Je čas zachrániť slovenský Vatikán

Spišská Kapitula je dnes jedna z našich najvzácnejších pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Jej vzácne poklady poškodené časom a poveternostnými vplyvmi si však vyžadujú nákladnú rekonštrukciu, ktorú finančne podporí aj Nadácia VÚB.
14. 09. 2017

 

Spišskú Kapitulu založil na konci 12. storočia kráľ Imrich ako cirkevné mestečko pri Spišskom Podhradí. Medzi najpozoruhodnejšie pamiatky v mestečku patria Biskupský palác, budovy kňazského seminára, ulice, brána s opevnením a predovšetkým prepoštský chrám, Katedrála sv. Martina. Spišská Kapitula je neodmysliteľnou súčasťou pôsobivej scenérie v pozadí so Spišským hradom.

Nadácia VÚB si uvedomuje hodnotu našich pamiatok, ktoré majú častokrát svetový rozmer. Preto sa v rámci svojej stratégie zameriava na ochranu nášho kultúrneho dedičstva. Jednou z ďalších slovenských pamiatok, ktoré si nadácia vzala pod patronát je slovenský Vatikán - Spišská Kapitula.

Srdce Spišskej Kapituly

Srdcom Spišskej Kapituly je katedrála, ktorá dominuje celému údoliu. Jej románska časť spolu s freskou Korunovania Karola Róberta z Anjou z roku 1317 a kamennou plastikou Leo albus je jednou z jej najkrajších častí. Katedrála však ukrýva aj množstvo ďalších menších či väčších, ale zato rozhodne krásnych a vzácnych objektov. Patria k nim oltáre, zachované staré kovania, kalichy, relikviáre či vzácne knihy.

K južnej stene katedrály pristavali Zápoľskí v 15. storočí Kaplnku Božieho Tela, ktorá slúžila tomuto významnému uhorskému rodu ako pohrebná kaplnka. Jej architektúra prináša cenné výtvarné hodnoty neskorej gotiky na Slovensku, navyše skrýva najvzácnejší oltár kostola, krídlový oltár Korunovania Panny Márie.

Vzácnou súčasťou stavby sú aj vitrážové okná z 19. storočia. Práve tieto výnimočné vitráže sú dnes ohrozené kvôli zlému technickému stavu a neodkladne si vyžadujú záchranu. Do záchrany sa už zapojilo Ministerstvo kultúry SR a Nadácia VÚB.

Záchrana sa už začala

Finančné prostriedky do obnovy investuje každoročne samotné Spišské biskupstvo, významnou mierou pomáha Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Nadácia VÚB cez dotačné programy. „Každý detail v Spišskej Kapitule je vzácny a unikátny. Radi by sme prispeli k záchrane kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie, nielen pre cirkevné spoločenstvo, ale aj pre širokú kultúrnu verejnosť,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Doteraz bolo do rekonštrukcie investovaných viac ako 300 000 eur. Pokračovanie si bude vyžadovať ďalšie investície. Dôkazom toho, že zveľaďovanie tohto kultúrneho dedičstva má význam, je aj stúpajúci počet návštevníkov. Už niekoľko rokov po sebe ich počet rastie. Minulý rok toto číslo presiahlo hranicu 11 tisíc turistov.