Michal Burza je víťazom FOTO ROKA 2015

Výstava finalistov súťaže potrvá na Hviezdoslavovom námestí do 11. októbra.
11. 09. 2015

 

Porota počas rozhodovania viedla dlhé diskusie o adeptoch na ocenenie. „Rôznorodosť štýlov a tém vystihujú stav súčasnej fotografie. Tradičné techniky súťažia s novými médiami a nové formy a jazyk vyjadrovania reflektujú dynamický rozvoj tohto média,“ povedala predsedníčka poroty Arianna Rinaldo, kurátorka z Talianska. Okrem nej rozhodovali Magdaléna Juříková, historička umenia a riaditeľka Galerie hlavního města Praha a významní slovenskí fotografi Peter Župník a Alan Hyža. Porota hľadala pri rozhodovaní ten správny balans medzi estetickou hodnotou a koncepčným rámcom, ktoré boli inšpiráciou súťažných prác.

Porota udelila prvú cenu Michalovi Burzovi za snímku „Rodina“ zo série „Ľudia na okraji“. Druhé miesto získala Andrea Kalinová. Trojicu ocenených uzatvára Jakub Michel. Víťazi si rozdelili finančnú odmenu v celkovej hodnote 10 000 eur. Čestné uznanie si odniesol Jakub Jančo so snímkou zo série „Úvod do problematiky života“.

1.miesto Michal Burza – fotografia „Rodina“ zo série „Ľudia na okraji“
Víťazná fotografia zaujala najviac spomedzi všetkých prác svojou univerzálnou hodnotou. Dokumentuje dramatickú situáciu na Ukrajine, hodnota portrétu však presahuje hranice jednej krajiny. Prihovára sa nám cez výraz matky, ktorej pohľad je odvrátený a tiež cez výraz na tvárach detí – ich odvahu, nevinnosť a silu.  Snímka hovorí o ťažkej situácii a vzdore, o rodinách a konflikte – to všetko nás nabáda dozvedieť sa ešte viac o príbehu, ktorý fotografia zachytáva.

2.miesto Andrea Kalinová – fotografia „Po sezóne 4“ zo série „Po sezóne“
Ocenená fotografia nás privádza do úplne inej oblasti a inej dimenzie. Je zhotovená v modernom štýle, na prvý pohľad trochu chladnom a vzdialenom. Snímka zobrazujúca interiér typických slovenských kúpeľov takmer zázračne ožíva, keď pri bližšom pohľade zbadáme detaily, nad ktorými sa pousmejeme a zároveň sa zamyslíme nad minulosťou, ktorá nás obklopuje.

3.miesto Jakub Michel – fotografia „V noci nemôžem spávať“ zo série „Bez rovnej plochy“
Dielo ocenené na treťom mieste je v tradícii humanistickej fotografie. Prehovára priamo k našim srdciam. Diváka uchváti intenzitou scény, výjavom, ktorým dokumentuje tragédiu a beznádej ľudskej bytosti, s empatiou a rešpektom.

Práce všetkých finalistov sú vystavené do 11. októbra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 

Informácie pre médiá

 

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky 
Tel.: +421-2-5055 2130, 0904 755 195 
Email: awalterova@vub.sk