIR (Traumatic incident reduction), čím spravili prvý významný krok v budovaní profesionálnej následnej starostlivosti – podpory pre ľudí s pretrvávajúcimi psychickými ťažkosťami po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom.

Ide o ľudí zasiahnutých traumatickou udalosťou, ktorí potrebujú po krízovej udalosti ďalšiu formu podpory, aby udalosť lepšie spracovali. Dnes vie vďaka tomuto výcviku prvých 13 anjelov na Slovensku pomôcť spracovať traumu mesiace aj roky po nej, ale aj bežné životné problémy a ťažkosti.

Spolu s Modrými anjelmi veríme, že ich pomoc bude potrebovať čo najmenej ľudí.

Viac informácií o organizácii nájdete na webstránke www.modryanjel.sk.