Finalisti enviroceny Atlas 2024 sú známi

Celkovo 15 výnimočných projektov, ktorých spoločným menovateľom je dlhodobé úsilie o ochranu prírody

15 výnimočných projektov vybrali poprední experti a expertky domácej enviro scény do finálovej zostavy ocenenia Atlas. Už 4. rok hľadáme tých, ktorí namiesto popierania klimatických zmien podopierajú prírodu. Všetkých víťazov priblíži špeciálny video dokument, ktorý bude odvysielaný v premiére 21. apríla 2024 na RTVS 2.

Finalisti enviroceny Atlas 2023 sa stávajú:

EKO startupy (inovatívne projekty začínajúcich firiem)

 • Repetito – projekt Repetito
 • Vlna pod Tatrami – projekt Vlna pod Tatrami
 • Stvorené – projekt Upcyklované je láska

Ochrana prírody (ochranárske projekty)

 • Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko – projekt OSTROVIK - lúka ktorá je opäť vtáčím rajom
 • BROZ – projekt ochrany korytnačky močiarnej alebo máme nos na ohrozené druhy
 • Mesto Spišské Podhradie – projekt Záchrana sysľov na Spiši - Spišskom Jeruzalem

Osveta (environmentálne povedomie a vzdelávanie)

 • Občianske združenie Za našu vodu – projekt Ochrana pitnej vody Žitného ostrova
 • Technická univerzita v Košiciach – Young4Climate
 • Punkt – projekt Festival bez odpadu

Zelené podnikanie (eko inovácie v biznise, cirkulárnej ekonomike a agrobiznise)

 • Občianske združenie Barlička – projekt Aspoň 5 987 dôvodov láskavosti k ľuďom aj prírode
 • Poľnohospodárske družstvo Krakovany-Stráže – projekt Regeneratívne poľnohospodárstvo
 • SOŠ Pribeník – projekt Modelová školská farma – SOŠ AGS Pribeník

Zlepšovanie životného prostredia (prostredie užívané a ovplyvňované človekom)

 • Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica – projekt Terapeutická záhrada, ovocná škola a malý ovocný sad v areáli Psychiatrickej nemocnice
 • Zachráňme hrady – projekt Biohrad
 • CEEV Živica – projekt FunebraVíťaz každej kategórie získa finančnú odmenu
vo forme grantu na ďalší rozvoj činnosti, pokračovanie a udržateľnosť projektu. Grant pre každého víťaza bude udelený vo výške 10 000 €, teda spolu budú udelené odmeny vo výške 50 000 €. V prípade, že bude udelená Cena poroty, laureát takisto získa odmenu vo výške 10 000 €. Súčasťou ceny vo všetkých kategóriách bude ako symbol pocty aj soška vytvorená slovenským sochárom. Výber laureátov bude zverejnený 21. apríla 2024 na RTVS 2 o 10:00 hod., a to formou špeciálneho video dokumentu.

Viac informácii sa o Enviro ocenení Nadácie VÚB Atlas dozviete na: https://www.nadaciavub.sk/atlas/.