Dajte nám vedieť o pamiatkach, ktoré potrebujú pomoc

Záleží nám na zachovaní kultúrnych pamiatok našej krajiny pre budúce generácie. Preto opäť otvárame nový ročník unikátnej súťaže Poklady Slovenska. Po prvýkrát sa do záchrany historických pokladov môžete zapojiť rovno dvakrát. V prvej fáze hľadáme pamiatky, ktoré si podľa vás zaslúžia pomoc. Víťazná pamiatka získa grant na reštaurovanie až do 50 000 €. Dajte nám svoj tip na www.nadaciavub.sk/poklady do 15. marca.
1.3. 2019

 

Už po jubilejný, desiaty raz, budete môcť rozhodnúť o tom, ktorá ohrozená kultúrna pamiatka na území Slovenska získa financie pre svoju obnovu. V programe Poklady Slovenska (Poklady môjho srdca), ktorý pomohol v minulosti zachrániť pred zubom času napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne či barokový organ v Španej Doline, prinášame tento rok výraznú zmenu.

Vďaka rastúcemu záujmu o chátrajúce historické poklady ukryté v regiónoch Slovenska sme sa rozhodli do procesu záchrany zapojiť miestnych obyvateľov ešte výraznejšie. Tentokrát sa v súťaži nezameriavame na konkrétny druh pamiatky, ako bolo zvykom. Po prvýkrát vám dávame možnosť nielen hlasovať o víťazovi a rozhodnúť tak, ktorej pamiatke poputujú financie na záchranu, ale zároveň môžete nominovať pamiatky z vášho okolia.

Aké pamiatky prihlasovať

Cieľová suma, ktorú sme na podporu víťaznej pamiatky aktuálne vyčlenilli je 50 000 €, čo je takmer dvojnásobok oproti minulému ročníku programu. Grant v tejto výške môže byť použitý na obnovu niektorých menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí, ako aj na financovanie obnovy historických objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. V prvej fáze programu môžete preto prihlasovať drobné stavby (napr. kaplnky), ucelené časti väčších stavieb (napr. časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu), vzácne obrazy, sochy, zbierky muzeálnych exponátov a podobne. Prihlasovanie pamiatok prebieha od 1. do 15. marca prostredníctvom formulára na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Nezávislý výber odborníkov a verejné hlasovanie

Všetky nominované pamiatky bude posudzovať komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy ich súčasného stavu, významnosti a historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce odporučí 9 finalistov. Tieto pamiatky zaradíme do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať na webovej stránke súťažného programu Poklady Slovenka v druhej polovici apríla.