Eduma verí v ľudí a silu ich príbehov

Hovorí sa, že nesúď knihu podľa obalu. V organizácii Od emócií k poznaniu – Eduma sa tejto myšlienky držia dvojnásobne. Dôkazom je aj vytvorenie 4vé akadémie kritického myslenia, ktorá prispieva k vytváraniu vnímavej spoločnosti na Slovensku voči ľuďom s rôznymi životnými prekážkami. Projekt podporila Nadácia VÚB v rámci partnerských projektov.
24. 11. 2017

 

Prehlbujúce sa sociálne vylúčenie mladých ľudí so zdravotným hendikepom či rómskej národnosti na okraj spoločnosti nenechalo chladnou neziskovú organizáciu Od emócií k poznaniu – EDUMA. Poslaním organizácie je vytvárať a rozvíjať inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú nielen týmto ľuďom v spoločnosti prežiť, ale aj širokej verejnosti poznať a porozumieť ich potrebám a problémom.

K tomu jej pomáha aj projekt 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia, ktorý predstavuje sériu tréningov zameraných na využívanie storytellingu a emocionálneho učenia. V Edume veria, že jediný spôsob, ako prispieť k tolerancii je hľadať cesty k sebe a nie od seba. Aj preto je hlavnou témou tréningov identifikovanie dôvodov vzniku stereotypov a predsudkov a predchádzanie im, či riešenie inklúzie znevýhodnených spoluobčanov v praxi.

Zážitkové tréningy sú určené študentom, učiteľom a pedagógom, ľuďom vo firmách, neziskových organizáciách, novinárom, vychovávateľom v detských domovoch, profesionálnym i náhradným rodičom a každému, kto chce prispievať k rozširovaniu vnímavej komunity na Slovensku.

Eduma vsádza na silu storytellingu a emócií. Verí, že počúvaním príbehov, ich konfrontáciou so sebou samým, pochopením vlastných strachov a predsudkov, spoznaním vlastných emócií, ľudia dokážu pochopiť konanie druhých. Preto v rámci vzdelávania a osobného mentoringu, ktorým prechádza každý účastník počas prípravy záverečnej práce, sú využívané aj videá z Online živej knižnice a e-booky. Tie budúcim absolventom približujú rôzne príbehy ľudí s prekážkami v našej spoločnosti.

Online živá knižnica pomáha k vytváraniu vnímavej spoločnosti

V minulom roku Nadácia VÚB podporila vytvorenie Online živej knižnice, ktorej jedným z cieľov je porozumieť prežívaniu a potrebám detí a mladých ľudí vyrastajúcich v detských domovoch alebo mimo svojej vlastnej rodiny. Predovšetkým deťom, ktoré sa často pre svoj pôvod alebo inú farbu pleti stretávajú s predsudkami okolia.

Eduma si uvedomuje, že nemožno viac čakať. Nastal čas učiť citlivosti najmä mladých ľudí voči ich zraniteľným rovesníkom. Aj preto sa príbehy Online živej knižnice šíria na školách a univerzitách v jednotlivých slovenských mestách. Poznajú ich v Bratislave, Trstenej, Martine, Nitre i v Novákoch, kde sa mladí v spoločnosti svojich učiteľov zamýšľajú nad dôležitými spoločenskými témami, učia sa počúvať druhých s porozumením, rozvíjať empatiu a kritické myslenie a hľadať riešenia, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť.