Ktoré projekty uspeli v programe Zamestnanecké granty?

Hodnotiaca komisia vybrala 21 víťazných projektov spomedzi 227 prihlásených. Na realizáciu dobrých nápadov v regiónoch putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 29 040 eur. Pri uvádzaní všetkých projektov do života budú s neziskovými organizáciami či lokálnymi samosprávami priamo spolupracovať ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB.
20.3.2019

 

Práve spájanie síl neziskového sektora a nadšencov z radov skupiny VÚB na plánovaných aktivitách je už tradične základným predpokladom úspechu pri uchádzaní sa o podporu z programu Zamestnanecké granty s podtitulom „Pomôžte svojej komunite“.


Zdroj: obec Tichý Potok

Teší nás, že zmysel pre občiansky aktivizmus a chuť prinášať zlepšenia do vzájomného spolužitia sú vlastné nielen čoraz väčšej skupine obyvateľov Slovenska, ale aj zamestnancom skupiny VÚB. Aj tento rok sme sa v Nadácii VÚB tešili z množstva tímov, ktoré sa do tohto kola zamestnaneckej grantovej schémy prihlásili so svojimi nápadmi na verejnoprospešné, kultúrne či osvetové aktivity stmeľujúce priateľov, susedov aj celé komunity.

O grantový príspevok sa mohli predložením zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v rámci Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Vo vypracovaných projektoch sa autori najčastejšie venovali plánom na zveľadenie a revitalizáciu verejných priestranstiev a tiež inovatívnym nápadom, ktorých zmyslom je šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienky dobrých susedských vzťahov v komunitách. Veľa žiadostí sa týkalo aj rôznych ekologických aktivít v mestách a obciach.


Zdroj: OZ Kostolisko

Jednotlivé projekty spomedzi 21 víťazných iniciatív, o ktorých rozhodla nezávislá odborná komisia, budú realizované z grantov Nadácie VÚB do výšky 1 500 eur v období od apríla do októbra tohto roku. Ich zoznam, výšku prideleného grantu a popis projektu nájdete v sekcii Zamestnanecké granty.