Finalisti súťaže Maľba sú známi

Porota rozhodla o finalistoch súťaže Maľba. Ich diela uvidíme na výstave v Galérii Nedbalka v Bratislave od 9. 10. do 8. 11.
04. 09. 2015

 

Rastislav Podhorský, Kristína Bukovčáková a Maroš Kontroš sú víťazmi desiateho ročníka prestížnej súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.

Porota, ktorej predsedala známa londýnska galeristka a výtvarná teoretička Charlotte Schepke mala náročnú úlohu vybrať najlepšie diela z prihlásených 111 prác. „Porota vyberala diela s cieľom podporiť experimentálne a autentické polohy maľby zástupcov najmladšej generácie, u ktorých videla potenciál pre ďalší rozvoj. Veríme, že ocenenie bude pre víťazov povzbudením do ich ďalšieho umeleckého snaženia," povedala predsedníčka poroty Ch. Schepke.

1. miesto

Prvú cenu a finančnú odmenu 10 000 eur porota udelila Rastislavovi Podhorskému za dielo Sýtenie prázdna. Porota ocenila autorov dialóg s médiom maľby a jej históriou. Jeho minimalistická maľba využitím netradičnej podložky evokuje realitu priestorovej ilúzie v pôsobivom celku.

Rastislav Podhorský (nar. 1990) vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením docentky Kladie Kosziby a profesora Daniela Fischera. Žije a tvorí v Bratislave.

2. miesto

Druhé miesto a 6 500 eur si odniesla Kristína Bukovčáková a jej dielo Rozmnožovanie stonkovými odrezkami. Porotu zaujala spontánnosť a sviežosť maľby a jej pozitívny apel. Téma idealizovaného vzťahu človeka k prírode má význam v kontexte súčasnej pretechnologizovanej spoločnosti.

Kristína Bukovčáková (nar. 1991) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, neskôr absolvovala stáž na Akadémii umení v Krakove. Momentálne študuje na Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe.

3. miesto

Trojicu víťazov uzatvára Maroš Kontroš s obrazom Hlava a odmenou 3 500 eur. Jeho traumatický, psychologizujúci portrét prekračuje hranice bežnej estetiky. Je príkladom maľby, ktorá v divákovi evokuje silné emócie a vyžaduje si jeho pozornejšie vnímanie. Porota ocenila odvahu umelca hľadieť do vlastného vnútra bez ohľadu na publikum.

Maroš Kontroš (nar. 1988) je študentom Fakulty umení na Technickej univerzity v Košiciach, kde aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu. Žije a tvorí v Poprade a Košiciach.

Finalisti 10. ročníka súťaže

 

 • Alexandra Barth
 • Kristína Bukovčáková
 • Lucia Dovičáková
 • Svetlana Fialová
 • Lucia Horvátová
 • Petra Housková
 • Martin Kiman
 • Maroš Kontroš
 • Rita Koszorús
 • Adam Kruták
 • Kristína Mesároš
 • Dušan Mravec
 • Jakub Navrátil
 • Rastislav Podhorský
 • Radoslav Repický
 • Jakub Scholtés
 • Viliam Slaminka
 • Adam Šakový
 • Ján Valík
 • Monika Vrancová

 

Výstava najlepších diel desiateho ročníka súťaže bude v Galérii Nedbalka v Bratislave od 9. októbra do 8. novembra 2015.