Banskoštiavnická Kalvária je zase o niečo krajšia

Kalvária v Banskej Štiavnici bola jednou z najohrozenejších pamiatok sveta. Dnes je obľúbeným miestom niekoľkých desiatok tisícov turistov ročne. Vdýchnuť život tejto významnej barokovej pamiatke pomohla vo veľkej miere Nadácia VÚB, vďaka ktorej sa Kalváriu podarilo nielen zachrániť pred zánikom, ale v roku 2018 sa môžeme tešiť na dokončenie obnovy tejto dominanty mesta. Pozrite sa ako pokračovala obnova v roku 2017.
10. 01. 2018

 

Obnova tak rozsiahleho komplexu akým je Kalvária je beh na dlhú trať. Od počiatočných prác, kedy sa plátali deravé strechy, vysúšali múry kaplniek a kostolov, opravovali múriky a budovala technická infraštruktúra, práce postupujú a pribúdajú ďalšie dokončené objekty. V máji roku 2017 bola za účasti predsedu správnej rady Nadácie VÚB Alexandra Rescha slávnostne odovzdaná do užívania najväčšia kaplnka komplexu, tzv. Žalár a Ecce Homo.

Počas tohto podujatia sa zároveň zahájila obnova Horného kostola, dominanty Kalvárie,  ktorá je jej najfotografovanejšej časťou. V roku 2017 pokračovalo tretím rokom reštaurovanie fresiek v jeho interiéri a ukončila sa 1. etapa reštaurovania kamenného vstupného portálu, ktorý bol počas II. svetovej vojny výrazne poškodený sovietskym delostrelectvom.

Zaujímavosťou pri týchto prácach boli aj desiatky nálezov kovových šrapnelov z vybuchnutých granátov vo fasáde kostola. V reštaurátorských ateliéroch sa postupne reštaurujú aj sochy 3 ukrižovaných, pričom v minulom roku sa podarila dokončiť obnova jedného z lotrov. Reštaurovaním kostola dostane Kalvária novú tvár, na ktorú sa môžeme tešiť už tento rok.

Z celkového počtu 19 kaplniek pribudla vďaka Nadácii VÚB aj ďalšia dokončená kaplnka – Dvanásťročný Ježiš v chráme, a tiež bolo opravených ďalších 100 m prístupových chodníkov, ktoré boli výrazne poškodené prívalmi dažďa.

S postupne pribúdajúcimi dokončenými objektmi sa na Kalváriu vracia život, a tak sa stala najnavštevovanejšou pamiatkou v Banskej Štiavnici. V minulom roku ju navštívilo opäť približne 70 tisíc návštevníkov, čo je pre Nadáciu VÚB dôkazom toho, že záchrana kultúrneho dedičstva má význam.

Nadácia VÚB podporuje obnovu Kalvárie už 10 rokov

Nadácia VÚB sa zapojila do záchrany Kalvárie v Banskej Štiavnici v roku 2008. Bola prvým a dodnes je najväčším generálnym partnerom jej obnovy. Nadácia VÚB sa pri zahájení spolupráce Kalvárskeho fondu, ktorý manažuje obnovu Kalvárie, zaviazala prispieť na obnovu počas desiatich rokov sumou 20 mil. SK (cca 66 400 eur ročne). Túto sumu navyše v roku 2016 Nadácia VÚB navýšila až na 100 000 eur ročne a predĺžila spoluprácu na ďalšie obdobie, vďaka čomu sa obnova blíži do úplného finále.