Kaštieľ Betliar predstavuje jeden z najväčších pokladov

Podpora záchrany nášho historického dedičstva je jedným z hlavných pilierov poslania Nadácie VÚB. Tá neváhala podať partnerskú ruku ani občianskemu združeniu Andoras, ktoré priamo spolupracuje s Múzeom Betliar. Vďaka tejto spolupráci sa podarilo uchovať pre budúce generácie vzácnu stredovekú modlitebnú knižku od flámskeho majstra, ktorá je jedinou dochovanou pamiatkou tohto druhu na Slovensku.
28.05.2019

 

Kaštieľ Betliar v rožňavskom okrese je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa zachoval s takmer celým zbierkovým fondom po bývalých majiteľoch – šľachtickom rode Andrássyovcov. Ešte v súčasnosti je možné nájsť predmety, ktoré boli desiatky rokov ukryté v zamknutých zásuvkách. Tak bola pred tromi rokmi v jednej starožitnej barokovej komode medzi ostatnými predmetmi objavená aj jedinečná rukopisná kniha, ktorá sa hneď zaradila medzi najvzácnejšie poklady tohto kaštieľa.

Manuskript s krásne ilustrovanými pergamenovými stranami od flámskeho majstra Viléma Vrelanta pochádza z konca 15. storočia. Umelec v nej špeciálnou technikou grisaille – tón v tóne šedou farbou namaľoval 15 biblických výjavov. Tento vzácny predmet osobnej zbožnosti patril poslednej majiteľke kaštieľa Ilone Andrássyovej, ktorá ho dostala ako dar od svojej babičky, grófky Eleonóry Kaunitz. „Neopomenuteľnou zložkou príbehu tejto tzv. knihy hodiniek je samotný príbeh jej poslednej majiteľky, ktorá ju zamkla do zásuvky. V roku 1944, aby sme ju náhodne o 72 rokov neskôr objavili,“ hovorí Tímea Mátéová, riaditeľka Slovenského národného múzea – Múzea Betliar.

Príbeh Ilony Andrássyovej (1917 – 1990)

Ilona Andrássyová bola dcérou posledného pána betliarskeho kaštieľa Emanuela II. (1892-1953). Bola vychovávaná v harmonickej, prísne katolíckej rodine. Vyrastala v multikultúrnom prostredí, obklopená vzácnymi umeleckými zbierkami svojich predkov v kaštieli Betliar, vilke Trlinok pri Modre, v kaštieli v Parchovanoch či v budapeštianskom paláci. Všetko sa to však zmenilo po 2. svetovej vojne. Andrássyovci museli Betliar opustiť už v roku 1944, ich československé majetky boli znárodnené v roku 1945. Ilonini rodičia a brat skončili v exile v Lichtenštajnsku, no ona s pocitom zodpovednosti voči svojmu domovu prežila strastiplný život v strednej Európe. Do Betliara sa vracala ako turistka -  vždy si skromne a v tichosti kúpila vstupenku a s ostatnými návštevníkmi prechádzala miestnosťami, v ktorých vyrastala a ktoré boli jej domovom.

Záchrana vzácneho zbierkového predmetu

Pre Múzeum Betliar bolo veľmi dôležité, aby takýto medzinárodne dôležitý zbierkový predmet dostal okamžite relevantnú starostlivosť, ktorá musí pozostávať z reštaurátorského ošetrenia, vedeckého spracovania a tiež prezentácie na úrovni európskych štandardov. „Prezentačná časť pozostávala z vydania viacjazyčnej publikácie, ktorá svojimi vizuálnymi kvalitami dokáže čitateľom sprostredkovať zážitok z nahliadnutia do tejto mimoriadne citlivej stredovekej knihy,“ vysvetľuje riaditeľka múzea Tímea Mátéová a dodáva, že s celým procesom od reštaurovania unikátneho rukopisu až po usporiadanie výstavy významne pomohla Nadácia VÚB. „Bez podpory Nadácie VÚB by tento výstavný projekt nevznikol a v múzeu si tento fakt plne uvedomujeme. Múzeum je po požiari hradu Krásna Hôrka v ťažkej finančnej situácii. Musíme v prvom rade zápasiť s úhradami personálnych a režijných nákladov, nieto ešte myslieť na reštaurovanie zbierkových predmetov a výstavné projekty. Len vďaka takejto pomoci vieme tieto aktivity financovať a sme za to veľmi vďační,“ dopĺňa riaditeľka múzea.

Pozývame vás na výstavu

Spomínaný klenot flámskej gotickej miniatúry spolu s ďalšími vzácnymi umeleckými predmetmi v kaštieli Betliar, spojenými so životmi jeho posledných majiteľov, si môžete prísť pozrieť na vlastné oči do 30. septembra. Stredoveká Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej bola v Slovenskej národnej galérii v Bratislave kompletne zdigitalizovaná. Preto si tu môžete vedľa jej originálu najcennejšie časti rukopisu aj virtuálne „prelistovať“ a obdivovať jeho výzdobu spôsobom, ako to generácie pred nami nemohli.